Post by Kafeman1
Připomínám, že chápeme tíživý stav, který popisujete, a ta čísla o dopravním zatížení jsou jistě alarmující... Tím spíše máte právo zapojit samosprávu města, aby se o svou ulici postarala.

Podanou úřední stížnosti se příslušná kancelář musí vážně zabývat, a dovolím si tvrdit, že současně musí provést místní šetření. Na základě toho může vzniknout dopravní opatření, které trvale zajistí zklidnění provozu v ulici Jizerská. Jedině pak může editor české mapy pro Waze zodpovědně provést úpravu, pro níž má oporu v reálném dopravním značení.

Nemáme žádnou statistiku úspěšnosti takové občanské stížnosti, ale v týmu editorů jsme se shodli, že mnoho dopravních značek "Průjezd zakázán" nebo "Obytná zóna" bylo zřejmě instalováno na podnět místní lidí. Toto opatření by vedlo k dílčí úpravě mapy.

Závěrem - nejsme jenom anonymní lidé za mapou, ale také jezdíme autem a vnímáme širokou problematiku ve vlastním okolí. Z toho důvodu si dovolím doporučení. Na stránkách města Říčany lze oficiálně dohledat tento zdroj

Říčany / Radnice / Dokumenty / Ostatní / Formuláře MěÚ / Ostatní formuláře / Podání stížnosti (Elektronický formulář 602)

Je jisté, že na opakovanou stížnost - postupně, "soused vedle souseda" - budou muset opakovaně reagovat.
 
 
 
 
 
 
 
Kafeman1
Posts: 1114
Answers: 2
Has thanked: 474 times
Been thanked: 117 times
Send a message

Post by Kafeman1
Děkujeme za odpověď. Momentálně známe vzájemná stanoviska, pojďme se bavit o praktické stránce věci.

Na Váš konkrétní dotaz "Existuje nějaká značka, dopravní omezeni, které by umožnilo obousměrný provoz, ale zároveň zajistila, ze Waze to zohledni a nebude ulici navigovat?" je z naší strany zcela jasná odpověď: Ano.

Právě osazení ulice dopravím značením B32 u Waze způsobí požadované vyloučení routingu přes konkrétní ulici (tj. transitu) s tím, že navigace na cílové místo v ulici by zůstala nedotčená. Editor mapy má potom právo takto mapu upravit.

S tím souvisí vymáhání dodržování tohoto opatření. Waze na toto nastavení reaguje bez výjimky objížďkou a průjezd skrz neumožní. Případný průjezd vozidel pak není řízen Waze, ale jinou navigací, nebo žádnou.


Věříme, že jsme Vám v rámci možností přínosem a jsme i nadále k dispozici.
 
 
Kafeman1
Posts: 1114
Answers: 2
Has thanked: 474 times
Been thanked: 117 times
Send a message

Post by Kafeman1
Několik otázek a několik odpovědí, pojďme na to... 

1) Jaké dopravní značení, nebo prvky (příčné, podélné) by zajistily, ze Waze zde nebude navádět vůbec nebo minimálně?
  • pro "minimální provoz": dopravní značení Zákaz s dodatkem, nebo Průjezd zakázán. (ve Waze nastavíme Private)
  • pro "nebude navádět vůbec": Zákaz vjezdu všem vozidlům v obou směrech. (ve Waze nastavíme Chodník)

2) Obytná zóna, sdílená zóna (https://uliceiprochodce.cdvinfo.cz/novi ... y-prostor/), zóna 30km/h.
  • obytná zóna není pro řidiče žádné omezení vjezdu, je to normální ulice, pouze mu ukládá zvláštní povinnosti. Pro Waze je to Street a rychlost nastavenou na 20 Km/h.
  • sdílená zóna - z pohledu dopravního značení je v česku označena stejně jako Obytná zóna ( a proto nastavení ve Waze jako výše. 

