Bulgaria България wazers

България

Moderators: Unholy, WazingArch, supervision38

Re: Bulgaria България wazers

Postby ystefanov » Fri Nov 02, 2012 7:51 pm

ystefanov
 
Posts: 1
Joined: Wed Oct 31, 2012 8:17 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Bulgaria България wazers

Postby WazingArch » Tue Oct 30, 2012 5:57 pm

Alast wrote:Здравейте и от мен!
...
Т.е. за София, както всичко е в ремонт, а моят дневен маршрут е ~19km значи, че ще пътувам по околовръстното или по ремонтирваните в момента главни улици и най-ценното незнайните малки улички, ще излезнат от уравнението.


Здравей, Alast, може да пробваш опцията "Avoid Highways", която отбягва тези пътища и препраща през по-малки. Аз лично не съм имал възможността да я ползвам на практика. Може да ползваш и опцията за запомняне на маршрута ти, така че след няколко пътувания Waze трябва да научи обичайните ти маршрути. А относно ремонтите, би трябвало да ги отбелязваме по подходящ начин., ако са с продължителност от няколко седмици.

gvamporov:
За междуградските пътища ще кажа, че тези предложения са отправна точка. Водещ принцип е, че вида на пътя се определя от неговата големина(!) и пропускателна способност. Възможно е да има третокласни пътища, които приличат на второкласни и е редно да се маркират като такива. Но ако бъдат маркирани по един и същ начин в общия случай, основното ми притеснение е, че си изравняват приоритетите при маршрутизиране. В повечето случаи, това май не е полезно.

Преквалифицирането на пътищата "Minor Highway" в "Primary Street" засега мисля, че е по преценка - ако поставянето им по-висок вид, не ощетява драстично движението при използване на опцията "Avoid Highways" (не съм сигурен дали все още опцията действа за всички тях или само за "Freeways"). Колкото до пътищата "Major Highway" и "Freeway" - добре е да бъдат преквалифицирани в "Minor Highway" в населените места.
Coordinator • Local Champ • Translator
Image
Уики България | Best map editing practice
WazingArch
Coordinators
Coordinators
 
Posts: 365
Joined: Thu May 24, 2012 6:02 am
Location: Bulgaria
Has thanked: 167 times
Been thanked: 64 times

Re: Bulgaria България wazers

Postby WazingArch » Sat Oct 06, 2012 10:23 am

Здравей kvd9,
първо искам да обърна внимание, че класификацията на пътищата в Waze зависи от вида на самия път, а не от неговата номерация. С оглед на това предложих тази класификация, която е ориентировъчна - със сигурност има изключения или пък може да я променим с времето. Аз лично се колебая по отношение на точното определяне на Major Highway, което може би трябва да бъде само за "скоростни пътища".

Относно втората забележка съм по-уверен: Идеята на "Minor Highways" в града (и съответно на "Avoid Highways") е да се класифицират натоварените градски пътища ("градски магистрали"), при които пропускателната способност и скоростта на пътя са голями, но кръстовищата също са през големи разстояния, влизането и излизането от пътя е ограничено чрез рампи и светофари, и напрежението от шофирането е по-голямо. По принцип програмата отдава голямо предпочитание на Major/Minor highways при маршрутизирането и се придържа по тях възможно най-дълго. Ако някой шофьор иска да избегне това, той използва функцията "Avoid Highways" и минава през други по-малки пътища. По мои наблюдения функцията се опитва да избегне Minor/Major highways, но това не е за сметка на безсмисленото машрутизиране или пък избягването им на всяка цена. Все пак трябва да се внимава Minor Highways в града да отговарят на някои изисквания.
Coordinator • Local Champ • Translator
Image
Уики България | Best map editing practice
WazingArch
Coordinators
Coordinators
 
Posts: 365
Joined: Thu May 24, 2012 6:02 am
Location: Bulgaria
Has thanked: 167 times
Been thanked: 64 times

Re: Bulgaria България wazers

Postby WazingArch » Mon Aug 06, 2012 2:27 pm

Може би вторият вариант е по-правилен, особено като се има предвид следната информация, която излиза, когато се въведе "penalty" в търсачката на Support. Става въпрос за начина, по който изчисляват маршрутите - при по-голяма дължина на маршрута се дава приоритет на по-големите пътища.
Long Distances:

0-15 km - All road types are allows for routing. (Позволени са всички видове пътища за маршрутизиране)
15-20 km - All road types except Streets. (Всички видове пътища освен "Улици")
20-30 km - All road types except Streets and Primary streets. (Всички видове пътища освен "Улици" и "Главни улици")
30-200 km - Only Minor, Major, and Freeways. (Само "Малки", "Големи", и "Автомагистрали")
more than 200 km - only Freeways. (само "Автомагистрали")


