הוראות נסיעה

אקווריום ישראל

אהרון שולוב, ירושלים, Israel