Bulgaria България wazers

България

Moderators: Unholy, WazingArch, supervision38

Re: Bulgaria България wazers

Postby WazingArch » Mon Aug 06, 2012 2:27 pm

Може би вторият вариант е по-правилен, особено като се има предвид следната информация, която излиза, когато се въведе "penalty" в търсачката на Support. Става въпрос за начина, по който изчисляват маршрутите - при по-голяма дължина на маршрута се дава приоритет на по-големите пътища.
Long Distances:

0-15 km - All road types are allows for routing. (Позволени са всички видове пътища за маршрутизиране)
15-20 km - All road types except Streets. (Всички видове пътища освен "Улици")
20-30 km - All road types except Streets and Primary streets. (Всички видове пътища освен "Улици" и "Главни улици")
30-200 km - Only Minor, Major, and Freeways. (Само "Малки", "Големи", и "Автомагистрали")
more than 200 km - only Freeways. (само "Автомагистрали")


Темата за наименованието на пътищата в България не е повдигана - като че ли има различни практики и е необходимо по-задълбочено проучване и обсъждане. Една от тенденциите при автомагистралите е те да се наименуват така както са означени на пътните знаци (т.е. А1, а не А-1). Когато един път има европейска и национална номерация, трябва да се намери подходящ начин това да се запише (или да не се запише). Някъде това става с тире (А1 - Е80) или с наклонена черта (А1 / Е80) и дали ще се добавя популярното име на пътя - в случая АМ Тракия. Добре е да се съкращават номенклатурните географски термини (улица/ул., булевард/бул., площад/пл., хотел/х-л, река/р. и т.н.) с цел да се пести място на екрана.
Last edited by WazingArch on Sun Aug 12, 2012 9:37 am, edited 1 time in total.
WazingArch
 
Posts: 328
Joined: Thu May 24, 2012 6:02 am
Location: Bulgaria
Has thanked: 148 times
Been thanked: 57 times

Re: Bulgaria България wazers

Postby emoadm » Mon Aug 06, 2012 1:36 pm

На мен по-смислен и по-определн ми се струва втория вариант. Тъй като редакторите са много, трябва да има ясни и лесни за спазване правила. Ползването на опит от други страни също е важно.

Аз, когато редактирам пътища, гледам да го правя именно в стила, посочен във втория вариант.

Не знам дали има повдигната тема по въпроса, но друг голям проблем е единната конвенция за именоване на пътищата, която е добре да спазваме. Засега нямаме такава или аз не знам за нея.
emoadm
 
Posts: 2
Joined: Wed Dec 23, 2009 6:25 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Bulgaria България wazers

Postby WazingArch » Mon Aug 06, 2012 11:36 am

Друго възможно тълкувание, което може би по-добре отговаря на българските условия, е следното. (Такъв е вариантът в Чехия Značení cest v České republice и в Италия.)
Freeway - автомагистрали в България (номерирани А1, А2, А3, А4 и А5 и т.н.)
Major Highway - републикански пътища I клас (номерирани от 1 до 9) и "скоростни пътища" (качване и слизане чрез рампи)
Minor Highway - републикански пътища II клас (номерирани от 11 до 99) и градски магистрали
Primary Street - републикански пътища III клас (номерирани от 101 до 999 или от 1001 до 9999) и главни градски улици.

Мисля, че това е по-удачен вариант, като се има предвид алгоритъма за изчисляване на маршрути в Waze и обяснението за различните класове пътища в България (вж. раздел "ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА" тук), както и факта, че пътната мрежа в Европа съществено се различава от тази в САЩ.
Last edited by WazingArch on Thu Aug 09, 2012 8:09 am, edited 10 times in total.
WazingArch
 
Posts: 328
Joined: Thu May 24, 2012 6:02 am
Location: Bulgaria
Has thanked: 148 times
Been thanked: 57 times

Re: Bulgaria България wazers

Postby WazingArch » Sun Jul 22, 2012 9:31 am

Бих желал да предложа преводи за някои основни термини в Waze и тяхното приложение за българските условия. В този си вид указанията се доближават до тези, които се използват във Великобриатания (How to label and name roads (United Kingdom)) и в САЩ (Road Types (USA). Това са упътванията в Италия (има картинки) и Русия.

Freeway (превод: Автомагистрала) са всички пътища в България означени А1, А2, ...
Major Highway (превод: Голямо шосе/Голям главен път/Основен път) , в България съответстват на "скоростните пътища", или големи шосета с ограничен достъп до тях (Цариградско шосе, големи околовръстни пътища). Скоростта по тях е малко по-ниска от тази по магистралите.
Minor Highway (превод: Малко шосе/Малък главен път/Второстепенен път), предлагам в България да съответстват на републикански пътища I и II клас (или само I клас?). Когато преминават през населени места си запазват вида или преминават в "главна улица". Зависи от това дали достъпа до тях е чрез пътни възли (т.е. те са ограничен достъп) или чрез кръстовища със светофари.
Primary Street (превод: Главна улица), това са важни градски улици (обикновено булеварди), по които има засилено движение, както и републикански пътища в България от III клас (?).
Street (превод: Улица), това са обикновени градски улици, както и някои некласифицирани републикански пътища в България с местно значение и слабо движение.
Ramps (превод: Рампи), свързват шосета на различни нива, служат за влизане във и излизане от автомагистралите
Service roads (превод: Обслужващи пътища/Сервизни пътища), пътища, които обслужват бензиностанции, подходи към паркинги, предприятия и др., или представляват локални пътища успоредни на големите пътища. Използват се при изчисляване на маршрути. Движението е с ниска скорост.
Private Roads (превод: Частни пътища), това са пътища, които не са обществено достъпни, по тях може да се шофира, но има юридически (или физически) ограничения. Не се използват при изчисляване на маршрути.
Parking Lot (превод: Паркинг), това са пътища за движение в паркинги. Във Waze това са пътищата с най-нисък приоритет при изчисляване на маршрути.

Уики Waze на български

Някои полезни връзки за справки:
УикиПроект България/Пътна мрежа
карта на България в OpenStreetMap
СПИСЪК НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Last edited by WazingArch on Tue Oct 30, 2012 5:50 pm, edited 3 times in total.
WazingArch
 
Posts: 328
Joined: Thu May 24, 2012 6:02 am
Location: Bulgaria
Has thanked: 148 times
Been thanked: 57 times

Bulgaria България wazers

Postby emoadm » Mon May 14, 2012 3:05 pm

Лек и безавариен път на всички!
emoadm
 
Posts: 2
Joined: Wed Dec 23, 2009 6:25 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Previous

Return to Bulgaria

Who is online

Users browsing this forum: No registered users