Page 1 of 1

קריית מוצקין, בקשת שחרור נעילה

Posted: Sun Sep 18, 2022 5:15 pm
by israel_9o1js3aa
שלום עורכים,

ברצוני לערוך את המקטע/ים הבאים.
עזרתכם תוערך מאוד.

פרמלינק: https://waze.com/he/editor?env=il&lat=3 ... 110.548709
סיבה:
אני מבקש לשחרר את רמת הנעילה ל:

בתודה מראש,
 

Re: קריית מוצקין, בקשת שחרור נעילה

Posted: Sun Sep 18, 2022 5:49 pm
by israel_9o1js3aa
תעזור לנו לעשות את זה?ניסיתי לעשות איזה משהו אבל לא יודע אם זה נכון, סך הכל להעביר את זה משדרות ירושלים 6 לשדרות ירושלים 3 קריית מוצקין

Re: קריית מוצקין, בקשת שחרור נעילה

Posted: Sun Sep 18, 2022 5:44 pm
by yaacobyy
אין צורך להוריד נעילה כשמדובר על עדכון במקום. פשוט מבצעים את השינוי ושומרים ואז מנהל האזור (אני) אבדוק ואאשר אם הכל תקין.

Re: קריית מוצקין, בקשת שחרור נעילה

Posted: Sun Sep 18, 2022 6:12 pm
by yaacobyy
זה היה מספר 1 (לא 6). שיניתי ל- 3.