Page 1 of 1

Unlock request in , Levice

Posted: Sat Sep 10, 2022 5:27 am
by r1pp3rj4ck
Hi Editors,

I would like to be able to edit the following segment(s).
- Hlavne namestie
- Janka Krala

Your help would be greatly appreciated.

Permalink: https://waze.com/en-US/editor?env=row&l ... =271501279


Reason:
- temporary road closures due to an event
- part of Janka Krala made one-way
Unlock to level: 1

Thank you in advance,
 

Re: Unlock request in , Levice

Posted: Mon Sep 12, 2022 11:33 am
by EfendiM9
Hi,
temporary road closures is good to report via web of SK community (wazer.sk).
Here is form to report a closure (in Slovak). 
Can you specify which part of Janka Krala street is one-way?
Or specify exactly which segment to unlock (use permalink)?
Thanks.
--------------------------------------------
Ahoj,
dočasné uzávierky je dobré nahlasovať cez web SK komunity (wazer.sk).
Tu je formulár na nahlasovanie uzávierok.
Ktorá časť ulice Janka Kráľa je jednosmerná?
Prípadne vieš presne špecifikovať ktorý segment potrebuješ odomknúť (použi permalink)?
Vďaka.