Page 1 of 1

שדרוג הפורום

Posted: Tue Jun 01, 2021 1:24 pm
by yaacobyy
ב- 8 ביוני הפורום יעבור שדרוג לגרסה חדשה.
בשעות 09:00-21:00 הפורום יהיה נתון לקריאה בלבד, ולאחר מכן ייכנס השדרוג לתוקף ולא ניתן יהיה להיכנס לפורום הנוכחי.
כל התוכן של הפורום יועבר לפורום החדש למעט הודעות פרטיות ישנות (מעל שנה).
מי שרוצה לשמור את ההודעות הפרטיות הישנות, צריך להיכנס אל תיבת הדואר הרלוונטית, ולגלול לתחתית כל עמוד שהוא רוצה לשמור, ולבצע ייצוא של העמוד באחד הפורמטים* (כל עמוד בנפרד!).
פרטים נוספים ראו באנגלית.

* בפורמט CSV תיתכן בעיה בזיהוי העברית באקסל, אז מי שנתקל בבעיה כזו שיצפה למשל בסרטון הזה. ניתן גם לפתוח ב- Google sheets את קובץ CSV ע"י ייבוא (Import) ולרוב השפה מזוהה אוטומטית. כמובן ניתן לפתוח באפליקציות נוספות שיודעות לקרוא פורמט CSV.