Post Reply

Ονοματολογία Ελληνικού Οδικού Δικτύου

Post by JimmyK1
Εισαγωγή

Σε συνέχεια των υπολοίπων βέλτιστων πρακτικών για τους Ελληνικούς χάρτες, σήμερα δημοσιεύουμε μια ακόμα Βέλτιστη Πρακτική σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την ονοματολογία του Ελληνικού Οδικού Δικτύου. Πρόκεται για ένα αρκετά σύνθετο θέμα καθώς υπάρχουν αρκετές απόψεις αλλά μετά απο πολλές, πολλές συζητήσεις καταλήξαμε στην παρούσα πρακτική :)

Ειδικότερα, αναφέρονται τα πρότυπα ονόματα για:
 1. Αυτοκινητόδρομους
 2. Εθνικές Οδούς
 3. Παλαιές Εθνικές Οδούς
 4. Επαρχιακές Οδούς
 5. Είσοδοι/Έξοδοι σε Αυτοκινητόδρομους & Εθνικές Οδούς
Tο παρόν κείμενο λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες βέλτιστες πρακτικές και ειδικότερα τη κατηγοριοποίηση του Ελληνικού Οδικού Δικτύου όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική βέλτιστη πρακτική: Κατηγοριοποίηση Οδικού Δικτύου.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως οι παρακάτω κανόνες ορίζονται ώστε να υπάρχει ένα κοινό πρότυπο για το σύνολο των Ελληνικών χαρτών.
Πρωταρχικός στόχος όλων μας παραμένει η επιτυχής δρομολόγηση των χρηστών. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη του οδικού δικτύου.
Προτείνεται λοιπόν στους νέους Wazers να ασχολούνται κατά προτεραιοτότητα με τον εμπλουτισμό του δικτύου, παρά με αλλαγές ονομάτων σε μια συντομογραφία ή σε έναν δρόμο επειδή δεν συμβαδίζει με το πρότυπο.
Είναι σημαντικό όλοι οι νέοι δρόμοι να ακολουθούν την πρακτική. Οι παλαιότεροι, ειδικά αν δρομολογούν σωστά, δεν υπάρχει άμεση ανάγκη αλλαγής τους (εκτός απο είδικές περιπτώσεις που θα αναλάβουν οι Local/Country Champs).

Σκοπός και Πηγές Αναφοράς.
Το κείμενο αυτό αποτελεί τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούνται από όλους τους Έλληνες Wazer-editors αναφορικά με την ονοματολογία, χωρίς να αποκλείονται επιμέρους εξαιρέσεις ή άλλες προσαρμογές ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι wazers που κινούνται στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος editor έχει οποιαδήποτε βελτιωτική πρόταση ή άλλη ιδέα, μπορεί να το συζητάει με τους Local/Country Managers.
Ως πρωταρχικές πηγές αναφοράς έχουν χρησιμοποιηθεί τα παρακάτω σχετικά ΦΕΚ: Υπάρχουν και άλλες πηγές πληροφόρησης όπως το Geodata ή σχετικά λήμματα στη Wikipedia (Κύριοι δρόμοι της Ελλάδας). Οι δευτερεύουσες αυτές πηγές *συνήθως* συμφωνούν με τις πρωταρχικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους editors. Όμως, σε περιπτώσεις διαφορών, στηριζόμαστε στα ΦΕΚ ως ποιο έγκυρα.
 1. Αυτοκινητόδρομοι
  Τα ονόματα των Αυτοκινητοδρόμων ακολουθούν το εξής πρότυπο:
  ΑΧ - Όνομα Αυτοκινητόδρομου
  όπου Χ ο αριθμός του Αυτοκινητόδρομου. Η παρούσα λίστα των αυτοκινητόδρομων χωρισμένοι με βάση την τρέχουσα κατάστασησε Εν Λειτουργία και Όχι σε πλήρη λειτουργία, απεικονίζεται παρακάτω:
  Ως “Εν Λειτουργία” κατηγοριοποιούνται οι Αυτοκινητόδρομοι οι οποίοι είναι πλήρως (ή σχεδόν) ολοκληρωμένοι. Όλοι οι υπόλοιποι (ακόμα και οι Υπο Μελέτη), κατηγοριοποιούνται ως “Όχι σε πλήρη λειτουργία”.

