کلیه راههایی که به صورت موقت بسته شده اند در اینجا مطرح شود

Post Reply

مازندران - نوشهر : دوربرگردان

Post by Mohsen_Kimia
طبق گزارش کاربر از ب به آ بسته شده است

آغاز: ۲۷/۱۰/۲۰۲۱
پایان: ۳۱/۱۲/۲۰۲۱

https://waze.com/fa-IR/editor?env=row&l ... =307305627

ممنون 
Mohsen_Kimia
Posts: 17
Has thanked: 14 times
Been thanked: 7 times

Post by MohamadEB
Mohsen_Kimia wrote: Wed Oct 27, 2021 7:47 am طبق گزارش کاربر از ب به آ بسته شده است

آغاز: ۲۷/۱۰/۲۰۲۱
پایان: ۳۱/۱۲/۲۰۲۱

https://waze.com/fa-IR/editor?env=row&l ... =307305627

ممنون 

 
مسدود شد
 
MohamadEB
Country Manager
Country Manager
Posts: 373
Has thanked: 164 times
Been thanked: 123 times