Definitioner av vägar i Sverige!

[ img ]

Moderators: Unholy, pnylin, SverkerN, avozetta

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby ehagglun » Tue Oct 02, 2012 11:38 am

...och när man återkom till forumen efter typ 2½ år så ser man att samma sak fortfarande diskuteras...

Vidur99 wrote:Varför ska man göra det? Vanliga vägkartor gör väl ingen sådan skillnad? Det är väl bara motorvägar som märks separat?

Nej, där har du fel. Kolla t ex på lantmäteriets kartor:
[ img ]

Eftersom att vägarna syns vid olika zoomlägen, och dessa zoomlägen styrs av hastigheten så tycker jag att det är av rätt så stor vikt att skicket på vägen och hastigheten styr, annars kan det hända att man är ute och kör på en 90-sträcka där vägen inte syns eftersom att waze är för utzoomad för mycket.
Går man enbart på vägnummer så blir det fel, kolla här t ex:
https://world.waze.com/editor/?lon=11.9 ... TTTTTTTTFT
Väg O650 (väg 650 i O-län, även känd som gamla E6:an och/eller gamla rikstvåan) är en stor och bred 80-väg. Man skulle kunna hålla 110 på denna vägen utan att det skulle kännas obehagligt. Den används som reservväg då E6:an är avstängd, t ex vid olyckor.
Väg O660 däremot är en smal, krokig 50-väg där man oftast får hålla i sig ordentligt om man envisas med att köra i 50km/h... 40 är ofta den högsta hastigheten man kan hålla där... det finns knappt plats att mötas.
Om man läser på Wikipedia så står det att läsa följande: "Det finns ingen enhetlig standard för vägutformningen när det gäller länsvägar. Standarden beror mycket på när vägen byggdes. En del länsvägar är flera hundra år gamla, och bara lite förbättrade, till exempel asfalterade".
Därför kan man inte använda numreringen för att avgöra vägens vikt, visst, det kan vara en fingervisning men ingen absolut sanning.
ehagglun
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 182
Joined: Sun Feb 13, 2011 12:18 am
Location: Stenungsund, Sweden
Has thanked: 11 times
Been thanked: 5 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby curantes » Fri Sep 14, 2012 7:01 am

Vidur99 wrote:Men det är just det som är problem då,

idag har länsvägar samma vikt i waze som riksvägar som enlig trafikverk skall ha en högre vägstandrad än länsvägar. Även vissa E-vägar är ritade som minor higways vilket då ger ännu större risk att di hamnar på en grusväg, då speciellt i norrland.

Tror inte föreligger någon större risk att du kommer få en dålig route om man som standard märker riks och e-vägar som major highways.


Jag håller med här. Dock ser jag det mer som ett lägsta nivå så finns det mindre länsvägar som har högre standard tex. 2 separata körfält med mitträcke så kan man ändra till major higway men tycker att man utgår från trafikverkets standard efter väg numrering i mycket stor utsträckning som möjligt för att vi ska få ett tydligt vägnät i hela Sverige som alla andra kartor och navigerings tjänster har.

/Matthias
curantes
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 117
Joined: Fri Jun 15, 2012 1:09 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 5 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby Vidur99 » Thu Sep 13, 2012 9:21 pm

Men det är just det som är problem då,

idag har länsvägar samma vikt i waze som riksvägar som enlig trafikverk skall ha en högre vägstandrad än länsvägar. Även vissa E-vägar är ritade som minor higways vilket då ger ännu större risk att di hamnar på en grusväg, då speciellt i norrland.

Tror inte föreligger någon större risk att du kommer få en dålig route om man som standard märker riks och e-vägar som major highways.
Vidur99
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 151
Joined: Mon May 07, 2012 5:21 am
Location: Sweden
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby SverkerN » Thu Sep 13, 2012 9:13 pm

gungust wrote:Varför ska man göra det? Vanliga vägkartor gör väl ingen sådan skillnad? Det är väl bara motorvägar som märks separat?

Visst är det så att vanliga papperskartor och även vissa digitala kartor baserar bredden/färgen mm på vägnummer grupperingen utan hänsyn till typen. Det är klart enklare att bara sätta ex Major highway på alla riksvägar. Då behöver man inte veta något om hur vägen är beskaffad och kan utgå från vägnumret för att välja Waze vägtyp. Men i Waze används vägtypen som en av parametrarna vid ruttberäkningen. Att då ange Major highway på en normal landsväg ger fel förutsättningar för att beräkna bästa väg.

Om vi läser hur uppdelningen av Waze vägtyper gjorts i USA så kan vi inledningsvis läsa:
Road type designations in Waze should be determined by the physical layout and use of the road, not by the name of a road.

Road types do not affect naming. A dirt road that is a US Highway would still be named as “US Hwy #.”