3)  Je nějaký rozdíl pro Waze mezi značkou 20km/h, sdílena zóna 20km/h, nebo obytná zóna? 
  • není, všechny tyto silnice mají ve Waze nastaven typ segmentu Street (tedy žádné omezení z pohledu navigování) a rychlost na 20 Km/h

4) Jaký vliv mají na navigování příčné a podélné prvky?
  • Do mapy se toto nenastavuje, vliv na Waze to má, sníží se průjezdní rychlosti.
Princip je zjednodušeně takový - Řidiči svým průjezdem trvale odevzdávají na server informaci o průjezdní rychlosti na segmentu...  Na zpomalovací prvky musí reagovat snížením rychlosti. Tyto nižší průjezdní rychlosti se postupně zapisují do historie segmentů a mění historii rychlostí. Z této historie pak Waze čerpá data a vyhodnocuje, jaký smysl má zahrnout takovou ulici do plánu jízdy (routingu).

Příkladně - pokud je místní čtvrť ve Waze nastavena na Street a 50 Km/h, bude routing plánován libovolně, neboť algoritmy nic nenutí dělat selekci... Budou pouze preferovány ulice s menším počtem křižovatek a kratší vzdálenost... jestliže ale osadíte běžnou ulici (s historií 40 - 50 Km/h) technickým zpomalením, začnou se na server zapisovat nižší průjezdní rychlosti a Waze bude toto časem vyhodnocovat jako pomalejší variantu. S tím, že ji bude používat méně... Z praxe známe, že snížení z rychlosti 45 na 30 nemá pro plánování routingu zásadní vliv. Chtělo by to alespoň rozdíl z 50-ti na 20Km/h. Čili retardéry pěkně nahusto...

5) bude-li v ulici značka 30km/h ale řidiči budou jezdit 50km/h. Bude počítat Waze celkový čas dle vozidel které porušuji předpisy a jezdi 50km/h protože jich bude většina?
  • Ano, Waze bude reagovat na většinovou změnu, v tomto případě zvýšení rychlosti. Pro Waze je výchozí historie segmentu. Řidiči, kteří porušují pravidla (omezení rychlosti) přepisují historii na vyšší - a kazí nízkou průměrnou rychlost. 

6) Případně pokud existuje k tomu nějaká specifikace jak Waze voli trasu, tak budu moc rad za zaslání
Jako editoři české mapy, kterou Waze využívá, známe pouze vlastnosti jednotlivých prvků, které volíme a skládáme do mapy.
Je to složitá hierarchie od Dálničních segmentů, přes Rampy dálnic, silnice I, II, III tříd, Street, segmenty Parkoviště, segmenty Úzké uličky, Private, Unapaved, Dirty, chodníky atd... Mnoho z nich má podpůrné účinky na routing, jiné jsou neutrální, další zase penalizující...
Zásadní pro výpočet je dálkový, nebo místní routing, dálniční poplatky, mýto, uzavírky, restrikce, geometrie + napojení segmentů a další desítky aspektů, mezi nimi pak Waze pomocí algoritmů a historie generuje vhodné (optimální) trasy. Rovněž různé osobní nastavení (preference) aplikace se u dvou uživatelů liší, proto dvě stejné aplikace jinak reagují na stejný cíl. Důležitý je také způsob použití Waze. Velmi dobře to funguje v telefonu, odlišně pak přes Android Auto a zcela jinak v iPhone přes CarPlay. Platformy pro sdílení do infotainmentu vozidel hůře pracují s GPS polohou, kterou si určují vlastním GPS modulem. Ovšem správná GPS poloha má zásadní vliv na dobrou funkci každé navigace, což AA a CP moc neumí.


Pro všechny Wazery a zájemce o WME (Waze Map Editor),je plně k dispozici databáze Wazeopedia, kde se dá mnohé dočíst.
 
 
Kafeman1
Posts: 1114
Answers: 2
Has thanked: 474 times
Been thanked: 117 times
Send a message
Last edited by Kafeman1 on Tue Mar 14, 2023 1:48 pm, edited 11 times in total.

