Page 8 of 8

Re: Waze 4.18.0.1

Posted: Wed Feb 01, 2017 10:30 am
by VetchyKmet
V menu "Navigace" se mi v úterý /??? - aktualizace žádná neproběhla, nechápu, proč zrovna v úterý/ objevila položka "Omezit obtížné křižovatky", defaultně zapnutá jako aktivní.

Zkusil jsem dát několik plánů tras, jednou vždy s aktivní, podruhé s neaktivní volbou.
Trasy jsem zkoušel krátké, dlouhé, po i s vyloučením placených úseků a ....
Ta volba je podle mého názoru nefukční, protože jsem ani v jednom případě z asi 12-ti nenašel nějakou změnu.

Mám jisté pochybnosti o implemataci různých nových vychytávek, kdy zřejmě něco, co není zcela otestováno uniká části veřejnosti a část lidí to má, část to nemá a i ti, co to mají píší, jak to nefunguje.

Jen akademická otázka:
už někdo definoval, co bude ve Waze "obtížná" křižovatka?
Znám lidi, pro které je obtížný kruháč s dvěma pruhy ve výjezdu, znám lidi, kteří než by odbočili doleva, tak raději objedou blok domů vpravo, aby se do svého směru dostali jízdou ne vlevo, ale přímo - na druhou stranu znám lidi, kteří umí číst značky, pruhy a i na vícepruhové vozovce vždy ví, kde jsou a kam jedou a odbočení pro ně není problém.
Takže pojem "obtížná křižovatka" je relativní a nedovedu si představit pravidlo, podle kterého toto bude Waze posuzovat.

Re: Waze 4.18.0.1

Posted: Wed Feb 01, 2017 12:20 pm
by VetchyKmet
Žádné vysvětlení pod položkou nemám. K dalšímu uvedenému se nebudu vyjadřovat. Jen poznamka - ne všichni ve Waze vidí všechno.

Re: Waze 4.18.0.1

Posted: Thu Feb 02, 2017 9:25 am
by VetchyKmet
komichal wrote:aktuálně pokud vím tak v ČR/SR nemáme ani jedno odbočení, které by jakkoliv bylo označeno jako "obtížné". Ale stejně doporučuju si tu funkci radši vypnout. :)
Můj názor:
Pokud by se posunula definice z obtížné křižovatky na obtížně průjezdnou křižovatkou, pak bych navrhoval původní význam posunout a označit tak některé křižovatky, kde je zpravidla časově delší stání na přednosti.
Jako typický příklad uvádím např. v Hodoníně kř. ulice bř. Čapků-Velkomoravská, kde je obvyklé stání v řádu minut, stejné je to na Velkomoravská-I/55, kde je odbočení na Břeclav v odpoledních hodinách na dlouhé minuty a kamiony ucpávají tento úsek ažk železničnímu podjezdu.
Vzpomínám si např. na kř. v Bludově /Šumpersko/, kde bylo doslova nemožné odbočit z ul. 8.května na ulici Lázeňskou, jinak řečeno z I/44 na I/11.
Nebo II/432 s I/55, kdy ráno i odpoledne není možné státní přejet bez podstaného zdržení, silnice 432 nemá odb. pruhy a stojí se v koloně až více jak 15 vozidel.

Nejde ani v jednom případě o nijak složité křižovatky, jsou to místa, kde intenzita provozu po určitou část dne přesahuje propustnost kř. a kde by bylo nanejvýš vhodné na tuto skutečnost zvlášť upozornit - a k tomu by se tahle nová fce dal použít.
Argument,. že to zvládá WAZE "samo" tím, jak se stojí v kolonách neberu, ani v jednom z těchto uvedených příkladů prostě nefunguje a 10 minut zdržení je obvykle indikováno pouze jako zpomalení provozu.
Jde jen o to, že pokud už Waze tuto spešl funkci bude mít, tak ji vhodně využít i za cenu "posunutí" původního záměru tak, by to mělo nějaký smysl.
Nebo, jak bylo uvedeno, vypnout úplně.

Re: Waze 4.18.0.1

Posted: Thu Feb 02, 2017 10:06 am
by VetchyKmet
OK, věřím tomu, že tato funkce bude v budoucnu nějakým způsobem smysluplná a že když už je, tak bude užitečná.

Re: Waze 4.18.0.1

Posted: Thu Feb 02, 2017 10:54 am
by VetchyKmet
ad porubcan
Díky za vysvětlení, takže opět něco, co bude předmětem diskusí.

Dovedu si představit, že na mnou kousek níže uvedených kř. by toto mělo smysl, ale jen v určitých částech dne - typicky ranní a odpolední špička.

Pokud se to zapne, bude to v těchto obdobích OK, ale mimo toto období to bude působit jako "brzda provozu" a bezdůvodné penalizování daného odbočení. Asi bude záležet na konkretní dopravní situaci a na tom, jak "daleko" by se taková křižovatka objížděla.
Abych byl konkretní, spousta domorodců v Hodoníně jezdí na Břeclav přes Brněnskou, kde se sice také odbočuje doleva, ale je to i s případnou zajížďkou téměř vždy rychlejší než odbočení na Velkomoravské /myšleno ve špičce/.

To je v podstatě neřešitelné a asi nezbude, než spolehnout na indikaci zdržení.
Nezávidím "hlavám pomazaným" - ať generalita rozhodne tak nebo jinak, vždy to pro část uživatelů bude špatně.
Přiznávám, že v tuto chvíli nemám názor na to, jestli některé kř. takto označit nebo ne.
Asi ojediněle, pouze ty nejmarkantnější případy a pouze tam, kde je zdržení při odbočování větší než nějaká hodnota, cca 5-10 min.
Díky za diskusi, z mé strany vše.