Page 1 of 1

[L4] Michalovce - Humenská cesta  Topic is solved

Posted: Sat Feb 03, 2018 8:10 pm
by Pajdoom
Odbočenie na parkovisko Opidium nie je povolene v bode B na tomto segmente
https://www.waze.com/sk/editor/?env=row ... =143822872

Re: [L4] Michalovce - Humenská cesta

Posted: Sun Feb 04, 2018 8:56 am
by EfendiM9
Odbocenie zakazane.