Page 1 of 1

Kvetoslavov, Dunajská Streda Žiadosť o odomknutie

Posted: Sun May 23, 2021 1:22 pm
by brann0
Hi Editors,

I would like to be able to edit the following object(s).
Your help will be greatly appreciated.

Permalink: https://waze.com/sk/editor?env=row&lat= ... =350495302
Reason:
Unlock to level: 1

Thank you in advance,

Re: Kvetoslavov, Dunajská Streda Žiadosť o odomknutie

Posted: Sun May 23, 2021 6:59 pm
by nocommenta
Ahoj, mohol by si uviesť aj dôvod, pre ktorý chceš odomknúť segment ulice?

Vďaka