Switch to full style
Post a reply

Re: [L4] Zlín - prosím odemknout

Sun May 05, 2019 2:10 pm

Myslím že už pořešeno přímo ve wme, ne?

[L4] Zlín - prosím odemknout

Sun May 05, 2019 1:12 pm

prosím odemnkout - cesty už jsou tam jinak : Permalink

- upravím a pak uzamkneme :)
Post a reply