Göteborgstråd

Image

Moderators: Unholy, avozetta, SverkerN, pnylin

Re: Göteborgstråd

Postby petkr4 » Sun Feb 03, 2013 2:28 pm

Waze och kollektiv samfärdsel

Fler och fler börjar använda Waze även på spårvagnar och bussar det är naturligtvis glädjande att de grupperna har tagit till sig alla möjligheter som följer med Waze dock är fortfarande den primära målgruppen bilister.

Vissa funktioner som att dela rutt kan vara tilltalande eller en del kanske bara vill samla på sig lite mer poäng.

Nu är tyvärr inte allt frid och fröjd med det beteendet utan det skapar problem i Waze.
Ett problem är att det inte finns något segment där färd går. Det resulterar i att map problemes genereras av systemet, det är dock ej så allvarligt. En allvarligare konsekvens är dock att spårväg och busstrafik istället går över befintliga vägsegment och de blir korrupta. Det får i sin tur till följd att t.ex. medelhastigheten blir felaktig.

Jag har skapat railroad segment där spårvagnar kör idag för att reducera risken för fel.

Railroad segmenten är namnade Railway, ej kopplat med övriga vägsegment och med level -5. De är ej synliga i klienten utan funktionen är i första hand att samla data från kollektivtrafiken.

Peter
AM
Area manager/Göteborg och Västkusten

Image
petkr4
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 878
Joined: Sat Apr 02, 2011 6:54 pm
Has thanked: 33 times
Been thanked: 46 times

Re: Göteborgstråd

Postby petkr4 » Thu Jan 03, 2013 7:03 pm

Torslandavallen

Det kom in en update request i området Torslandavallen:
Motorized traffic is not allowed to pass through from skyttepaviljongens gata and torslandavallen, in any direction. The suggested route is illegal.

Sist jag besökte platsen så var motortrafik ej tillåten på omnämnd sträcka.
Nu var den dock åter kopplad och tillät motortrafik. Jag har kopplat loss segmenten.
Finns det någon som kan bekräfta att förbud råder?

Peter
AM
Area manager/Göteborg och Västkusten

Image
petkr4
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 878
Joined: Sat Apr 02, 2011 6:54 pm
Has thanked: 33 times
Been thanked: 46 times

Re: Göteborgstråd

Postby petkr4 » Tue Jan 01, 2013 3:57 pm

Betalstation Margretebergsgatan

Det är betalstation 6 enligt Transport styrelsens karta. Jag har klassat segment som tull väg.
Jag har ej varit på plats. Dan har bekräftat med en permalink så enligt mitt tycke så är placeringen verifierad.

Peter
AM
Area manager/Göteborg och Västkusten

Image
petkr4
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 878
Joined: Sat Apr 02, 2011 6:54 pm
Has thanked: 33 times
Been thanked: 46 times

Re: Göteborgstråd

Postby petkr4 » Mon Dec 31, 2012 7:51 am

Vädermotet

Trafikomläggning 6 och 7 december Vädermotet är nu konfigurerat i Waze.

Peter
AM
Area manager/Göteborg och Västkusten

Image
petkr4
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 878
Joined: Sat Apr 02, 2011 6:54 pm
Has thanked: 33 times
Been thanked: 46 times

Re: Göteborgstråd

Postby petkr4 » Sun Dec 30, 2012 1:07 pm

Vad bra, då ser allt ut att stämma. Tack för informationen.

Peter
AM
Area manager/Göteborg och Västkusten

Image
petkr4
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 878
Joined: Sat Apr 02, 2011 6:54 pm
Has thanked: 33 times
Been thanked: 46 times

Re: Göteborgstråd

Postby petkr4 » Sun Dec 30, 2012 8:47 am

Bron mellan Valhallagatan och Åvägen är avstängd för trafik mot Åvägen och Gårda. Vid stora evenemang blir det svårt att ta sig ut ur området. Den enda utfarten är mot Skånegatan. Och där finns det risk för köer.

Skälet till avstängningen är att trafikkontoret ersätter kajmuren längs Åvägen. Den gamla muren byggdes på 1600 – 1700 talet och måste ersättas. Och för att få plats att arbeta är Åvägen stängd för södergående trafik mellan Valhallagatan och Gudmundsgatan mot Focus/Örgytevägen/Liseberg.

Kör du in på Valhallavägen vid evenemang och vill parkera på Valhalla parkeringsplats, var beredd på att det kan ta tid att komma ut.

Bron kommer att vara avstängd till i april 2013.

PS Jag har ej själv varit på plats och gjort en okulär kontroll. Är det någon som kan vidimera ovan nämnd förändring.