Fritt översatt. Waze vägtyps valet ska bestämmas av den fysiska utformingen (vägtyp) och användningen av vägen. Inte av namnet (vägnummersuppdelning) på vägen. Waze vägtypen påverkar inte namngivningen. En grusväg som är riksväg ska fortfarande namnges som riksväg.

Enligt USA definition av Waze vägtyper är tyngdpunkten alltså vägtyp och inte vilket vägnummer som vägen har.

/Sverker
SverkerN
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1970
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 65 times
Been thanked: 191 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby gungust » Wed Sep 12, 2012 7:31 pm

sverkernordlund wrote:Om vi börjar med Waze vägtypen Freeway och bara använder den på vägar som är skyltade motorväg och/eller håller motorvägsstandard. Där är vi överrens och då är den Waze vägtypen avklarad.

Där är vi överens.
sverkernordlund wrote:Kvar att välja på är Waze vägtyperna Major highway, Minor highway och Primary street om vi håller oss till de större vägarna.

Min uppfattning är att vi till 99 % ska använda vägnummeruppdelning.
 • Europaväg (samtidigt riksväg, E4 är även riksväg 4) - Major Highway
 • Riksväg (vägnr 1 - 99).Vägnummer skyltat längs vägen - Major Highway
 • Primära länsvägar (vägnr 100 - 499). Vägnummer skyltat längs vägen - Minor Highway
 • Sekundära länsvägar (vägnr 500 - 2999) - Primary Street
 • (Tertiära länsvägar (vägnr 3000 - 9999) - Street)
Undantag bör bara göras om vägen är mycket bättre, tx mötesfri länsväg skulle kunna vara Major Highway
sverkernordlund wrote:Om vi exempelvis skulle enbart använda Major highway till riksvägar, som ej är av motorväg/motorvägsstandard, så går det inte att göra skillnad på de som är av typen motortrafikled eller Normal tvåfältsväg.

Varför ska man göra det? Vanliga vägkartor gör väl ingen sådan skillnad? Det är väl bara motorvägar som märks separat?

/Gunnar
gungust
 
Posts: 28
Joined: Fri Jan 06, 2012 10:05 am
Location: Fotskäl, Sweden
Has thanked: 4 times
Been thanked: 2 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby Vidur99 » Tue Sep 11, 2012 9:27 pm

Jo jag inser att det är svårt att ange precis allt med de fåtal vägtyper som finns i Waze. Dock innehåller wiki en brist, E-vägar är inte omnämnda alls, ta t.ex E45, den har långa sträckor där den bara är minor higway och andra major highway, trots att vägstandraden är i princip likadan hela vägen, har sett flera exempel på andra E-vägar som lider av samma sak.

Kolla man sen på Finland i live map så ser den kartan mycket bättre, är nog alla "riksvägar" klassade som major highways, vilket gör att de syns relativt tidigt.

Jag tror att waze kan klara sig utan att man försöker märka ut 2+1 vägar i huvudtaget och enbart märker ut 2+2 vägar.
Vidur99
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 151
Joined: Mon May 07, 2012 5:21 am
Location: Sweden
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby SverkerN » Tue Sep 11, 2012 8:29 pm

Ja, nog har vägtyper diskuterats i omgångar och det tål att diskuteras mer. :-)

Om vi börjar med Waze vägtypen Freeway och bara använder den på vägar som är skyltade motorväg och/eller håller motorvägsstandard. Där är vi överrens och då är den Waze vägtypen avklarad.

Kvar att välja på är Waze vägtyperna Major highway, Minor highway och Primary street om vi håller oss till de större vägarna.

Jag har ägnat en stund åt att läsa på de uppdelningar som Trafikverket gör. I Sverige har vi uppdelningen av vägarna enligt vägnummer (en slags status uppdelning):
 • Europaväg (samtidigt riksväg, E4 är även riksväg 4)
 • Riksväg (vägnr 1 - 99).Vägnummer skyltat längs vägen
 • Primära länsvägar (vägnr 100 - 499). Vägnummer skyltat längs vägen
 • Sekundära länsvägar (vägnr 500 - 2999)
 • (Tertiära länsvägar (vägnr 3000 - 9999))

Förutom vägnummer uppdelningen så gör Trafikverket även följande uppdelning på vägtyp:
 • Motorväg, normal
 • Motorväg, låg standard
 • Flerfältsväg
 • Mötesfri motortrafikled
 • Mötesfri landsväg
 • ("Framkomlighetssäkrad" tvåfältsväg. Någon försöksverksamhet)
 • Normal tvåfältsväg
 • Smal väg

Förutom dessa uppdelningar har vi standarden på vägen. Alltså mer ur perspektivet vilken beläggningen (asfalt, betong, oljegrus, bra och dålig grusväg) vägen har. Här har vi problem i Waze! Vi skulle behöva lägga in tre egenskaper på vägen: Status, typ och standard. Men det vi har att tillgå är en egenskap "Road Type".

