Definitioner av vägar i Sverige!

[ img ]

Moderators: Unholy, pnylin, avozetta, SverkerN

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby SverkerN » Tue Aug 21, 2012 3:14 pm

znubbis wrote:Ibland skulle jag vilja prioritera ner en väg så att waze hellre tar en lite längre omväg på bättre vägar. speciellt när man vet att beläggningen på en sträcka är riktigt kass fast den går som en större väg.

När det fungerar som det ska göra så utgår bl a Waze från snitthastigheten på vägarna vid ruttberäkningen. Om den lite längre vägen ger en kortare körtid så är det den som väljs. Ett problem är dock att många av våra vägar har litet eller obefintligt "snitthastighetsunderlag" och då antar jag att Waze faller tillbaka och ger kortaste vägen som rutt.

Det finns mycket mer att läsa om hur ruttberäkningen går till. Har dock inte tid precis just nu att sammanställa de forumposterna. Återkommer vid annat tillfälle.

/Sverker
SverkerN
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1977
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 67 times
Been thanked: 191 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby SverkerN » Thu Aug 23, 2012 7:55 am

lindq wrote:Så, det finns två sätt att lösa det när man ser dessa "vägar" inom tättbebyggt område:
1. Se till att sätta "rätt" blockerande infarter, och lås sedan alla vägar så inte Waze ändrar dem. Det gör att kartan blir mer svårediterad för andra (och att Waze kanske låser upp, så som man gör nu med en massupplåsning).
2. Ta bort vägarna på kartan.

Jag tycker alt 2 är det som gäller, men precis som du skriver är det vissa användare som vill ha detta.

Det räcker inte alltid med att sätta en turn restriction. Turn restriction är bara en hög "penalty" vid ruttberäkningen.

Det jag gör är att koppla ifrån cykelbanan från det körbara vägnätet och därmed skapa en lucka som är tillräckligt stor så det framgår att segmenten inte sitter samman. OM Waze i en avlägsen framtid lägger till möjligheten att välja fordon (bil, cykel, gående mm) så finns cykelbanorna kvar.

/Sverker
SverkerN
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1977
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 67 times
Been thanked: 191 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby SverkerN » Tue Sep 11, 2012 8:29 pm

Ja, nog har vägtyper diskuterats i omgångar och det tål att diskuteras mer. :-)

Om vi börjar med Waze vägtypen Freeway och bara använder den på vägar som är skyltade motorväg och/eller håller motorvägsstandard. Där är vi överrens och då är den Waze vägtypen avklarad.

Kvar att välja på är Waze vägtyperna Major highway, Minor highway och Primary street om vi håller oss till de större vägarna.

Jag har ägnat en stund åt att läsa på de uppdelningar som Trafikverket gör. I Sverige har vi uppdelningen av vägarna enligt vägnummer (en slags status uppdelning):
 • Europaväg (samtidigt riksväg, E4 är även riksväg 4)
 • Riksväg (vägnr 1 - 99).Vägnummer skyltat längs vägen
 • Primära länsvägar (vägnr 100 - 499). Vägnummer skyltat längs vägen
 • Sekundära länsvägar (vägnr 500 - 2999)
 • (Tertiära länsvägar (vägnr 3000 - 9999))

Förutom vägnummer uppdelningen så gör Trafikverket även följande uppdelning på vägtyp:
 • Motorväg, normal
 • Motorväg, låg standard
 • Flerfältsväg
 • Mötesfri motortrafikled
 • Mötesfri landsväg
 • ("Framkomlighetssäkrad" tvåfältsväg. Någon försöksverksamhet)
 • Normal tvåfältsväg
 • Smal väg

Förutom dessa uppdelningar har vi standarden på vägen. Alltså mer ur perspektivet vilken beläggningen (asfalt, betong, oljegrus, bra och dålig grusväg) vägen har. Här har vi problem i Waze! Vi skulle behöva lägga in tre egenskaper på vägen: Status, typ och standard. Men det vi har att tillgå är en egenskap "Road Type".

