Definitioner av vägar i Sverige!

[ img ]

Moderators: Unholy, pnylin, SverkerN, avozetta

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby regildor » Mon Jul 08, 2013 5:58 pm

Hej,
Även hastigheten spelar ju in. Kör du i 110 så visas inga primary street :)
Jag har för mig att jag har sett någon information om vilka farter som gäller för att klienten skall visa respektive vägtyp men jag lyckades inte hitta det nu.

Vad jag vill ha fram är att vi borde kunna uttrycka oss i tydligare om vad som gör att en viss väg skall anses viktigare än en annan. Ett exempel kan vara att vägen används som omledningsväg utefter motorvägarna (skyltad med vita skyltar). Men jag inser i och för sig att det finns en risk i att specificera ett antal regler då det antagligen aldrig blir heltäckande eller rikstäckande. Så ur den aspekten är det bättre att ha en generell regel som den vi har nu. Men även en AM kan bli hemmablind och glömma bort att se vägarna runt den lokala metropolen i ett vidare perspektiv.

En gammal 13-metersväg som inte längre används till mer än att köra fram till några gårdar bör inte ritas ut som highway trots att den är tvåfilig och mötesfri med rejäl vägren. Det håller jag med om.

Och med anledning av Tobb-E:s exempel ovan så kanske vi till och med borde vara geenrösare med minor highway i de delar av landet där vägnätet är glest och man kan tas ut på långa omvägar. Långa omvägar var ju ett av skälen att vi gjorde om alla riksvägarna till Major Highway om jag hängde med rätt i turerna där.

Med vänlig hälsning
Anders Rosén
regildor
 
Posts: 41
Joined: Tue Nov 22, 2011 9:50 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 1 time

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby Agusa-154 » Mon Jul 08, 2013 9:03 am

caycothu wrote:Men det framgår inte vad "vissa viktigare" avser! Kan vi inte helt enkelt stryka de två orden?

Vi skulle då få ett läge där väldigt många vägar ritas som Minor Highway. Det behöver inte alls vara nåt fel i det.

Men vi rör oss mellan två olika principer.

 • Den ena principen är att märka upp vägar efter hur de är tänkta att användas.
 • Den andra principen är att märka upp dem efter vilken kvalitet de verkligen har.
Jag stöder nu, personligen, den första principen.

Som bilförare är jag inte betjänt av att nästan alla vägar nära de större orterna lyser klart i regnbågens alla färger på appens karta, medan det ser helt öde ut mellan de lokala metropolerna på landsbygden.

Vilken kvalitet en väg har, det förändras ju också med tiden. Mittlinjer nöts bort, och målas sedan dit på nytt. Grusvägar asfalteras, och asfalterade vägars kvalitet försämras. I mina ögon är många vägar med oljegrusbeläggning i bättre skick än andra vägar som visserligen är asfalterade, men dåligt underhållna eller bristfälligt restaurerade efter besvärliga tjällossningar.

Jag tycker därför att det är utmärkt när hierarkin av vägar (europavägar, riksvägar, primära länsvägar, övriga länsvägar, enskilda vägar) avspeglar sig på appens karta.

Men det går ändå inte att driva den principen hur långt som helst. Motorvägar har t.ex en egen kategori, även om det är en kommunal motorväg som inte ingår i hierarkin ovan - fastän motorvägen kanske ansluter till den.

På samma sätt finns det verkligen exempel på länsvägar utan skyltat nummer som bör lyftas fram på appens karta. Men det blir, oundvikligen, fråga om subjektiva bedömningar.
caycothu wrote:"Vissa viktigare" är väldigt subjektivt och signalerar att inte alla "länsvägar med högre nummer som är asfalterade och har två eller flera körfält samt markerad mittlinje" skall vara Minor Highway. Men vi borde i så fall beskriva hur man kommer fram till vilka dessa viktigare länsvägar är?