  Για λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που γίνεται η δρομολόγηση από το σύστημα της Waze, ο κάθε αυτοκινητόδρομος θα πρέπει να έχει ενιαίο όνομα καθ όλο το μήκος του. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, για παράδειγμα στην περίπτωση του αυτοκινητοδρόμου που είναι στην κατηγορία “Όχι σε πλήρη λειτουργία”, και υπάρχει κομμάτι που είναι ακόμα στην κατηγορία της Εθνικής Οδού, στο πεδίο του alternative name βάζουμε το όνομα του μελλοντικού αυτοκινητοδρόμου (εάν φυσικά θέλουμε να ενθαρρύνουμε μια ενιαία δρομολόγηση). Για παράδειγμα, τμήματα του Α90 - ΒΟΑΚ που δεν έχουν ολοκληρωθεί και ονομάζονται ακόμα ΕΟ90, θα πρέπει να έχουν την ονομασία “Α90” σαν εναλλακτική ονομασία (“Alternative Name”).

  Σημείωση: Οι ονομασίες στο σύνολο του οδικού δικτύου θα γίνονται παντού με Ελληνικούς χαρακτήρες. Εξαίρεση αποτελεί η αναγραφή των Ευρωπαικών Οδών (στα Alternative Names) η οποία θα γίνεται με Λατινικούς χαρακτήρες.
  Η διαχείριση των αυτοκινητόδρομων γίνεται ως επί το πλείστον από τους Country Champs και θα είναι εξ ορισμού κλειδωμένοι σε υψηλά επίπεδα ώστε να αποφευχθούν λάθη με μεγάλες επιπτώσεις. Όμως, κατά καιρούς θα έχουμε mini-projects σε συγκεκριμένους αυτοκινητόδρομους (πχ πέρασμα ορίων ταχύτητας, επιβεβαίωση νέων εισόδων/εξόδων κτλ) όπου θα δίνεται η ευκαιρία και σε μικρότερα lvl editors να συμμετέχουν.
 2. Εθνικές Οδοί
  Τα ονόματα των Εθνικών Οδών ακολουθούν το εξής πρότυπο:
  ΕΟΧ ΠόληΑ - ΠόληΒ
  όπου Χ ο αριθμός της Εθνικής Οδού. Με γνώμονα τη χρηστικότητα αναφορικά με την πληροφορία που προσφέρεται στο wazer, επιλέχθηκε να μην υπάρχει ένα μοναδικό όνομα για κάθε Εθνική Οδό αλλά ένα περιγραφικό κατά τμήματα αυτής, ανάλογα με το σημείο της διαδρομής στο οποίο βρίσκεται ο wazer.
  Η λίστα των Εθνικών Οδών, μαζί με τα ονόματα των επιμέρους τμημάτων τους, απεικονίζεται στο παρακάτω Google Spreasheet: Greek Waze Community - Ονομασίες Εθνικών Οδών

  Λόγου του μεγάλου αριθμού των Εθνικών Οδών, αυτές θα βρίσκονται κλειδωμένες μεν αλλά σε χαμηλότερα lvls από τους αυτοκινητόδρομους, τουλάχιστον μέχρι να έχουμε επιβεβαιώσει πως έχουμε το σύνολο των πληροφοριών για αυτές.

  Σημειώνεται επίσης πως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αναφέρεται και στη λίστα, ορισμένες ΕΟ οι οποίες διασχίζουν πόλεις, θα απεικονίζονται με το όνομα που είναι γνωστές και το όνομα της ΕΟ θα είναι στα δευτερεύοντα (alternative) ονόματα. Π.χ. Χρησιμοποιείται το Λ. Πειραιώς (αντί για EO56) και τα Λ. Συγγρού & Λ. Ποσειδώνος (και όχι το EO91 της οποίας αποτελούν μέρος).