Vi har alltså fyra vägnummer grupper och sex olika vägtyper. De ska vi passa in i kvarvarande tre olika Waze vägtyper (Major hwy, Minor hwy och Primary street). Det är klart det blir kompromisser och jämkningar. Min uppfattning är att Waze medvetet dragit ner på de egenskaper vi kan sätta för att göra det lätt för alla att kunna hjälpa till och redigera kartan.

Jag tycker att dagens uppdelningen har en bra viktning mellan status och typ. Tyngdpunkten ligger i vägnumreringen (statusen) och det finns lite utrymme för vägtypen.

Samtidigt att vi sätter alla europavägar som Major highway som lägst så speglar det i många fall inte typen utan bara statusen. Ex nya E16 från Gävle och västerut till Norge. Där är vissa delar av vägen att betrakta som "normal tvåfältsväg", dvs en fil åt varje håll med streckad mittlinje med en vägbredd på 6,5 - 8 meter. Hade vägnumret varit över 500 så hade den satts som Primary street.

Om vi exempelvis skulle enbart använda Major highway till riksvägar, som ej är av motorväg/motorvägsstandard, så går det inte att göra skillnad på de som är av typen motortrafikled eller Normal tvåfältsväg.

Vidur99 wrote:Motortrafikled med vajerräcke kan göras som separata vägar för norr/sydgående men att ha major highway för dessa känns väldigt fel.

Bara för att det är en 2-1 väg ska den inte delas upp i separata enkelriktade vägar. En motortrafikled kan vara ex vara riksväg och då kan den sättas Major highway. Det finns också exempel på primära länsvägar där vissa delar är motortrafikled.

Waze "Road Type" är helt enkelt komplicerat. :-)

/Sverker
SverkerN
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1977
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 67 times
Been thanked: 191 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby SverkerN » Thu Sep 13, 2012 9:13 pm

gungust wrote:Varför ska man göra det? Vanliga vägkartor gör väl ingen sådan skillnad? Det är väl bara motorvägar som märks separat?

Visst är det så att vanliga papperskartor och även vissa digitala kartor baserar bredden/färgen mm på vägnummer grupperingen utan hänsyn till typen. Det är klart enklare att bara sätta ex Major highway på alla riksvägar. Då behöver man inte veta något om hur vägen är beskaffad och kan utgå från vägnumret för att välja Waze vägtyp. Men i Waze används vägtypen som en av parametrarna vid ruttberäkningen. Att då ange Major highway på en normal landsväg ger fel förutsättningar för att beräkna bästa väg.

Om vi läser hur uppdelningen av Waze vägtyper gjorts i USA så kan vi inledningsvis läsa:
Road type designations in Waze should be determined by the physical layout and use of the road, not by the name of a road.

Road types do not affect naming. A dirt road that is a US Highway would still be named as “US Hwy #.”

Fritt översatt. Waze vägtyps valet ska bestämmas av den fysiska utformingen (vägtyp) och användningen av vägen. Inte av namnet (vägnummersuppdelning) på vägen. Waze vägtypen påverkar inte namngivningen. En grusväg som är riksväg ska fortfarande namnges som riksväg.

Enligt USA definition av Waze vägtyper är tyngdpunkten alltså vägtyp och inte vilket vägnummer som vägen har.

/Sverker
SverkerN
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1977
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 67 times
Been thanked: 191 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby SverkerN » Sat Dec 22, 2012 4:46 pm

Wikin uppdaterad med förtydligande om mellansteg.

/Sverker
SverkerN
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1977
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 67 times
Been thanked: 191 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby SverkerN » Thu Dec 27, 2012 10:37 pm

Nu när alternativt vägnamn är redigerbart igen så borde det fungera att lägga gatunamnet primärt och länsvägsnumret som alternativt namn.

Att ange vägnamnet som "Storgatan AB 123, Postort". Det borde inte fungera så bra om man ska navigera till ett specifikt husnummer ex "Storgatan 36, Postort". Jag har inget bra segment att prova på. Kanske någon vet av en väg namngiven enligt mallen "Storgatan AB 123, Postort" eller kanske "Storgatan (AB 123), Postort"med husnummer?