Precis!
Det signalerar att en avvägning måste göras och att extra tankemöda måste satsas. Och att icke-Area Managers gör klokt i att lita på att den lokale Area Managerns bedömning är vis.
;)

Edit:
Det finns två aspekter till.
1/ Waze kan utan förvarning ändra algoritmerna för hur rutter läggs. Vi kan gissa att vägtyp då kommer att spela allt mindre roll, och att insamlade data (trafikering, hastighet) kommer att spela större roll.
2/ Waze är ett internationellt fenomen, det bör man inte bortse från. Även om vi i Sverige skulle vara helt överens om en sak så måste vi ändå ta viss hänsyn till hur andra språkområdens editerare gör.
Agusa-154
 
Posts: 104
Joined: Sun Oct 07, 2012 5:51 pm
Location: Barcelona
Has thanked: 22 times
Been thanked: 3 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby Tobb-E » Mon Jul 08, 2013 8:33 am

Hej!

Jag har precis börjat redigera kartor i något större utsträckning än tidigare och som de flesta andra också verkar göra har jag stött på lite problem med benämning/klassificering av vägar.

En rutt som jag har jobbat med för att få Waze att rutta rätt sträcka är "Gävle, Sweden" till "Grannäsen". Den rätta vägen är via Ockelbo, Åmot, Gruvberget men Waze har alltid tidigare velat köra via Tönnebro, Bollnäs, Alfta vilket är en omväg på 5 mil/40 minuter. Jag var precis på väg att ändra väg X 546 Åmotsvägen till Minor Highway eftersom jag läste att Waze ogärna ruttar Primary Highway över längre sträckor.

När jag nu testar idag så blir rutten faktiskt rätt både i Live Map och i mobilklienten. Bra! Kanske har någon av mina åtgärder de senaste veckorna gjort att ruttningen börjat fungera. Frågan kvarstår dock. Vore det lämpligt att klassa vägen som Minor Highway eller är trots allt Primary Street det rätta? X 546 är ju huvudvägen mellan byarna i trakten så man skulle vilja klassa den lite högre än en vanlig huvudled i ett samhälle.

Namngivningen tycker också jag är lite oklar i Wiki:n. Skall jag namnge vägen som "X 546, Åmotsvägen" eller bara "Åmotsvägen"? Skall man sätta vägnumret som alternativt namn kanske? Den senaste tolkningen jag gjorde var att om vägen har ett namn så används enbart detta och om inget namn finns skall nummer användas. Just nu finns det någon liten sträcka av vägen som är benämnd "X546. Åmotsvägen" vilket väl är fel? Även "Åmotsvägen / 546" förekommer vilket jag antar är helt fel? Alla kan göra fel gissar jag: "Updated: September 18, 2012 by sverkernordlund(6)" ;-)

https://world.waze.com/editor/?lon=16.6 ... =103268118

Tänkte gå igenom hela vägen och fixa så att namn är rätt på alla segment men ville kolla här först vad som är rätt.

/ Tobbe
Tobb-E
 
Posts: 6
Joined: Fri Aug 05, 2011 3:26 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 0 time

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby regildor » Mon Jul 08, 2013 12:46 am

Hej,
Om Minor Highway skriver vi
Minor Highway = Länsväg
Länsvägar med nummer 100-499, samt vissa viktigare länsvägar med högre nummer som är asfalterade och har två eller flera körfält samt markerad mittlinje.
Där vägen har ett lokalt namn skrivs vägnummer följt av namn.

Men det framgår inte vad "vissa viktigare" avser! Kan vi inte helt enkelt stryka de två orden?
"Vissa viktigare" är väldigt subjektivt och signalerar att inte alla "länsvägar med högre nummer som är asfalterade och har två eller flera körfält samt markerad mittlinje" skall vara Minor Highway. Men vi borde i så fall beskriva hur man kommer fram till vilka dessa viktigare länsvägar är?

mvh
Anders
regildor
 
Posts: 41
Joined: Tue Nov 22, 2011 9:50 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 1 time

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby Agusa-154 » Tue Jun 11, 2013 5:53 am

sverkernordlund wrote:Det är nog så att wiki texten behöver förtydligas. De vägtyper som har med numrerade vägar (riksvägar, länsvägar mm) att göra trumfar över beläggningen på vägen. Det innebär att oljegrusvägar som är primära länsvägar tillsvidare ska sättas som minor hwy. Detta för att långväga navigering ska fungera.


