Wazeopedia Revamp is live! read the post and join the advanced editing webinar on Dec 4th
בפורום זה מרוכזים הטפסים המופיעים בפורומים השונים: דיווח על מיקומי תחנות דלק, בקשות מנהל אזור, מספרי בתים, מצלמות מהירות ועוד.

Locked

טופס בקשת שינוי שם יישוב

Post by yaacobyy
על מנת לבקש שינוי שם יישוב:
אם שם היישוב מופיע ברשימת היישובים הרשמית יש לבקש בפורום.
אחרת, ניתן לפנות לתמיכה (החברה אינה נוהגת לאשר שמות שאינם רשמיים).
yaacobyy  
Waze Global Champs
Waze Global Champs
Posts: 9628
Has thanked: 715 times
Been thanked: 2017 times

POSTER_ID:16827022

1

Send a message