/Sverker
SverkerN
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1977
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 67 times
Been thanked: 191 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby SverkerN » Sat Mar 16, 2013 6:23 pm

V70_white wrote:Funderar även på gamla E4:an norr om Gävle.. Om det t.ex skulle vara stopp på E4:an norr om Gävle (Som det ju varit några gånger under den här vintern) är den rätta omvägen som Waze bör ta att leda trafik över gamla E4:an, vilket också ofta polisen gör.
Vägnummret den har nu är 583. För att Waze ska prioritera den vägen, som ändå är skapligt stor, istället för större gator genom samhällen bör den få högre status än Primary Road.

Jag kommer att ändra det så småningom om ingen kommer med invändningar mot det här. :)

Nu var det länge sedan jag åkte där. Kollade lite på street view och vad jag kan se på de platser jag kollade så är det enkelfiligt. Det är alltså precis vad Primary street är. Jag ser alltså ingen anledning att ändra.

/Sverker
SverkerN
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1977
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 67 times
Been thanked: 191 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby SverkerN » Sat Mar 16, 2013 11:01 pm

V70_white wrote:Menar du att kravet för att vägen ska få klassas som högre än Primary Street är att det ska vara flerfiligt? Det stämmer ju inte på en väldigt stor del av Sveriges vägar och Waze minor highways.

Jag tog t.ex Klarastrandsleden i Stockholm som exempel. Den är inte mötesfri och har bara en fil i vardera riktning.
Sen är det många landsvägar genom Sveriges inland som också har den klassningen..

Gamla E4:an är en betydligt större väg än andra i närheten som klassas som primary street och man kan då få felaktiga körhänvisningar över de mindre vägarna, (som med all rätt ska ha primary street.)

Jag ser inte nackdelen i att sätta den som Minor Highway, bara fördelar.. Finns det någon rent teknisk nackdel jag inte tänker på?

Först och främst. Pratar vi om samma väg 583?

Vad rätt vägtyp för olika vägar har diskuterats i omgångar långt innan du började. Jag vill att du börjar med att läsa wiki sidan Redigera kartan som ska spegla resultatet av det som diskuterats fram över tiden. Att alla vägar i Waze inte speglar denna sida är för att vad som är "rätt" har ändrats över tiden. Det beror också på att många som redigerar vägar inte bryr sig om att läsa på vad som gäller. Andra hittar på egna saker efter tycke och smak.

Att Klarastrandsleden är Minor highway är väl för att den sattes till det i Waze begynnelse? En annan förklaring kan vara att det är för att skilja huvudled (vanligtvis Primary Road) mot större genomfartsleder.

Om vi håller oss till vägar utanför tätbebyggt område. Det är vägens rank som är utgångspunkten för val av vägtyp i Sverige. Ett resultat av segdragen diskussion för något år sedan. Europaväg har högst rank och sedan i fallande skala Riksvägar, Länsvägar (primära, sekundära och tertiära). En sekundär länsväg som väg 583 är sätts till Primary road. OM vägen är betydligt bättre än en vanlig sekundär länsväg, låt säga att den är flerfilig, så kan den sättas till en Minor highway.

När du skriver "tekniska nackdelar" antar jag att du avser ruttberäkningen. Ja, vägtypen spelar roll om det är en längre rutt. Nu är det lite svårt att simulera ett stopp på E4an, men det skulle vara intressant att se vilka rutter som skulle föreslås med de vägar som är idag och om man skulle ändra väg 583 till Minor highway. Jag tror inte det skulle bli någon skillnad. Om det är samma väg 583 som vi pratar vill säga.

Har det varit många felrapporter i området under vintern som tyder på att användarna tycker att det föreslås fel rutt? Har det genererats automatiska waze fel som indikerar att användarna inte följer den föreslagna rutten?

/Sverker
SverkerN
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1977
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 67 times
Been thanked: 191 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby SverkerN » Mon Mar 18, 2013 6:26 pm

ModdeH wrote:Hej.

