کلیه راههایی که به صورت موقت بسته شده اند در اینجا مطرح شود

Post Reply

مازندران - آمل - عملیات ساخت پیاده راه

Post by EP_IAM
با سلام درخواست مسدودی
عملیات ساخت پیاده راه (ف)

سگمنت زیر از امروز لغایت شش ماه دیگر مسدود گردد لطفا (یکطرفه است)
شروع: 7/14/2021
پایان: 1/14/2022
منبع: شهرداری آمل

https://www.waze.com/editor?env=row&lon ... =322803403
EP_IAM
Posts: 92
Has thanked: 37 times
Been thanked: 40 times


Post by EP_IAM
اقا کامبیز مسدودیت ادامه دارد

لطفا سگمنت های زیر مانند قبلی ۶ ماه مسدود شوند:

بلوار آزادگان در جهت گره آ به ب (شمال به جنوب):

https://www.waze.com/editor?env=row&lon ... =322803401

سگمنت بی نام در جهت گره ب به آ (غرب به شرق):

https://www.waze.com/editor?env=row&lon ... =317464800

دو سگمنت بی نام زیر در هردو جهت عبور:

https://www.waze.com/editor?env=row&lon ... ,322824669

سگمنت زیر در هردو جهت:

https://www.waze.com/editor?env=row&lon ... =322803778

با تشکر از شما

 
EP_IAM
Posts: 92
Has thanked: 37 times
Been thanked: 40 times


Post by EP_IAM
با سلام

مدیر کشور درخواست رفع مسدودی این دو سگمنت

https://www.waze.com/editor?env=row&lon ... ,322803401

با تشکر
EP_IAM
Posts: 92
Has thanked: 37 times
Been thanked: 40 times


Post by EP_IAM
https://waze.com/editor?env=row&lat=36. ... =322803778

با سلام رفع مسدودی جهت حذف میدان و تغییر کاربری سگمنت
منبع تصاویر شهرداری آمل
EP_IAM
Posts: 92
Has thanked: 37 times
Been thanked: 40 times

Post by EP_IAM
MohamadEB wrote: Mon Sep 20, 2021 6:05 pm
EP_IAM wrote: Mon Sep 20, 2021 5:55 pm https://waze.com/editor?env=row&lat=36. ... =322803778

با سلام رفع مسدودی جهت حذف میدان و تغییر کاربری سگمنت
منبع تصاویر شهرداری آمل


 
انجام شد

 
تشکر از شما

https://waze.com/fa-IR/editor?env=row&lat=36.47242&lon=52.35542&zoomLevel=19&segments=322824497

لطفا این سگمنت هم در مسیر جنوب به شمال
یعنی ند ب به آ رفع مسدودی بفرمایید سپاس
EP_IAM
Posts: 92
Has thanked: 37 times
Been thanked: 40 times

Post by Kam_Biz
EP_IAM wrote: Sun Sep 26, 2021 2:42 pm
MohamadEB wrote: Mon Sep 20, 2021 6:05 pm
EP_IAM wrote: Mon Sep 20, 2021 5:55 pm https://waze.com/editor?env=row&lat=36. ... =322803778

با سلام رفع مسدودی جهت حذف میدان و تغییر کاربری سگمنت
منبع تصاویر شهرداری آمل 
انجام شد


 
تشکر از شما

https://waze.com/fa-IR/editor?env=row&lat=36.47242&lon=52.35542&zoomLevel=19&segments=322824497

لطفا این سگمنت هم در مسیر جنوب به شمال
یعنی ند ب به آ رفع مسدودی بفرمایید سپاس

 
انجام شد
 
Kam_Biz
Map Editor - Level 5
Map Editor - Level 5
Posts: 128
Has thanked: 95 times
Been thanked: 63 times

Post by EP_IAM
سلام مجدد

https://waze.com/editor?env=row&lat=36. ... ,317464800

رفع مسدودی این دو سگمنت لطفا جهت یک طرفه سازی و حذف میدان 
محدودیت خوردند و مسیر نخواهد داد
EP_IAM
Posts: 92
Has thanked: 37 times
Been thanked: 40 times