Page 1 of 1

ריכוז קישורים לנושאים שימושיים ובעיות מתמשכות בפורום

Posted: Tue Nov 10, 2020 12:43 pm
by yaacobyy
לשמושכם להלן קישורים לנושאים שימושיים בפורום:
להלן רשימת בעיות ידועות מתמשכות:
  1. מחפשים רחוב בעיר ואז וויז מפנה לישוב ליד
  2. עורכים ברמה 1 לא רשאים לערוך את המפה עד הודעה חדשה (בכל העולם).


ראו גם נושאים נוספים אשר התפרסמו בתוך פורום זה.