Fixat.
:)
Agusa-154
 
Posts: 104
Joined: Sun Oct 07, 2012 5:51 pm
Location: Barcelona
Has thanked: 22 times
Been thanked: 3 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby SverkerN » Mon Jun 10, 2013 7:19 pm

Agusa-154 wrote:
ModdeH wrote:Bara lite kuriosa om grusvägar.
Hittade siffror på Trafikverket och vi hade i Sverige december 2011 följande väglängder med oljegrus;

  Europavägar 0 km.
  Riksvägar: 3,5 km.
  Primära länsvägar: 66,8 km.
  Övriga länsvägar: 19 229,8 km.

http://publikationswebbutik.vv.se/uploa ... t_2011.pdf


Wiki-texten säger emot sig själv vad det gäller grusvägar.

Menar vi att de där 67 kilometrarna primära länsvägar med oljegrus ska kodas som minor highway - och på samma sätt primary street för tvåtusen mil sekundära och tertiära länsvägar?

I så fall skulle texten kunna bli en gnutta tydligare.

Det är nog så att wiki texten behöver förtydligas. De vägtyper som har med numrerade vägar (riksvägar, länsvägar mm) att göra trumfar över beläggningen på vägen. Det innebär att oljegrusvägar som är primära länsvägar tillsvidare ska sättas som minor hwy. Detta för att långväga navigering ska fungera.

Waze jobbar på olika alternativ för grusvägarna. Ett av alternativen är att lägga in en kryss ruta (liknande toll road) för att kunna tala om att vägen saknar beläggning.

När det gäller långväga navigering och vägtyper vet jag att det testas nya rutt algoritmer i beta-WME på NA servern. Jag är själv inte med i de testerna, men vi får väl veta vad som ändras när de testat lite mer.

/Sverker
SverkerN
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1970
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 65 times
Been thanked: 191 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby Agusa-154 » Mon Jun 10, 2013 5:47 pm

ModdeH wrote:Bara lite kuriosa om grusvägar.
Hittade siffror på Trafikverket och vi hade i Sverige december 2011 följande väglängder med oljegrus;

  Europavägar 0 km.
  Riksvägar: 3,5 km.
  Primära länsvägar: 66,8 km.
  Övriga länsvägar: 19 229,8 km.

http://publikationswebbutik.vv.se/uploa ... t_2011.pdf


Wiki-texten säger emot sig själv vad det gäller grusvägar.

Menar vi att de där 67 kilometrarna primära länsvägar med oljegrus ska kodas som minor highway - och på samma sätt primary street för tvåtusen mil sekundära och tertiära länsvägar?

I så fall skulle texten kunna bli en gnutta tydligare.
Agusa-154
 
Posts: 104
Joined: Sun Oct 07, 2012 5:51 pm
Location: Barcelona
Has thanked: 22 times
Been thanked: 3 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby UlfEnhager » Wed May 08, 2013 12:00 am

2+1-vägar borde på sin höjd vara en enkelriktad motorväg, parallellt med en motriktad riksväg ...

Så Trafikverket får skämmas för att de inte har motorväg hela E4 mellan Stockholm och Helsingborg.
UlfEnhager
 
Posts: 102
Joined: Sat Dec 08, 2012 11:41 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 4 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby petruslundberg96 » Tue May 07, 2013 8:15 pm

Har tänkt lite på vägar som är 2+1, mötesfria och motortrafikleder. Borde vi inte räkna de delarna av dessa riksvägar som så kallade motorvägar?
petruslundberg96
Localizers
Localizers
 
Posts: 198
Joined: Thu Sep 13, 2012 12:05 pm
Location: Sweden
Has thanked: 14 times
Been thanked: 21 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby V70_white » Sat May 04, 2013 10:23 pm

Vägar jag var så gott som säker på var riksvägar är då bara primära länsvägar eller länsvägar.. vilka kan vara skapligt stora dom också. :)

Jag har troligen inte kört just på de 3,5km riksväg som ska vara grusväg.. Undrar var det är någonstans. :)
V70_white
 
Posts: 165
Joined: Sat Jan 12, 2013 8:12 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 10 times

PreviousNext

Return to Sweden [svenska]

Who is online

Users browsing this forum: No registered users