Page 1 of 1

מייחלים לשלומכם!

Posted: Sun Oct 08, 2023 12:20 pm
by HeziBez
היי חברים, 

היומיים האחרונים הם יומיים קשים עבור כולנו, לחימה שלא ברור מתי תיגמר, מה יהיו תוצאותיה והחדשות שלא מפסיקות לדווח ולספר את הסיפורים של הנפגעים.

 אנחנו רוצים להביע את תמיכתינו בכל אחד ואחת מכם, מתפללים יחד איתכם שאתם בריאים ושלמים ושבני משפחתכם בריאים ונמצאים בחיקכם.  


אנא עשו הכל כדי לשמור על עצמכם. 

חזי, בשם צוות הקהילות של וויז