Темата за наименованието на пътищата в България не е повдигана - като че ли има различни практики и е необходимо по-задълбочено проучване и обсъждане. Една от тенденциите при автомагистралите е те да се наименуват така както са означени на пътните знаци (т.е. А1, а не А-1). Когато един път има европейска и национална номерация, трябва да се намери подходящ начин това да се запише (или да не се запише). Някъде това става с тире (А1 - Е80) или с наклонена черта (А1 / Е80) и дали ще се добавя популярното име на пътя - в случая АМ Тракия. Добре е да се съкращават номенклатурните географски термини (улица/ул., булевард/бул., площад/пл., хотел/х-л, река/р. и т.н.) с цел да се пести място на екрана.
Last edited by WazingArch on Sun Aug 12, 2012 9:37 am, edited 1 time in total.
Coordinator • Local Champ • Translator
Image
Уики България | Best map editing practice
WazingArch
Coordinators
Coordinators
 
Posts: 365
Joined: Thu May 24, 2012 6:02 am
Location: Bulgaria
Has thanked: 167 times
Been thanked: 64 times

Re: Bulgaria България wazers

Postby WazingArch » Mon Aug 06, 2012 11:36 am

Друго възможно тълкувание, което може би по-добре отговаря на българските условия, е следното. (Такъв е вариантът в Чехия Značení cest v České republice и в Италия.)
Freeway - автомагистрали в България (номерирани А1, А2, А3, А4 и А5 и т.н.)
Major Highway - републикански пътища I клас (номерирани от 1 до 9) и "скоростни пътища" (качване и слизане чрез рампи)
Minor Highway - републикански пътища II клас (номерирани от 11 до 99) и градски магистрали
Primary Street - републикански пътища III клас (номерирани от 101 до 999 или от 1001 до 9999) и главни градски улици.

Мисля, че това е по-удачен вариант, като се има предвид алгоритъма за изчисляване на маршрути в Waze и обяснението за различните класове пътища в България (вж. раздел "ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА" тук), както и факта, че пътната мрежа в Европа съществено се различава от тази в САЩ.
Last edited by WazingArch on Thu Aug 09, 2012 8:09 am, edited 10 times in total.
Coordinator • Local Champ • Translator
Image
Уики България | Best map editing practice
WazingArch
Coordinators
Coordinators
 
Posts: 365
Joined: Thu May 24, 2012 6:02 am
Location: Bulgaria
Has thanked: 167 times
Been thanked: 64 times

Re: Bulgaria България wazers

Postby WazingArch » Sun Jul 22, 2012 9:31 am

Бих желал да предложа преводи за някои основни термини в Waze и тяхното приложение за българските условия. В този си вид указанията се доближават до тези, които се използват във Великобриатания (How to label and name roads (United Kingdom)) и в САЩ (Road Types (USA). Това са упътванията в Италия (има картинки) и Русия.

Freeway (превод: Автомагистрала) са всички пътища в България означени А1, А2, ...
Major Highway (превод: Голямо шосе/Голям главен път/Основен път) , в България съответстват на "скоростните пътища", или големи шосета с ограничен достъп до тях (Цариградско шосе, големи околовръстни пътища). Скоростта по тях е малко по-ниска от тази по магистралите.
Minor Highway (превод: Малко шосе/Малък главен път/Второстепенен път), предлагам в България да съответстват на републикански пътища I и II клас (или само I клас?). Когато преминават през населени места си запазват вида или преминават в "главна улица". Зависи от това дали достъпа до тях е чрез пътни възли (т.е. те са ограничен достъп) или чрез кръстовища със светофари.
Primary Street (превод: Главна улица), това са важни градски улици (обикновено булеварди), по които има засилено движение, както и републикански пътища в България от III клас (?).
Street (превод: Улица), това са обикновени градски улици, както и някои некласифицирани републикански пътища в България с местно значение и слабо движение.
Ramps (превод: Рампи), свързват шосета на различни нива, служат за влизане във и излизане от автомагистралите
Service roads (превод: Обслужващи пътища/Сервизни пътища), пътища, които обслужват бензиностанции, подходи към паркинги, предприятия и др., или представляват локални пътища успоредни на големите пътища. Използват се при изчисляване на маршрути. Движението е с ниска скорост.
Private Roads (превод: Частни пътища), това са пътища, които не са обществено достъпни, по тях може да се шофира, но има юридически (или физически) ограничения. Не се използват при изчисляване на маршрути.
Parking Lot (превод: Паркинг), това са пътища за движение в паркинги. Във Waze това са пътищата с най-нисък приоритет при изчисляване на маршрути.

Уики Waze на български

Някои полезни връзки за справки:
УикиПроект България/Пътна мрежа
карта на България в OpenStreetMap
СПИСЪК НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Last edited by WazingArch on Tue Oct 30, 2012 5:50 pm, edited 3 times in total.
Coordinator • Local Champ • Translator
Image
Уики България | Best map editing practice
WazingArch
Coordinators
Coordinators
 
Posts: 365
Joined: Thu May 24, 2012 6:02 am
Location: Bulgaria
Has thanked: 167 times
Been thanked: 64 times

Re: Bulgaria България wazers

Postby proseiko » Sat Dec 15, 2012 10:02 am

Аз лично може би прекалявам с слагането на Major и Minor HW.

