[INFO] Area Manager prašymo forma

[ img ]

Moderators: DarthGeffen, Zm0gis, Lithuania Champs

[INFO] Area Manager prašymo forma

Postby FokusPokus » Mon Mar 06, 2017 9:51 pm

Area Manager
Area Manager (arba trumpai AM) tai aktyvus ir jau patyręs Waze bendruomenės narys, kuris savanoriškai pasirinko kuruoti vieną ar daugiau žemėlapio sričių.

Area Manager pareigos
Iš AM jo kuruojamoje srityje tikimasi (neapsiribojant):
 • Vartotojų pranešimų (UR - update requests) apdorojimo ir sprendimo
 • Žemėlapio problemų (MP - map problems) sprendimo
 • Žemėlapio kokybės ir jo aktualumo palaikymo (gatvių ir kelių pavadinimai, objektai ir jų informacija, greičio režimas segmentuose, leidžiami/draudžiami posūkiai, eismo pakeitimų perkėlimas į žemėlapį, ir pan.)
 • Naujokų stebėjimas, kuravimas ir pritraukimas į bendruomenę
 • Ryšio palaikymo su bendruomenės koordinatoriais, CM ir kitais savo srities AM

Reikalavimai potencialiam AM
Area Manager turi teisę redaguoti daug didesnę žemėlapio sritį, nei paprastas redaktorius, redaguojantis iki kelių kilometrų atstumu nuo savo pravažiuotų kelių. Su redagavimo teisių išplėtimu atsiranda papildoma atsakomybė. Todėl kiekvienas potencialus kandidatas turėtų atitikti žemiau išvardintus minimalius reikalavimus:
 • Turėti bent kelių mėnesių reguliaraus Waze žemėlapių redagavimo patirtį
 • Perskaityti ir pademonstruoti gerą žemėlapio redagavimo pradmenų išmanymą
 • Laikytis globaliai priimtų ir taip pat bendruomenėje taikomų redagavimo standartų ir praktikų
 • Būti pasiekusiam 2 redagavimo lygį
 • Turėti Waze forumo profilį bei būti pasiekiamam per PM ir elektroniniu paštu
 • Būti aktyviam bendruomenėje ir palaikyti ryši su kitais bendruomenės nariais

AM kuruojama teritorija
Toje pačioje žemėlapio srityje gali dirbti daugiau, nei vienas AM. Tas pats AM gali kuruoti daugiau, nei vieną sritį. Kuruojamų sričių dydis gali skirtis. Taip pat kelios sritys gali persidengti. Maksimalus vienos užsakomos srities dydis atitinka naršyklės lango ribojamą WME žemėlapio stačiakampį esant 2km masteliui (zoom level = 0).
AM sritys periodiškai bus peržiūrimos, o neaktyvūs ir ryšio su bendruomene nepalaikantys sričių kuratoriai ilgainiui savo sričių gali netekti.

AM užsakymo procesas
Lietuva nuo 2017 metų kovo mėnesio perėjo prie visiško savarankiškumo sprendžiant naujų AM sričių patvirtinimo klausimus. Bendra AM užsakymo forma nuo to laiko nebegalioja.
 • Atsidaryti WME naršyklės lange ir išjungti visus žemėlapio sluoksnius, išskyrus kelius ir palydovo vaizdą
 • Pasirinkti norimą sritį ir priartinimo lygį (žemėlapio mastelį)
 • Nusikopijuoti duotos srities permalink
 • Užpildyti AM prašymo formą ir įkelti ten nukopijuotą permalink (kiekvienam permalink formą reikia pildyti atskirai)
 • Sulaukti atsakymo iš koordinatoriaus
AM užsakymo forma
Country Coordinator: Lithuania
Country Manager: Lithuania, Poland
FokusPokus
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 160
Joined: Fri Oct 31, 2014 1:52 pm
Location: Vilnius, Lithuania
Has thanked: 139 times
Been thanked: 114 times

Return to Lithuania

Who is online

Users browsing this forum: No registered users