Definitioner av vägar i Sverige!

Moderators: krankyd, Unholy, pnylin, avozetta, Wolfeye, sverkernordlund

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby sverkernordlund » Wed Jul 25, 2012 8:38 pm

Ja, just det. Trafikverket har ju förstås flera kartor. Den jag avsåg är Läget i trafiken:
http://trafikinfo.trafikverket.se/LIT/# ... iken/Karta

Där finns vägnummer för länsvägar. Vägnamn finns också på fler vägar än vad ex http://kartor.eniro.se visar. Speciellt utanför de större städerna där jag lägger en rätt stor del av tiden.

/Sverker
sverkernordlund
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1413
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 21 times
Been thanked: 94 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby sverkernordlund » Thu Jul 26, 2012 10:41 am

Wolfeye wrote:Mycket bra förslag! Men...
Jag kan inte helt hålla med. Har tittat på trafikverkets karta över Umeå och hittar flera ställen där jag anser att vägen skall vara av typen "Primary street" men är vit enligt deras karta. Och jag är knappast ensam om den synpunkten.

Kan du ge något exempel? Jag har bott i Umeå i 30 år så jag har relativt bra koll där.

Jag tror inte vi kommer att hitta en karta eller motsvarande som ger exakt förklaring till vad "primary road" är. Det viktiga är att vi har något att utgå efter.

/Sverker
sverkernordlund
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1413
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 21 times
Been thanked: 94 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby sverkernordlund » Fri Jul 27, 2012 7:33 pm

Ja, vi ska följa amerikanska ramp definitionen. Lägg även till hur de ska namnges ex "Avfart xxx".

En anledning till att ha "best practice" osv är att det ska bli lika över landet, men det är ju också bra om det inte skiljer så mycket mellan länderna. Givetvis går inte allt att överföra till svenska förhållanden, men i så stor utsträckning som möjligt.

/Sverker
sverkernordlund
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1413
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 21 times
Been thanked: 94 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby sverkernordlund » Sat Jul 28, 2012 9:32 pm

Wolfeye wrote:Jag undrar vad "Ramps" egentligen har för betydelse för systemet. Det verkar ju som att det bara är för syns skull?

Det är ju lättare att förstå när man ska använda olika typer om man vet hur systemet prioriterar de olika vid navigering.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Ramps har högre prio än Primary Street, men lägre än minor hwy vid routing beräkning. När jag använder autozoom i mobil appen så zoomar den in när man kör på en ramp.

/Sverker
sverkernordlund
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1413
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 21 times
Been thanked: 94 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby sverkernordlund » Fri Aug 17, 2012 6:44 am

Det är ett problem att vi med "vägtyp" både försöker ange typen av större väg (motorväg, motortrafikled, riksväg, länsväg) och standarden på vägen. Vi har alltså ingen direkt möjlighet att ange vilken standard vägen har. Det blir alltså en kompromiss mellan att tydliggöra att detta är en större väg och i viss mån standarden.

Jag tycker att vägtypen i första hand avgör typen av väg när det gäller gruppen "Highways". Om vi i stället går efter standarden på vägen så kan en europaväg vara av typen Primary road. Ex genom Ö-vik så är E4:an satt som freeway trots att det är 50 km/h och massor av rödljus. Hade det inte varit E4:an så hade det varit en Primary road, men eftersom det är E4:an så passar Minor hwy bättre. Det finns massor av exempel på detta.

/Sverker
sverkernordlund
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1413
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 21 times
Been thanked: 94 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby sverkernordlund » Tue Aug 21, 2012 3:14 pm

znubbis wrote:Ibland skulle jag vilja prioritera ner en väg så att waze hellre tar en lite längre omväg på bättre vägar. speciellt när man vet att beläggningen på en sträcka är riktigt kass fast den går som en större väg.

När det fungerar som det ska göra så utgår bl a Waze från snitthastigheten på vägarna vid ruttberäkningen. Om den lite längre vägen ger en kortare körtid så är det den som väljs. Ett problem är dock att många av våra vägar har litet eller obefintligt "snitthastighetsunderlag" och då antar jag att Waze faller tillbaka och ger kortaste vägen som rutt.

Det finns mycket mer att läsa om hur ruttberäkningen går till. Har dock inte tid precis just nu att sammanställa de forumposterna. Återkommer vid annat tillfälle.

/Sverker
sverkernordlund
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1413
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 21 times
Been thanked: 94 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby sverkernordlund » Thu Aug 23, 2012 7:55 am

lindq wrote:Så, det finns två sätt att lösa det när man ser dessa "vägar" inom tättbebyggt område:
1. Se till att sätta "rätt" blockerande infarter, och lås sedan alla vägar så inte Waze ändrar dem. Det gör att kartan blir mer svårediterad för andra (och att Waze kanske låser upp, så som man gör nu med en massupplåsning).
2. Ta bort vägarna på kartan.

Jag tycker alt 2 är det som gäller, men precis som du skriver är det vissa användare som vill ha detta.

Det räcker inte alltid med att sätta en turn restriction. Turn restriction är bara en hög "penalty" vid ruttberäkningen.

Det jag gör är att koppla ifrån cykelbanan från det körbara vägnätet och därmed skapa en lucka som är tillräckligt stor så det framgår att segmenten inte sitter samman. OM Waze i en avlägsen framtid lägger till möjligheten att välja fordon (bil, cykel, gående mm) så finns cykelbanorna kvar.

