Post by VetchyKmet
Asi nemá smysl sem dále vypisovat příklady, kdy Waze indikuje kolonu a přitom ve skutečnosti jde o plynulý provoz.
Mám velmi silný pocit, že se WAze dostalo do stadia, kdy v rámci neustálého zlepšování byla překročena hranice smysluplnosti "vylepšení" a kdy po půl roce upozorňování a uvádění konkretních příkladů není možný návrat zpět.

Do cca přelomu března a dubna 2015 byla situace výrazně lepší.
Od té doby je zde desítky příkladů a .... nic.

Chyba se dá shrnout do několika bodů:

- na začátku obce u cedule, kde začíná 50-ka Waze zybtečně indikuje zpomalení na 42-46 km/h
- na silnici mimo obec, kde je plynulý provoz v rozmezí 80-90 km/h Waze indikuje 50-60 /často na II/380 v úseku Hodonín Mutěnice
- tam, kde je skutečně zpomalený provoz a jede se mimo obec cca 40, např kolona za traktorem Waze zpravidla neindikuje nic
- tam, kde bylo na Dálnici omezení na 80 km/h /D2, úsek cca 7 km dlouhý, provoz převeden do protisměru/ Waze při raním hustém provozu neindikuje nic
- tam, kde je dlouhodobé omezení /příklad obec Strážnice a úsek do Vnorov/na 30 km/h /celé léto 2015/ Waze neindikuje nic

Krátce a stručně - od dubna 2015 jsou tyto údaje ve Waze naprosto nesmyslné, nepoužitelné a jejich relevantnost se limitně blíží k nule...
VetchyKmet
Posts: 195
Has thanked: 2 times
Been thanked: 38 times
Send a message
VetchýKmet
Hodonín

Post by VetchyKmet
... po čase by se rychlosti měli dostat do historických rychlostí ...
Po jakém čase? Trvá to od března. A víceméně všude a hlavně tam, kde je plynulý provoz bez kolon a bez zpomalení.

... Stejně tak na dálnici pokud je tam dlouhodobě snížená rychlost tak se kolony při běžné situaci neobjeví neboť rychlost je stejná jako historická...

Tomu nerozumím - 20 let se jezdilo po D2 rychlostí 130. V létě byla dlouhodobá uzavírka, tedy historické rychlosti byly v oblasti blízko maxima, cca těsně pod 130. Teď se jezdilo dlouho /několik měsíců/ 80 km/h. Proč Waze neindikovala na D2 kolony?

... historické rychlosti jsou nízké a musí se počkat cca 14 dnů než se úsek projezdí vyšší rychlostí...

Viz výše, trvá to od března, historické rychlosti měly být dle tebou uvedeného dávno narovnány, ale nejsou. Takže tvá hláška o 14. dnech je tvá domněnka nebo relevantní údaj?

... Kolonu, která odpovídá rychlostí rychlosti v místě běžné bych nepovažoval za chybu...
Dle mého názoru to chyba je. Jestliže je v určitém úseku plynulý provoz rychlostí blízkou povolenému maximu, tak indikovat zpomalení je nesmysl.

... routing bude počítat mnohem přesnější časy dojezdu...
Nesouhlasím. Jestliže Waze počítá s časem jízdy v daném úseku, pak je nesmysl, když při indikaci 54 km/h a skutečné rychlosti těsně kolem 90 km/h vypočítává cokoli. Jak jsem uvedl, stav trvá od března a to, co ty nazýváš "historické rychlosti" mělo být dávno srovnáno. Tím je mimochodem vysvětleno, proč WAze při volbě mimo placené úseky při trase Hodonín, Brno Bohunice někdy vede přes II/380 až do Tuřan, jindy navrhuje v obci ČEJČ odbočit na Slavkov a několikrát se stalo, že trasa byla plánována přes Kyjov, Strážovice. Souvisí to s indikací NEEXISTUJÍCÍHO zpomalení v úseku Hodonín, Mutěnice.

