Post Reply

Hlasování - systém schvalování pravidel pro ČR

Post by vitj
Edit 15.5.2018:
Na uzavřeném LC fóru proběhlo hlasování o úpravě pravidel. Výsledná a platná podoba je zde:
  1. Hlasování musí mít otázku, odpovědi a způsob jejich výběru, místo hlasování, začátek a konec hlasování a administrátora.
  2. Hlasování mohou vyvolat nejméně 2 Local Champs (LC).
  3. Administrátor odpovídá za formální správnost, sečtení hlasů a zveřejnění výsledku hlasování. Případně ve spolupráci se správcem wiki zajistí její úpravu.
  4. Hlasuje se na fóru, v diskusní skupině LC a na předem oznámených setkáních, kde hlasuje nejméně 12 LC.
  5. Hlasující, který není LC, musí být v okamžiku svého hlasování nejméně 90 dní registrován na fóru a mít nejméně 5 příspěvků.
  6. Za účast na hlasování se považuje výběr jedné nebo více odpovědí (podle typu hlasování). Hlasující se může zdržet hlasování.
  7. Administrátor sečte hlasy po ukončení hlasování.
  8. Zvolena je varianta s nejvíce hlasy. Přitom pro danou variantu musí hlasovat nejméně 5 LC.
Původní příspěvek:
Vznikla potřeba řešit důležité pravidla nebo jejich změny a zatím nemáme žádný systém, jak jednoznačně takové pravidlo schválit a dostat do života. Zatím většina diskusí o pravidlech končí v neurčitém stavu, tak vznikla potřeba mít jasný a oficiální závěr takové diskuse. V rámci diskuse co člověk, tak názor a tedy není jasné co se dohodlo. Proto se Local Champs dohodli na vytvoření systému hlasování, který tímto předkládám. Po schválení pravidla bude následovat zápis na wiky, aby bylo pravidlo platné a dohledatelné. Řídíme se principem co není na wiky není. Fórum slouží k diskusi o pravidlech a schvalování pravidel atd.

Jedná se o finální návrh systému návrhu pravidel a systému jejich schvalování, který bude potvrzen nebo zamítnut hlasováním zde na fóru. Hlasujeme zde v tomto vlákně, k diskuzi je určeno toto vlákno. Hlasujeme podle návrhu pravidel. Hlasování končí 12.12.2014 18:00.

1) Hlasuje se v případě, že se na tématu nebo otázce shodnou aspoň 2 Local Champs
2) Hlasování je platné pokud se zúčastní aspoň 5 Local Champs
3) Hlasování se provádí na fóru pokud Local Champs nerozhodnou jinak a hlasování nebude jen pro Local Champs.
4) Nutnou podmínkou účasti na hlasování je být aspoň 3 měsíce registrován na fóru a mít minimálně 5 příspěvků. Podmínka musí být splněna před zahájením hlasování.
5) Hlasování má předem danou lhůtu. Po uplynutí se sčítají hlasy.
6) Local Champs určí před hlasováním administrátora, který se stará o korektnost hlasování, na závěr sečte hlasy a zajistí zápis na wiky.
vitj
Waze Global Champs
Waze Global Champs
Posts: 4112
Has thanked: 807 times
Been thanked: 835 timesPost by vitj
Změna pravidel hlasování viz. první příspěvek.
vitj
Waze Global Champs
Waze Global Champs
Posts: 4112
Has thanked: 807 times
Been thanked: 835 times