/Sverker
sverkernordlund
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1413
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 21 times
Been thanked: 94 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby sverkernordlund » Tue Sep 11, 2012 8:29 pm

Ja, nog har vägtyper diskuterats i omgångar och det tål att diskuteras mer. :-)

Om vi börjar med Waze vägtypen Freeway och bara använder den på vägar som är skyltade motorväg och/eller håller motorvägsstandard. Där är vi överrens och då är den Waze vägtypen avklarad.

Kvar att välja på är Waze vägtyperna Major highway, Minor highway och Primary street om vi håller oss till de större vägarna.

Jag har ägnat en stund åt att läsa på de uppdelningar som Trafikverket gör. I Sverige har vi uppdelningen av vägarna enligt vägnummer (en slags status uppdelning):
 • Europaväg (samtidigt riksväg, E4 är även riksväg 4)
 • Riksväg (vägnr 1 - 99).Vägnummer skyltat längs vägen
 • Primära länsvägar (vägnr 100 - 499). Vägnummer skyltat längs vägen
 • Sekundära länsvägar (vägnr 500 - 2999)
 • (Tertiära länsvägar (vägnr 3000 - 9999))

Förutom vägnummer uppdelningen så gör Trafikverket även följande uppdelning på vägtyp:
 • Motorväg, normal
 • Motorväg, låg standard
 • Flerfältsväg
 • Mötesfri motortrafikled
 • Mötesfri landsväg
 • ("Framkomlighetssäkrad" tvåfältsväg. Någon försöksverksamhet)
 • Normal tvåfältsväg
 • Smal väg

Förutom dessa uppdelningar har vi standarden på vägen. Alltså mer ur perspektivet vilken beläggningen (asfalt, betong, oljegrus, bra och dålig grusväg) vägen har. Här har vi problem i Waze! Vi skulle behöva lägga in tre egenskaper på vägen: Status, typ och standard. Men det vi har att tillgå är en egenskap "Road Type".

Vi har alltså fyra vägnummer grupper och sex olika vägtyper. De ska vi passa in i kvarvarande tre olika Waze vägtyper (Major hwy, Minor hwy och Primary street). Det är klart det blir kompromisser och jämkningar. Min uppfattning är att Waze medvetet dragit ner på de egenskaper vi kan sätta för att göra det lätt för alla att kunna hjälpa till och redigera kartan.

Jag tycker att dagens uppdelningen har en bra viktning mellan status och typ. Tyngdpunkten ligger i vägnumreringen (statusen) och det finns lite utrymme för vägtypen.

Samtidigt att vi sätter alla europavägar som Major highway som lägst så speglar det i många fall inte typen utan bara statusen. Ex nya E16 från Gävle och västerut till Norge. Där är vissa delar av vägen att betrakta som "normal tvåfältsväg", dvs en fil åt varje håll med streckad mittlinje med en vägbredd på 6,5 - 8 meter. Hade vägnumret varit över 500 så hade den satts som Primary street.

Om vi exempelvis skulle enbart använda Major highway till riksvägar, som ej är av motorväg/motorvägsstandard, så går det inte att göra skillnad på de som är av typen motortrafikled eller Normal tvåfältsväg.

Vidur99 wrote:Motortrafikled med vajerräcke kan göras som separata vägar för norr/sydgående men att ha major highway för dessa känns väldigt fel.

Bara för att det är en 2-1 väg ska den inte delas upp i separata enkelriktade vägar. En motortrafikled kan vara ex vara riksväg och då kan den sättas Major highway. Det finns också exempel på primära länsvägar där vissa delar är motortrafikled.

Waze "Road Type" är helt enkelt komplicerat. :-)

/Sverker
sverkernordlund
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1413
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 21 times
Been thanked: 94 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby sverkernordlund » Thu Sep 13, 2012 9:13 pm

gungust wrote:Varför ska man göra det? Vanliga vägkartor gör väl ingen sådan skillnad? Det är väl bara motorvägar som märks separat?

Visst är det så att vanliga papperskartor och även vissa digitala kartor baserar bredden/färgen mm på vägnummer grupperingen utan hänsyn till typen. Det är klart enklare att bara sätta ex Major highway på alla riksvägar. Då behöver man inte veta något om hur vägen är beskaffad och kan utgå från vägnumret för att välja Waze vägtyp. Men i Waze används vägtypen som en av parametrarna vid ruttberäkningen. Att då ange Major highway på en normal landsväg ger fel förutsättningar för att beräkna bästa väg.

Om vi läser hur uppdelningen av Waze vägtyper gjorts i USA så kan vi inledningsvis läsa:
Road type designations in Waze should be determined by the physical layout and use of the road, not by the name of a road.

Road types do not affect naming. A dirt road that is a US Highway would still be named as “US Hwy #.”

Fritt översatt. Waze vägtyps valet ska bestämmas av den fysiska utformingen (vägtyp) och användningen av vägen. Inte av namnet (vägnummersuppdelning) på vägen. Waze vägtypen påverkar inte namngivningen. En grusväg som är riksväg ska fortfarande namnges som riksväg.

Enligt USA definition av Waze vägtyper är tyngdpunkten alltså vägtyp och inte vilket vägnummer som vägen har.

/Sverker
sverkernordlund
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1413
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 21 times
Been thanked: 94 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby sverkernordlund » Sat Dec 22, 2012 4:46 pm

Wikin uppdaterad med förtydligande om mellansteg.

/Sverker
sverkernordlund
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1413
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 21 times
Been thanked: 94 times

PreviousNext

Return to Sweden [svenska]

Who is online

Users browsing this forum: No registered users