  Για τον ίδιο λόγο με τους αυτοκινητοδρόμους παραπάνω (O routing server δυσκολεύεται αν δεν υπάρχει συνέχεια στην ονομασία), θα πρέπει η κάθε Εθνική Οδός να έχει ενιαίο όνομα, τουλάχιστον στα Alternative Names. Για αυτό η κάθε Εθνική Οδός θα πρέπει να έχει στο πεδίο Alternative Name το ΕΟxx (χωρίς κάποιο άλλο λεκτικό) και την Ευρωπαϊκή Οδό (Εxx), αν υπάρχει.
  Κατά κανόνα οι Εθνικές Οδοί κατηγοριοποιούνται ως Minor Highway. Εαν κάποια ΕΟ είναι μεγαλύτερης κυκλοφορίας και περιγράφεται καλύτερα με Major Highway σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται και στην Βέλτιστη Πρακτική Κατηγοριοποίησης Οδικού Δικτύου ή υπάρχει άλλος λόγος εξαίρεσης, θα εξετάζεται κατά περίπτωση.
 3. Παλαιές Εθνικές Οδοί
  Τα ονόματα των Παλαιών Εθνικών Οδών ακολουθούν το εξής πρότυπο:
  Παλ.ΕΟΧ ΠόληΑ - ΠόληΒ
  Παράδειγμα: Παλ.ΕΟ95 Ρόδος - Λίνδος
  όπου Χ ο αριθμός της Παλαιάς Εθνικής Οδού.
  Τα επιμέρους ονόματα για τις Παλαιές Εθνικές Οδού (τα τμήματα ανάμεσα στις πόλεις) θα ακολουθούν την αντίστοιχη Εθνική Οδό, όπως αναγράφεται παραπάνω.
 4. Επαρχιακές Οδοί
  Τα ονόματα των Επαρχιακών Οδών ακολουθούν το εξής πρότυπο:
  ΕΠΧ ΠόληςΑ - ΠόληςΒ
  Παράδειγμα: ΕΠ15 Λαγκαδά - Ρεντίνας
  όπου Χ ο αριθμός της Επαρχιακής Οδού, όπου αυτός είναι διαθέσιμος.
  Ο αριθμός αυτός μπορεί να βρεθεί στο σχετικό ΦΕΚ. Εναλλακτικά, αν δεν είναι διαθέσιμος ο αριθμός της Επαρχιακής Οδού ή δεν μπορείτε να τον βρείτε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το:
  Επ.Οδ. ΠόληςΑ - ΠόληςΒ
  Παράδειγμα: Επ. Οδ. Κασσιώπης - Σιδαρίου

  Σημαντικό: Αυτό που μας ενδιαφέρει στις Επαρχιακές Οδούς πρωτίστως (όπως και με το υπόλοιπο δίκτυο) είναι η απεικόνιση τους στο χάρτη και η σωστή δρομολόγηση ανάμεσα στις επιμέρους πόλεις. Ενθαρρύνουμε όλους τους Wazers να προσθέσουν/διορθώσουν Επαρχιακές Οδούς σε περιοχές που κινούνται ή ξέρoυν.Ακόμα και αν δεν είναι γνωστό το σωστό όνομα, προσθέστε το δρόμο χωρίς όνομα (με αμαρκάριστα τα Street Name & City) και ζητήστε από κάποιον Country Manager να σας βοηθήσει να το βρείτε αλλά πρώτα από όλα, φροντίστε να υπάρχει ο δρόμος στο χάρτη και να δρομολογεί σωστά.

  Κατα κανόνα οι Επαρχιακές Οδοί κατηγοριοποιούνται ως Primary Street. Εαν κάποια Επαρχιακή Οδός είναι μεγαλύτερης κυκλοφορίας και περιγράφεται καλύτερα με Major Highway σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται και στην Βέλτιστη Πρακτική Κατηγοριοποίησης Οδικού Δικτύου ή υπάρχει άλλος λόγος εξαίρεσης, θα εξετάζεται κατά περίπτωση.
 5. Είσοδοι (Ramps) σε Αυτοκινητόδρομους & Εθνικές Οδούς
  Ως Είσοδοι αναφέρονται τα τμήματα του δρόμου τα οποία χρησιμοποιεί ο οδηγός για να μπει σε έναν Αυτοκινητόδρομο (Freeway) ή Εθνική Οδό (Major και Minor Highway). Αυτά τα τμήματα στο Waze απεικονίζονται με την κατηγορία “ramp”.
  Η ονοματολογία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη:
  Α[Χ] > Πόλη 1 | Πόλη 2 | Προορισμός 3
  EO[Χ] > Πόλη 1 | Πόλη 2 | Προορισμός 3
  Όπου Χ ο επιμέρους αριθμός του Αυτοκινητοδρόμου ή Εθνικής Οδού στην οποία οδηγεί η είσοδος.