Tím chci říct,
že pokud se nepodaří eliminovat indikaci nesmyslných kolon, tak veškeré algoritmy dostávají na frak, protože se počítá s rychlostí, která není v daný moment reálná.
Je rozdíl, když je výpočet z indikované rychlosti 46 km/h a skutečné rychlosti cca 90 km/h.
Úsek Hodonín Mutěnice, který byl v létě tímto zatížen prakticky denně tak dává dvojnásobnou dobu jízdy. Od toho se pak odvíjí fakt, že Waze táhlo cestu do Brna přes Kyjov.

A to uvádím jen to, co mám ověřeno a v praxi vysledováno. Kolik takových úseků je v ČR chybně indikováno?
Neznám přesné podrobnosti, ale v okolí Olomouce byly v srpnu indikovány takové zmatky v kolonách, že dokonce i služba LIVE firmy TOMTOM měla přesnější data, a to je co říct!!!
VetchyKmet
Posts: 195
Has thanked: 2 times
Been thanked: 38 times
Send a message
VetchýKmet
Hodonín

Post by VetchyKmet
Včera, 24.10.2015, čas 16:10-17:10, úsek trasy ...-Zlín-Otrokovice-Napajedla-...

Průtah Zlínem ve směru od Vizovic na Otrokovice až cca 500 m před křižovatku na rychlostní silnici do Hulína průjezdný, od zmíněného místa po křižovatku do Otrokovic zdržení cca 25 minut. Někde v prostoru blízko u AAA dopravní nehoda, 3 vozidla, z toho jedno uprostřed silnice, průjezd kyvadlově jedním pruhem.

Kolem sebe jsem viděl v blízkosti ve Waze minimálně 6 wazerů, přitom Waze neindikovalo ani kolonu, ani nehodu až do chvíle, kdy jsem toto sám cca v 16:25 zadal.
Takže zřejmě wazeři nehodu nezadali, to ale nevysvětluje, proč navi Waze sama nenabídla indikaci zdržení ani v jednom směru /nebo nabídla, a okolními wazery nebylo akceptováno.
Až do mého zadání Waze toto zdržení neindikovalo, přitom bylo zřejmé, že věc není úplně čerstvá ve směru od Otrokovic kolona už od Křižovatky s přejezdem.

Po odbočení v Otrokovcích obrovský paradox - silnice volně průjezdná až po Napajedla, ale navi indikovala omezení provozu s rychlostmi od 33 do 46 km/h.

Opakuji se poněkolikáté - bohužel, co má být indikováno, není, co nemá být indikováno, je!
To, co jsem považoval za velkou výhodu Waze /podstaně přesnější indikace dopravních omezení než služba LIVE TomTom/ je od jara tohoto roku degradováno k pouhým barevným čarám v navigaci bez valného významu.
VetchyKmet
Posts: 195
Has thanked: 2 times
Been thanked: 38 times
Send a message
VetchýKmet
Hodonín

Post by VetchyKmet
Ano, snažím se chápat fakt, že Waze do jara tohoto roku "něco" indikovalo jinak.
Že se na jaře "něco" změnilo.
Že to "něco" vneslo zmatky do indikace kolon, ať už směrem k indinkaci neexistujících nebo naopak neindikaci skutečných.
Ano, snažím se chápat, že pro tento stav, který je ve srovnání s obdobím před jarem 2015 chybový se vehementně hledá zdůvodnění.
/// nebo se dá dedukovat, že do jara 2015 bylo množství wazerů vyšší??? A že více "vyjezdili" případná dopravní omezení??? ///
Ne, Waze se vydalo směrem, který už půl roku dělá něco, co dělat nemá a v tuto chvíli se čeká, jak to dopadne a na forech se píší více či méně přesná nebo nepřesná zdůvodnění.

K Waze jsem přešel od TOMTOM LIVE pro řádově přesnější dopravní zpravodajství online, ale v tuto chvíli tvrdím, že WAze je v tomto segmetu /on line indikace nehod, kolon, omezení - hlavně těch aktuálně vzniklých/ horší než zmíněná služba TOMTOM.