Källa: Göteborgs Stad
Peter
AM
Area manager/Göteborg och Västkusten

Image
petkr4
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 878
Joined: Sat Apr 02, 2011 6:54 pm
Has thanked: 33 times
Been thanked: 46 times

Re: Göteborgstråd

Postby petkr4 » Wed Dec 26, 2012 2:55 pm

Området mellan Stampbroarna och Götaälvbron

En primary street degraderas ej till street bara för att våra politiker har skapat ett veritabelt trafikkaos. Den omnämnda stäckningen kommer fortsättningsvis också att betjäna en stor mängd genomfartstrafik och till de närliggande lokaliteterna.

Segmenten uppfyller således väl flera kriterier för att få kallas primary street:
Vägen leder trafiken primärt mellan två lokationer.
Vägen är en huvudled
Vägen regleras av trafikljus
Vägens sträckning är ej i huvudsak i angränsning till bostadshus (område)
Vägen kan besitta en eller flera filer.

Street används till stor del inne i bostadsområde där trafik leds till villa eller flerfamiljshus och ut till primary street och där högerregel gäller. Kan även ersättas med Private Road inom gated communities och fabriksområden där reglerad in och utfart förekommer.

Peter
AM
Area manager/Göteborg och Västkusten

Image
petkr4
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 878
Joined: Sat Apr 02, 2011 6:54 pm
Has thanked: 33 times
Been thanked: 46 times

Re: Göteborgstråd

Postby petkr4 » Mon Dec 24, 2012 11:59 am

Lindholmsmotet är nu konfigurerat

Trafik från Myntgatan ut på 155 Lundbyleden mot Öckerö är ej tillåten (högersväng) utan leds via Herkulesgatan. Det gäller även trafik från Karlavagnsgatan med då är ej vänstersväng tillåten.

Vidare så är även cirkulationsplats vid Marconimotet skapad
Peter
AM
Area manager/Göteborg och Västkusten

Image
petkr4
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 878
Joined: Sat Apr 02, 2011 6:54 pm
Has thanked: 33 times
Been thanked: 46 times

Re: Göteborgstråd

Postby petkr4 » Sun Dec 23, 2012 6:35 am

Jag har nu skapat ett tredje segment vid Gullbergsvassmotet norr ut. Tanken är att routing mot Öckerö tar Håll vänster Avfart 76: Hamnar, färd mot E45 och Centrum Håll höger Centrum (E45) och färd mot Oslo aviseras inte då det är färd rakt fram.

Jag har även rätat segmenten vid Avfart 74b: Olskroken och Avfart 74a: E20 Stockholm och namnade E6 N homogent igenom knutpunkterna, detta borde leda till att färd rakt fram ej aviseras.
Vidare så utelämnade jag medvetet vid färd i mitt fil Håll vänster Avfart 76: 155 Öckerö efter tunnel röret då det troligt vis skulle röra till det med routing.

Vi får nu inte glömma att detta är ett tankemässigt resonemang om hur routing kan fungera i WAZE, jag ser även en risk för ökad miss routing med den nya utformningen.

Peter
AM
Area manager/Göteborg och Västkusten

Image
petkr4
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 878
Joined: Sat Apr 02, 2011 6:54 pm
Has thanked: 33 times
Been thanked: 46 times

Re: Göteborgstråd

Postby petkr4 » Sat Dec 22, 2012 8:07 am

Problem vid Tingstadstunneln Och Olskroksmotet

Idag aviseras man Håll till höger E6 N, Håll till vänster 155 Öckerö om man åker mot Öckerö och Håll till höger E6 N, sedan aviseras inget efter tunnel röret. Segmentet är namnat med E6 Oslo. Vi kan testa att göra om segmentet till en ramp då borde Waze avisera avfart. Dock kan man diskutera om man ska avisera färd rakt fram? Faktum är att både mitt och höger fil går rakt fram. Det gäller även färd förbi Avfart 74b: Olskroken och Avfart 74a: E20 Stockholm som idag aviseras Håll till höger E6 N. Man kan tänka att man tar bort aviseringen helt eller utökar den till E 6 Oslo. Normalt så bör man ej avisera färd rakt fram. Det bästa är om Waze ger en adekvat mängd information.

Ett annat scenario kan vara att man bygger ett exklusivt segment för färd mot 155 Öckerö. Då kommer avisering ske efter Avfart: (E45) (E6 Oslo) Hisingen (E45) (kakeltunneln). Då kommer inte E 6 Oslo alls att aviseras utan gå rakt fram precis som det är skyltat och istället aviseras Håll vänster Avfart 76 Hisingen Hamnar efter (kakeltunneln) vid färd mot Öckerö. Vänsterfil tillåter ej höger sväng efter tunnelrör. Avisering Centrum (E45) kommer naturligtvis vara kvar efter (kakeltunneln) som idag fungerar bra.

GPS kontakten brukar fungera bra för mig och återta routing alldeles innan tunnelns slut.

Peter
AM
Area manager/Göteborg och Västkusten

Image
petkr4
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 878
Joined: Sat Apr 02, 2011 6:54 pm
Has thanked: 33 times
Been thanked: 46 times

PreviousNext

Return to Sweden [svenska]

Who is online

Users browsing this forum: michanraichuu