Page 1 of 1

[L2] Vladislav, okr. Třebíč, změna typu cesty

Posted: Thu May 28, 2020 11:05 pm
by MTB_Petik
Prosím o změnu segmentu z nezpevněná cesta na ulice, stejně tak jak jsou sousední segmenty. Vyasfaltováno je cca 3/4 roku.
https://www.waze.com/cs/editor?env=row& ... =320524038

Re: [L2] Vladislav, okr. Třebíč, změna typu cesty

Posted: Fri May 29, 2020 9:39 am
by b-007
změněno

Re: [L2] Vladislav, okr. Třebíč, změna typu cesty

Posted: Fri May 29, 2020 2:30 pm
by MTB_Petik
Děkuji