Jag skulle också vilja komma med lite input i detta ärende.

Jag åker ganska ofta uppe i norra Sverige och där finns många mil med vägar genom skogarna som är klassade som Primary Street baserat på att dom har 3 siffriga vägnummer över 499.

Eftersom Waze vid längre navigeringar (vilket alltid är fallet i norr) föredrar Minor Highway eller högre så kan man lotsas runt många mil extra i onödan.

Många av dessa landsvägarna i norr är tvåfiliga vägar med ibland 90 eller 110 km/h och i väldigt gott skick och i min åsikt bör då dessa vara Minor Highway istället för Primary Street.

Jag har nyss åkt och även editerat lite runt i Kalifornien och där finns en mängd tvåfiliga vägar med klassen Minor Highway, som ett exempel så har vi kustvägen Pacific Coast Highway eller Highway No 1 som den även kallas. Pacific Coast Highway är en krokig tvåfilig väg som bitvis har 30 km/h som hastighetsbegränsning men klassas som Minor Highway.

Se exempel på Pacific Coast Highway nedan:
https://www.waze.com/editor/?zoom=8&lat ... TTTTTTTTFT


För att summera så är min åsikt att klassningen av vägar delvis bör bero på var i landet dom är och för att optimera navigeringen. Om vi får en bättre navigering genom att t.ex. sätta riksväg 730 som Minor Highway så bör vi göra det.

Tack för ordet.

Det är bra att så många som möjligt kommer med synpunkter.

Hwy no 1 skulle i svensk motsvarighet vara mayor eller minor highway. Alltså som en svensk riksväg eller en större länsväg. En riktigt trevlig väg med många sevärdheter.

Jag antar att du avser en länsväg när du skriver 730 eftersom riksvägar aldrig har över 100 i vägnummer. Vilken väg 730 menar du? Vägnummer över 500 finns på flera ställen i landet. Och mellan vilka orter blir det stora omvägar? Svara gärna med någon permalänk så blir det lättare att kolla och testa olika rutter för att se om det går att återskapa.

Att waze ruttberäkningsalgoritm inte fungerar så bra över längre sträckor är tyvärr ingen nyhet. Det är relativt nyligen som de släppte på 200 km spärren för ruttberäkningar och de har en del kvar att göra för att längre rutter ska fungera tillfredsställande. För att kompensera för det så får vi prova lite olika alternativ. Ett kan ju vara att sätta en annan vägtyp mellan två orter för att den vägen ska föreslås.

/Sverker
SverkerN
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1977
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 67 times
Been thanked: 191 times

Re: Definitioner av vägar i Sverige!

Postby SverkerN » Mon Mar 18, 2013 8:01 pm

ModdeH wrote:Var jag nyligen upplevt denna symptom var mellan Hedenäset och Luleå där Waze varit väldigt ovillig att välja BD 398, den har hellre lotsat över Riksväg 98 via Överkalix.
Nu är BD 398 en väg som faller inom specifikationen för en Minor Highway men har varit konfigurerad som Primay Street och kan exemplifiera symptomen.


Jag har ändrat BD 398 till Minor Highway men har inte access till sista biten vid Sangis just nu.
Någon med högre level kanske kan justera det.

https://world.waze.com/editor/?zoom=1&l ... TTTTTTTTFT

/Håkan

Bra! Jag fixade sista biten och döpte om vägen till enbart 398 eftersom det är en primär länsväg (under 500 i vägnummer och att vägnumret är utsatt med skyld längs vägen). Jag provade också i Livemap att lägga en rutt mellan Hedenäset och Luleå. Den rutten baseras på vad som är live idag. I Livemap får man två förslag. Dels ett snabbare alternativ via väg 398 och dels omvägen via Övertårneå.

Vi får se när detta är live och du åker där nästa gång vad som föreslås.

/Sverker
SverkerN
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1977
Joined: Thu Sep 30, 2010 4:13 pm
Location: Sweden
Has thanked: 67 times
Been thanked: 191 times

PreviousNext

Return to Sweden [svenska]

Who is online

Users browsing this forum: No registered users

cron