Vycházejmě z faktu, že do jara to bylo víceméně OK, současný stav jsou "barevné čáry", ve velké většině bez vazby na aktuální stav dopravy.
Odkazaovat se na počty wazerů nebo na "historické rychlosti" se sice můžeme, ale stále to neřeší to zásadní - že již půl roku je to prostě špatně, půl roku se to probírá na forech, půl roku se to řeší a je to celkem k ničemu.
VetchyKmet
Posts: 195
Has thanked: 2 times
Been thanked: 38 times
Send a message
VetchýKmet
Hodonín

Post by VetchyKmet
Dotaz nechápu, ale odpovím:

Opakuji se poněkolikáté - bohužel, co má být indikováno, není, co nemá být indikováno, je!
To, co jsem považoval za velkou výhodu Waze /podstaně přesnější indikace dopravních omezení než služba LIVE TomTom/ je od jara tohoto roku degradováno k pouhým barevným čarám v navigaci bez valného významu.

Těmi barevnými čarami jsou myšleny nesmyslmé indikace neexistujích kolon, případně v opačném případě NEINDIKACE skutečných zdržení!

TOTO JE PROBLÉM!
VetchyKmet
Posts: 195
Has thanked: 2 times
Been thanked: 38 times
Send a message
VetchýKmet
Hodonín

Post by VetchyKmet
ad vitj:
není třeba znovu vysvětlovat, chápu, co píšeš...

Má poznámka směřuje pouze k jedinému:
do jara tyto potíže nebyly a pokud někdo /nevím kdo, nevím proč/ usoudil, že na jaře 2015 něco změní, pak by tem dotyčný měl napsat, k čemu je změna, která v tuto chvíli na více než půl roku udělala z tehdejší funkční indikace zdržení dnes nefukční paskvil, u kterého se čeká, až se někdy /kdy/ vyjezdí nějaká historická data.

Mmch, pokud Waze počítá trasu z nějakých historických rychlostí, tak se už jen tímto dostává mimo realitu.
K čemu je, když v některém úseku mimo obec bude historická rychlost někde mezi 85-90 a pak se udělá omezení, kde bude 7 km rychlost na 30 /trasa Strážnice Vnorovy letos v létě/?
Bude Waze ve finálním stav u počítat rychlost z 85-90 nebo z aktuálních 30?

Stejný příklad platí pro opravované úseky D1, D2 - dlouhá léta se tam jezdilo cca 130, aktuálně se jezdí dlouhé úseky 80.
JAk tedy WAze počítá rychlost, případně jak toto vypadá v praxi?

Praxe:
Waze někdy nabídne trasu Hodonín Olomouc po D2 Brno, D1 Vyškov a dále po R46 a jindy trasu Hodonín II/380 Čejč, Slavkov, a dále D1 a R46 - je to vliv aktuálních rychlostí, historických rychlostí nebo Waze reaguje na data třetích stran?

Stejný problém trasa Hodonín Jičín - někdy po D2, D1 a pak I/38, jindy D2, a pak I/43 na Svitavy.
Ví někdo, jestli je to vliv letošní jarní úpravy nebo vliv dat třetích stran?

Znovu podotýkám, že do jara 2015 se tyto alternativy neobjevovaly!

Ale sorry,
to už je o něčem jiném, než o indikaci častých nesmyslných kolon, i když jsem přesvědčen, že prvotní příčina je stejná. Výsledek je, že se některé skutečné kolony neindikují /údajně/ pro malý počet wazerů, a jiné, neexistující kolony jsou indikovány témeř nepřetržitě.