Vi har alltså fyra vägnummer grupper och sex olika vägtyper. De ska vi passa in i kvarvarande tre olika Waze vägtyper (Major hwy, Minor hwy och Primary street). Det är klart det blir kompromisser och jämkningar. Min uppfattning är att Waze medvetet dragit ner på de egenskaper vi kan sätta för att göra det lätt för alla att kunna hjälpa till och redigera kartan.

Jag tycker att dagens uppdelningen har en bra viktning mellan status och typ. Tyngdpunkten ligger i vägnumreringen (statusen) och det finns lite utrymme för vägtypen.

Samtidigt att vi sätter alla europavägar som Major highway som lägst så speglar det i många fall inte typen utan bara statusen. Ex nya E16 från Gävle och västerut till Norge. Där är vissa delar av vägen att betrakta som "normal tvåfältsväg", dvs en fil åt varje håll med streckad mittlinje med en vägbredd på 6,5 - 8 meter. Hade vägnumret varit över 500 så hade den satts som Primary street.

Om vi exempelvis skulle enbart använda Major highway till riksvägar, som ej är av motorväg/motorvägsstandard, så går det inte att göra skillnad på de som är av typen motortrafikled eller Normal tvåfältsväg.

Vidur99 wrote:Motortrafikled med vajerräcke kan göras som separata vägar för norr/sydgående men att ha major highway för dessa känns väldigt fel.

Bara för att det är en 2-1 väg ska den inte delas upp i separata enkelriktade vägar. En motortrafikled kan vara ex vara riksväg och då kan den sättas Major highway. Det finns också exempel på primära länsvägar där vissa delar är motortrafikled.

Waze "Road Type" är helt enkelt komplicerat. :-)

/Sverker
SverkerN
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1970
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 65 times
Been thanked: 191 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby Vidur99 » Tue Sep 11, 2012 3:31 pm

Har lite funderingar runt hur vi klassar Europavägar och Riksvägar. Jag har sett att många E-vägar är major highway men inte alla. Vidare att riksvägar bara är minor highway dvs på samma nivå som länssvägar. Jag antar att detta har diskuterars förut men för mig känns uppdelningen som den är på wiki sidan lite underlig just för dessa vägar. (http://www.waze.com/wiki/index.php/V%C3%A4gtyper)

En klassning mera i linje över hur vägverket klassar vägar vore att E-vägar och riksvägar borde vara major highways. Undantag då om vägen har motorvägsstandard då den märks som freeway, detta gäller då samtliga väg typer då det i Stockholm finns allt från Ev,Rv och Lv som har motorvägsstandard.

Motortrafikled med vajerräcke kan göras som separata vägar för norr/sydgående men att ha major highway för dessa känns väldigt fel.

En klassning enligt detta skulle ge en mera korrekt bild i waze över det huvudvägnät som finns i Sverige. Tittar man nu på live map över Sverige så verkar det som vissa delar av landet saknar vägar.
Vidur99
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 151
Joined: Mon May 07, 2012 5:21 am
Location: Sweden
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby magfro » Thu Aug 23, 2012 12:26 pm

Jag håller med Sverker. Jag skapar aldrig gång/cykelbanor själv men hittar jag sådana som andra skapat så låter jag dom vara kvar.

Är dom ihopkopplade med riktiga vägnätet ser jag dock till att koppla bort dom. Just att gångbanor inte ska vara ihopkopplade med övriga vägnätet står så otroligt tydligt i wikin att jag anser det som att någon gjort fel om det är ihopkopplat.
magfro
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 175
Joined: Sun Jul 25, 2010 7:29 am
Has thanked: 9 times
Been thanked: 7 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby SverkerN » Thu Aug 23, 2012 7:55 am

lindq wrote:Så, det finns två sätt att lösa det när man ser dessa "vägar" inom tättbebyggt område:
1. Se till att sätta "rätt" blockerande infarter, och lås sedan alla vägar så inte Waze ändrar dem. Det gör att kartan blir mer svårediterad för andra (och att Waze kanske låser upp, så som man gör nu med en massupplåsning).
2. Ta bort vägarna på kartan.

Jag tycker alt 2 är det som gäller, men precis som du skriver är det vissa användare som vill ha detta.

Det räcker inte alltid med att sätta en turn restriction. Turn restriction är bara en hög "penalty" vid ruttberäkningen.

Det jag gör är att koppla ifrån cykelbanan från det körbara vägnätet och därmed skapa en lucka som är tillräckligt stor så det framgår att segmenten inte sitter samman. OM Waze i en avlägsen framtid lägger till möjligheten att välja fordon (bil, cykel, gående mm) så finns cykelbanorna kvar.

/Sverker
SverkerN
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1970
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 65 times
Been thanked: 191 times

PreviousNext

Return to Sweden [svenska]

Who is online

Users browsing this forum: No registered users