Каква е разликата между Major и Minor?

Аз си ги класифицирам така:

Freeway са си само официалните автомагистрали

За Населени места:
Път подобен на Цариградско и новите отсечки на околовръсното както и бул. България са Major.
Пътища от вида на Сливница, Тодор александров, Княз Борис - демек 2 или повече ленти в посока, но със светофари и нормални скоростни ограничения.

Извън населени места:
Тука става мътна за мен.

ОК слагаме 1вокласната пътна мрежа да са Major - да де ама те са 9 пътчета
Minor остава за 2-рокласната мрежа ама те са 44 горе долу

И oстава почти цяла българия да е в primary roads ...

Според мен трябва да се остави Minor Highways да се слагат и на третокласни пътища, но само ако се прецени, че пътя е достатъчно основен. Понеже има региони в които повечето пътища са междуселски, но винаги има 1-2 които са Основните междуселски пътища.

Друг проблем е "Прекъсването"
Примерно когато правих пътя София-Русе когато пътят минава през села и малки градове го правя primary и при по голям zoom-out се получава накъсване. Може би варянта е да се правят като minor highways ... не знам
proseiko
Localizers
Localizers
 
Posts: 4
Joined: Wed Nov 10, 2010 10:55 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Bulgaria България wazers

Postby kdv9 » Tue Aug 21, 2012 11:45 am

bgarch wrote:Друго възможно тълкувание, което може би по-добре отговаря на българските условия, е следното. (Такъв е вариантът в Чехия Značení cest v České republice и в Италия.)
Freeway - автомагистрали в България (номерирани А1, А2, А3, А4 и А5 и т.н.)
Major Highway - републикански пътища I клас (номерирани от 1 до 9) и "скоростни пътища" (качване и слизане чрез рампи)
Minor Highway - републикански пътища II клас (номерирани от 11 до 99) и градски магистрали
Primary Street - републикански пътища III клас (номерирани от 101 до 999 или от 1001 до 9999) и главни градски улици.

Мисля, че това е по-удачен вариант, като се има предвид алгоритъма за изчисляване на маршрути в Waze и обяснението за различните класове пътища в България (вж. раздел "ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА" тук), както и факта, че пътната мрежа в Европа съществено се различава от тази в САЩ.


Също подкрепям този вариант, с изключение на това, че смятам че републиканските пътища III клас не трябва да бъдат класифицирани Primary Street, а Minor Highway, също както и II.
Вътрешноградските и извънградските пътища са напълно различни като тип и организация на движението и затова общите класификации "Streets" и "Highways" не бива да се смесват, а да се следва правилото - Streets - само улици вътре в селищата; Highways - за междуселищни пътища.
kdv9
 
Posts: 2
Joined: Fri Mar 09, 2012 9:03 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Bulgaria България wazers

Postby fampi » Tue Dec 18, 2012 9:49 am

proseiko wrote:Аз лично може би прекалявам с слагането на Major и Minor HW.

Каква е разликата между Major и Minor?

Аз си ги класифицирам така:

Freeway са си само официалните автомагистрали

За Населени места:
Път подобен на Цариградско и новите отсечки на околовръсното както и бул. България са Major.
Пътища от вида на Сливница, Тодор александров, Княз Борис - демек 2 или повече ленти в посока, но със светофари и нормални скоростни ограничения.

Но така се получава "прекъсването" за което говориш по-долу. Например околовръсното - zoomout и вече не може да се ориентираш лесно от къде можеш да минеш от магистрала Люлин към м. Хемус... (това в момента го гледам на "Live Map". По незнайна причина, в момента, след определен zoom ми изчезват всички пътища на телефона ;))
proseiko wrote:Извън населени места:
Тука става мътна за мен.

ОК слагаме 1вокласната пътна мрежа да са Major - да де ама те са 9 пътчета
Minor остава за 2-рокласната мрежа ама те са 44 горе долу

И oстава почти цяла българия да е в primary roads ...

Според мен трябва да се остави Minor Highways да се слагат и на третокласни пътища, но само ако се прецени, че пътя е достатъчно основен. Понеже има региони в които повечето пътища са междуселски, но винаги има 1-2 които са Основните междуселски пътища.

Точно по тази причина, аз 3-то класните основни пътища ги слагам minor. Primary, по лична преценка... ;)
proseiko wrote:Друг проблем е "Прекъсването"
Примерно когато правих пътя София-Русе когато пътят минава през села и малки градове го правя primary и при по голям zoom-out се получава накъсване. Може би варянта е да се правят като minor highways ... не знам

Ако minor/major път минава през населено място, аз си го оставям така, точно за да няма "прекъсване".
fampi
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 17
Joined: Sat Jul 23, 2011 4:13 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times

Re: Bulgaria България wazers

Postby fampi » Sun Nov 04, 2012 12:06 pm


Като гледам, точно тази статия в wiki-то, само bgarch я попълва... ;)
fampi
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 17
Joined: Sat Jul 23, 2011 4:13 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times

Next

Return to Bulgaria

Who is online

Users browsing this forum: No registered users