  Παράδειγμα: A6 > Λαμία | Μαρκόπουλο | Αεροδρόμιο
  Οι προορισμοί που αναφέρονται προτείνεται να είναι με τη σειρά που αναγράφονται και στην αντίστοιχη σήμανση που θα δει ο οδηγός. Για το παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε ως οδηγός το Streetview, μέσα απο το WME, όπως φαίνεται παρακάτω:


  Για λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που γίνεται η δρομολόγηση από το σύστημα της Waze, οι είσοδοι αλλά και οι έξοδοι πρέπει να έχουν στα alternative names το όνομα των Αυτοκινητοδρόμων/Εθνικών Οδών που ενώνουν. Αν για παράδειγμα μια είσοδος/έξοδος ενώνει τον Α1 με τον Α2, θα πρέπει εκτός από το παραπάνω όνομα να έχει σε ένα alternative όνομα το A1 και σε άλλο το A2.
  Επίσης για λόγους δρομολόγησης, οι Είσοδοι/Έξοδοι δεν πρέπει να έχουν κανένα όνομα στο πεδίο City (τσεκαρισμένο το None) για λόγους δρομολόγησης.

  Σημειωση: Κατά κανόνα, Ramps δεν χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε άλλη κατηγορία δρόμων (είσοδος σε Επαρχιακή Οδό ή Παλαιά Εθνική Οδό), εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων όπως η ύπαρξη φυσικής/πραγματικής “ράμπας” με υψομετρική διαφορά, για την είσοδο.

  Σημείωση2: Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου για την ίδια είσοδο εμφανίζονται διαφορετικές πινακίδες με διαφορετικούς προορισμούς ή διαφορετική σειρά. Συχνά, η μία πινακίδα εμφανίζεται περισσότερες φορές ή είναι πιο “λογική” από την άλλη. Αφήνεται στην κρίση του κάθε editor για το ποια πινακίδα θα χρησιμοποιηθεί για την ονομασία, με γνώμονα πάντα την ευκολία του χρήστη της εφαρμογής που βρίσκεται στο όχημά του. Φυσικά, ο κάθε editor μπορεί να απευθύνεται στους Country Managers για ιδιαίτερες περιπτώσεις ή αν δεν είναι σίγουρος για το πως πρέπει να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ή παρόμοιο πρόβλημα.
 6. Έξοδοι από Αυτοκινητόδρομους & Εθνικές Οδούς
  Αντίστοιχα με τις Εισόδους, οι Έξοδοι είναι τα τμήματα του δρόμου μέσω των οποίων ο οδηγός βγαίνει από έναν Αυτοκινητόδρομο ή μια Εθνική Οδό. Αυτά τα τμήματα συνήθως καταλήγουν στο “απλό” οδικό δίκτυο ή σε άλλες κατηγορίες οδών, όπως Επαρχιακές, Εθνικές ή ακόμα και άλλους Αυτοκινητόδρομους.
  Ανάλογα με την κατηγορία του δρόμου στον οποίο οδηγεί η Έξοδος, η ονοματολογία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη:
  Έξ. [Υ]: Α[Χ] > Πόλη 1 | Πόλη 2 | Πόλη 3
  Έξ. [Υ]: EO[Χ] > Πόλη 1 | Πόλη 2 | Πόλη 3
  Έξ. [Υ]: Παλ.ΕΟ[Χ] > Πόλη 1 | Πόλη 2 | Πόλη 3
  Έξ. [Υ] > Πόλη 1 | Πόλη 2 | Πόλη 3
  Όπου Υ είναι ο αριθμός της εξόδου, όταν αυτός υπάρχει (συνήθως υπάρχει σε Αυτοκινητόδρομους αλλά συχνά σε Εθνικές Οδούς δεν αναγράφεται) και Χ ο αριθμός του Αυτοκινητόδρομου, Εθνικής Οδού ή Παλαιάς Εθνικής Οδού στην οποία οδηγεί η έξοδος. Σε περίπτωση που η έξοδος οδηγεί σε Επαρχιακή Οδό ή το ευρύτερο οδικό δίκτυο, χρησιμοποιείται η τελευταία ονομασία απο την παραπάνω λίστα.
  Για την σειρά των προορισμών ισχύει ότι και παραπάνω, προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε τη σειρά που βλέπει και ο οδηγός στη σήμανση.

