Page 1 of 1

Поштова скринька / Почтовый ящик / Mail box

Posted: Mon Apr 15, 2019 9:20 am
by Sapozhnik
Даний форум не є місцем постійної комунікації українських редакторів.
Всі активні редактори спілкуються в ДІСКОРДІ, а користувачі в соц.мережах.
Детальне запрошення знаходиться у розділі: посилання

Якщо, з якоїсь причини, Ви не можете приєднатися до нас в основних місцях, залиште повідомлення в цій гілці, але відповідь може бути з затримкою.
Дякуємо за розуміння!
==================================
Данный форум не является местом постоянной коммуникации украинских редакторов.
Все активные редакторы общаются в Дискорде, пользователи в соц.сетях.
Подробное приглашение находится в ветке: ссылка
Если, по какой-то причине, Вы не можете присоединиться к нам в основных местах, оставьте сообщение в этой ветке, но ответ может быть с задержкой

==================================
All active editors communicate in Discord, users in social networks.
Our detailed invitation there are in the topic: link
If, for some reason, you cannot join us in the main places, leave a message in this thread, but the answer may be delayed.
Thanks!