Empower your map edits! Learn how "Suggest an Edit" unlocks new possibilities on  March 10th Office Hours
בקשות לתיקונים במפה, פתיחת נעילה, בעיות בחיפוש יעד באפליקציה
Post by yaacobyy
נראה לי מאד הגיוני שזה מה שקרה והוא רק לא הסביר את זה נכון.
היה רצוי אמנם להגדיר נתיבים רחוקים, אבל לשם כך צריך שה JB יכלול גם את הפניה ימינה או להסיר את ה JB (שזה כנראה פחות טוב).
yaacobyy
Waze Global Champs
Waze Global Champs
Posts: 9951
Has thanked: 739 times
Been thanked: 2166 times
Send a message

Post by yaacobyy
הבעיה במחיקת נתיב הפנייה היא שמי שצריך לפנות ימינה ייסע בפועל דרך נתיב הפנייה שלא קיים במפה, ואז כיוון שנוצר מרחק גדול בין היכן שהרכב נמצא בפועל לבין היכן שהיה אמור להיות לפי המסלול המתוכנן. זה עלול לגרום לקפיצה (זו הסיבה שבגללה אנחנו מוסיפים נתיב פנייה כשהמרחק הזה גדול). אותה בעייה קיימת גם בכיוון השני. הכנסת נתיבי הפנייה לתוך ה JB פותרת את הבעייה ללא צורך במחיקת נתיבי פנייה.
yaacobyy
Waze Global Champs
Waze Global Champs
Posts: 9951
Has thanked: 739 times
Been thanked: 2166 times
Send a message

Post by yaacobyy
כדאי לגרור טיפה את שני הצמתים המיידיים בכניסה לפוליגון ממערב וממזרח כך שהמרחק מהצומת המיידי ועד הפנייה שמאלה יהיה פחות מ- 50 מטר, נניח 49מ' (כרגע זה 2מ' מעל). זה יאפשר אם רוצים לשמוע את ההנחייה שמאלה לפי היוריסטיקה בפנייה שמאלה עצמה. הערה: כרגע לא ברור לי אם הגבול הוא 30 או 50, אבל ביקשנו מהחברה בעבר שיהיה 50מ' כך שאם זה לא עודכן עדיין (בבדיקה) אז זה יעודכן בהמשך.

כאן לא צריך להשאיר את הנחיית הנתיבים.

לגבי זה שלא נותן לאלץ פרסה, לא ברור לי למה.

עריכה: נראה שלא ניתן לאלץ פרסה בגלל שיש הגבלות. צריך לברר אם זה באג או שזה WAD.
 
 
yaacobyy
Waze Global Champs
Waze Global Champs
Posts: 9951
Has thanked: 739 times
Been thanked: 2166 times
Send a message

Post by yaacobyy
כאן היה Dog-leg. כדאי להחזיר. לגבי אילוץ פרסה, אולי לנסות להסיר את ה TBR ואז להכניס את האילוץ ואז להחזיר את ה TBR.
yaacobyy
Waze Global Champs
Waze Global Champs
Posts: 9951
Has thanked: 739 times
Been thanked: 2166 times
Send a message

Post by zeze13
הבעיה שם היא גם בתצוגה וגם בהנחיה הקולית.
נראה כמו באג.
namir_Waze.jpg
(438.27 KiB) Downloaded 62 times
 
 
zeze13
Waze Global Champs
Waze Global Champs
Posts: 12137
Has thanked: 1102 times
Been thanked: 1564 times
Send a message
Global Champ, Country Manager: Israel, Thailand, China

Post by zeze13
הבדיקה הקודמת שלי היתה בטעות בכיוון ההפוך.
בכיוון בו דווח הבעיה אין בעיה הן בתצוגה והן בהנחיות הקוליות.
בהנחיות הקוליות שומעים פנה שמאלה באמצעות כל אחד מהנתיבים.
תצוגה:
Screenshot_20231201-075010_Waze.jpg
(444.24 KiB) Downloaded 54 times
 
 
 
zeze13
Waze Global Champs
Waze Global Champs
Posts: 12137
Has thanked: 1102 times
Been thanked: 1564 times
Send a message
Global Champ, Country Manager: Israel, Thailand, China

Post by zeze13
עדיף להגדיר JB שלא כולל את צמתי היציאה של המחברים.
הכללה של צמתים ב JB שאין צורך להכללים גורם להגדלת הסיבוכיות של ה JB וכמו כן מונעת עריכות עתידיות לדוגמה סגמנט עתידי שיתחבר למחבר שכרגע בגלל ה JB לא ניתן להגדיר אבל אם צומת היציאה של המחבר לא היה כלול ב JB ניתן היה לחבר.
באופן כללי תמיד שעורכים JB רצוי להכניס לתוכו רק את הצמתים שהכרחי להכניסם כדי להגדיר את העריכה הרצויה.
 
 
zeze13
Waze Global Champs
Waze Global Champs
Posts: 12137
Has thanked: 1102 times
Been thanked: 1564 times
Send a message
Global Champ, Country Manager: Israel, Thailand, China

zeze13
Waze Global Champs
Waze Global Champs
Posts: 12137
Has thanked: 1102 times
Been thanked: 1564 times
Send a message
Global Champ, Country Manager: Israel, Thailand, China