  Παράδειγμα: Έξ. 6 > Λ. Φυλής | Άνω Λιόσια


  Για λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που γίνεται η δρομολόγηση από το σύστημα της Waze, οι είσοδοι αλλά και οι έξοδοι πρέπει να έχουν στα alternative names το όνομα των Αυτοκινητοδρόμων/Εθνικών Οδών που ενώνουν. Αν για παράδειγμα μια είσοδος/έξοδος ενώνει τον Α1 με τον Α2, θα πρέπει εκτός από το παραπάνω όνομα να έχει σε ένα alternative όνομα το A1 και σε άλλο το A2.
  Επίσης για λόγους δρομολόγησης, οι Είσοδοι/Έξοδοι δεν πρέπει να έχουν κανένα όνομα στο πεδίο City (τσεκαρισμένο το None) για λόγους δρομολόγησης.
 7. Συντομογραφίες
  Καθώς ο “χώρος” που είναι διαθέσιμος στην οθόνη της εφαρμογής είναι περιορισμένος, κάποιες πολύ συγκεκριμένες λέξεις συντομογραφούνται ως ακολούθως:
 • Πάροδος / Παράδρομος → παρ. (με μικρό π)
 • Λεωφόρος → Λ. | Π.χ. Λ. Μεσογείων ή Λ. Συγγρού.
 • Ημερομηνίες: Ονομασίες οδών που είναι ημερομηνίες θα καταγράφονται αριθμητικώς και όχι ολογράφως. Π.χ 25ης Μαρτίου και όχι Εικοστής Πέμπτης Μαρτίου.
 • Ονόματα: Ονομασίες οδών που είναι Ονοματεπώνυμα, θα καταγράφονται ως <Επώνυμο Όνομα>. Π.χ Λ. Καραμανλή Κωνσταντίνου και όχι Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή.
  Εάν η πινακίδα της οδού έχει το όνομα με σύντμηση (πχ αντί για Κωνσταντίνου → Κων/νου) θα μπει αυτό ως όνομα στο κύριο όνομα και το πλήρες όνομα στα alternative names.
Επίλογος
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές προς όλους τους Έλληνες Wazer-editors αναφορικά με την ονοματολογία, χωρίς να αποκλείονται επιμέρους εξαιρέσεις ή άλλες προσαρμογές ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι wazers που κινούνται στην Ελλάδα.
Προφανώς και το έγγραφο είναι “ζωντανό” με την έννοια ότι σίγουρα θα γίνουν αρκετές προσθήκες και αλλαγές όπου και όποτε κρίνεται απαραίτητο ώστε να περιγράφονται καλύτερα οι γενικοί κανόνες, χωρίς όμως να αποκλείονται οι εξαιρέσεις.

Σε κάθε περίπτωση η προτεραιότητα μας ως editors είναι η ακόλουθη:
 1. Δρομολόγηση
 2. Κατηγορία Δρόμου
 3. Όνομα Δρόμου
Οπότε πρώτα και κύρια μας ενδιαφέρει να υπάρχει ο δρόμος, να έχει ενωθεί σωστά με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο με τους σωστούς περιορισμούς στις στροφές και απο εκεί και πέρα, να έχει τη σωστή κατηγοριοποίηση όπως αναφέρεται στη Βέλτιστη Πρακτική Κατηγοριοποίησης Οδικού Δικτύου αλλά και το σωστό όνομα όπως αναφέρεται στο παρόν έγγραφο.

Εννοείται πως οποιαδήποτε στιγμή κάποιος editor έχει κάποια απορία, χρειάζεται βοήθεια ή έχει άλλες προτάσεις, μπορεί να επικοινωνεί με τους Country Champs, ή μέσω το forum, ανεξαρτήτως αν το θέμα αφορά περιοχή που ο editor μπορεί να μην έχει δικαιώματα.

Happy Wazing!
JimmyK1
EmeritusChamps
EmeritusChamps
Posts: 346
Has thanked: 84 times
Been thanked: 56 times

POSTER_ID:16195783

1

Send a message
Last edited by irafan on Sun Apr 30, 2017 8:19 pm, edited 1 time in total.
Reason: ΕΟ ΠόληΑ - ΠόληςΒ --> ΕΟ ΠόληΑ - ΠόληΒ
Global Champ | Greece Country Manager
Map Editing | Junction Style Guide | FAQ