Tím bych za sebe tuto debatu tak nějak ukončil.
VetchyKmet
Posts: 195
Has thanked: 2 times
Been thanked: 38 times
Send a message
VetchýKmet
Hodonín

Post by VetchyKmet
foxitrot wrote:Jirko, problém je v tom, že užívateľ sa už vôbec nemôže spoľahnúť na to, čo na displeji vidí. Predošlé roky často neboli zobrazené bežné zápchy, iba tie "neobvykle silné". Sťažovali sme sa, ale nič na tom nezmenili. Ale to, co náhodou bolo zobrazené, celkom odzrkadľovalo realitu (až na rýchlosti zápch).
PLNÝ SOUHLAS :D
VetchyKmet
Posts: 195
Has thanked: 2 times
Been thanked: 38 times
Send a message
VetchýKmet
Hodonín

Post by VetchyKmet
Ad Jirka
- jestli to olivňuje routing?
To nevím, ale kousek níže, 27 Oct 2015, 19:01, popisuji trasy, jak mi je Waze občas od letošního jara nabízí.
Nedávno jsem popisoval nabídnutou trasu Bruntál Olomouc přes Opavu a Odry, což byl tedy dost extrém.
Takže asi ty zmatené kolony /nebo něco jiného/ na routing nějaký vliv mají, ale nejsem schopen to nějak vyargumentovat.
Můžu jen napsat, kdy a jak nesmyslně WAze nabízela trasu.

Že jsou algoritmy výpočtu "dobře zpracované", o tom nepochybuji.
Trošku mám ale pochybnost o vstupních datech pro tyto výpočty.

Praxe ukazuje, - a to už se opakuji a tím v tomto vlákně opravdu skončím - že se na jaře se cosi změnilo a od te doby jsou hlavně v oblastech s nižším počtem wazerů dost zmatky.
Připomínám mnohokrát zmiňovaný Hodonín, kde ze dne na den "vznikly kolony" a trvají půl roku, přestože v praxi neexistují.

Ale stačí, nechci dále plevelit vlákno tím, že se budeme opakovat.

Nechme to uzrát, jak se zdá, stesky na forech ať už českém nebo i zahraničních problém neřeší, takže klídek, do jara počkám.
Snad bude na příští rok k dispozici navi, která bude umět alespoň trošku relevantně online zobrazovat zdržení, které má podstatný vliv na jízdu z bodu A do bodu B.

Za sebe uzavírám s konstatováním, že služba LIVE od tomíků mi v poslední době dává na mnou často používaných a popisovaných trasách lepší výsledky, než Waze.

Přeji všem pohodový den.
VetchyKmet
Posts: 195
Has thanked: 2 times
Been thanked: 38 times
Send a message
VetchýKmet
Hodonín

Post by VetchyKmet
Už jsem nechtěl v teto debatě pokračovat, ale dnešní extrem mne doutil sem napsat ještě jednou:

Dnes odpoledne,
cca 15:30-15:50, Hodonín, ulice Brněnská ve směru do centra, úsek od dopravní značky Hodonín u Vistacaru až po podjezd s železniční tratí č 330, v první části v každém směru 2 volné a bez omezení průjezdné pruhy, indikovaná rychlost 18 km/h
Ulice Velkomoravská u výjezdu z města /ČS EUROOIL/, kolona na minimálně 1/4 hodiny, protože odbočit doleva na I/55 nebylo pro silný provoz možné, WAZE neindikovalo ani na Velkomoravské ani na I/55 nic.
Nemám další komentář, ale přes veškerá vysvětlení zde uvedená je zřejmé, že "něco" je hodně špatně, i když jsme přesvědčování, že vlastně ani ne...
VetchyKmet
Posts: 195
Has thanked: 2 times
Been thanked: 38 times
Send a message
VetchýKmet
Hodonín

Post by VetchyKmet
Už byl dlouho klid, ale dnes od rána Hodonín, ul. Brněnská ve směru do centra indikováno v tuto chvíli 14 km/h, přitom volné průjezdné bez omezení. Že by cyklisté? Nebo někdo zadává zdržení na těch dvou semaforech?
VetchyKmet
Posts: 195
Has thanked: 2 times
Been thanked: 38 times
Send a message
VetchýKmet
Hodonín