Page 1 of 1

איך עורך חדש יכול לערוך?

Posted: Tue Oct 20, 2020 2:16 pm
by aryeriff
היי, אני חדש בעריכה פה. איך עורכים משהו שאין הרשאה אליו? אילו דברים מישהו מדרגה 1 כן יכול לערוך? אם אי אפשר לערוך כבישים, אז מה כן אפשר לערוך?
אני מנסה לערוך מהירות מותרת שגויה בשכונתי לאחר הסדרי תנועה חדשים שעשו פה, אבל זה חסום. גם חסרות במפה רמפות לפנייה ימינה ויש איזה כביש שירות שצריכים להאריך כי הוא מתחבר עכשיו לרמזור.

Re: איך עורך חדש יכול לערוך?

Posted: Tue Oct 20, 2020 2:50 pm
by yaacobyy
ברוך הבא לפורום.
הרשאה לערוך מקטעים במפה מורכבת מ- 3 מרכיבים:
1. זה צריך להיות בתוך אזור העריכה שלך (אזור ליד מסלולי הנסיעה שלך ב- 3 חודשים האחרונים).
2. המקטע שצריך לערוך לא נעול מעל לרמת העריכה שלך (1)
3. הפעולה הנדרשת מורשית ברמה 1.

כאשר הבעיה היחידה היא רמת הנעילה של המקטע והוא נעול עד רמה 3 (כולל), אזי אתה יכול לבקש פתיחת נעילה בפורום הזה, ולאחר שיורידו את רמת הנעילה, אתה יכול לבצע את העריכה ולאחר הסיום לבקש לבדוק ולנעול מחדש.
במקרים אחרים, מבקשים ממישהו בעל רמה מתאימה לבצע את העריכה על פי ההסבר שלך. גם אתה זה מבקשים בפורום הנ"ל.
בהצלחה.