Post by Kafeman1
Podle nás má obec tyto možnosti řešení:


1) Zákaz vjezdu MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY. Ve Waze nastavíme Private
2) Průjezd zakázán. Ve Waze nastavíme Private

Na "Private" reaguje Waze tak, že zcela vyloučí routing skrz (tj. průjezd bez zastavení), ale navigace na adresy (tj. zastavení v cíli) zůstane nedotčena. Waze tudy nepovede žádnou zkratku, ani v případě silného provozu v okolí. 

3) MPR 20 Km/h. Ve Waze nastavíme 20 Km/h
4) Zóna 20 Km/h. Ve Waze nastavíme na dotčené ulice 20 Km/h
4) Obytná zóna. Ve Waze nastavíme na dotčené ulice 20 Km/h
5) Zpomalovací technické zařízení (silniční práh). Ve Waze se nenastavuje.

Na toto nastavení mapy Waze reaguje tak, že tudy nebude vést, bude-li průjezdní rychlost dostatečně nízká. Pak Waze ji nebude preferovat. Průjezdní rychlost se trvale ukládá, dělají to sami řidiči, resp. jejich GPS v telefonu.. Podle zodpovědnosti řidičů se může časem měnit na vyšší/nižší,


Snad vám tímto nějak pomůžeme, je nás už zde zaangažovaných hodně, ale vězte, že způsob a rozsah dopravního značení se řídí jistými Právními předpisy...
A také my správci české mapy pro aplikaci Waze smíme úpravami reagovat pouze na skutečný stav ulice, silnice atp.

Velmi dobrý veřejný zdroj, kde se dozvíte jak celou věc řešit, je zde

 
 
 
 
Kafeman1
Posts: 1114
Answers: 2
Has thanked: 474 times
Been thanked: 117 times
Send a message

Post by Vitek_V
Dobré poledne, jen lehce nakouknu, sám jsem zde několik let poměrně pravidelně jezdil směr Světice a zpět, pamatuji si jak obousměrný, tak i jednosměrný provoz i sníženou rychlost... Jezdilo se tudy, řekněme od pradávna, pak se řešila různá omezení, jako snižování rychlosti tuším na 40kmh, atd., to je pravda...
Avšak je důležité vnímat i tu rovinu, že i kdyby se něco změnilo ve Waze a "ohnula" se mapa pro "dobro věci", tak ne všichni, co za tím volantem sedí jednak  striktně Waze používají (co jiné navigace?) a druhak stále je na zvážení řidiče, kudy opravdu v reálu pojede (za předpokladu řízení se DZ) ...

Sám jsem řadu let bydlel v Radotíně (možná znáte) u ulice, kde při sebemenším dopravním kolapsu, či kolonách jinde si lidé tudy cestu krátili a bylo to nesnesitelné, ale v životě by mě nenapadlo se snažit nějakým způsobem provoz ovlivňovat snahou o úpravu navigační aplikace k  obrazu svému...
Došlo to až řadu stížností, co psal kolega a obec se k tomu časem postavila, zavedla jednosměrný provoz znevýhodňující směr s větším tokem provozu do oblasti. A funguje to, ačkoliv se vždy najde odpůrce, pomohlo to. Takže to není úplně o tom, že by byly samosprávy bezradné. Za nás se chodilo na jednání zastupitelstva, řešilo se místní šetření dopravní komise, atd. až se podařil konsenzus.

Na jednu stranu chcete vyloučit tranzit, na druhou píšete, že lidé nechtějí umístění svislé DZ B32 Průjezd zakázán, stejně jako snížení rychlosti... Přijde mi to trochu nelogické, resp. odporující si vzhledem k vašemu požadavku... V mnoha případech je u dané DZ umístěna i dodatková tabulka, kde lze textem vymezit, kdo do ulice smí nebo nesmí a za jakých podmínek, což už řešitelné je. Stejně tak si myslím, že ona DZ IZ5a "Obytná zóna" není marná. Nad jejich dodržováním jsou tu ale už jiné orgány, než Waze.
 
 
 
Vitek_V
Map Editor - Level 5
Map Editor - Level 5
Posts: 358
Answers: 1
Has thanked: 58 times
Been thanked: 63 times
Send a message