הוראות נסיעה

בית מרקחת מאוחדת רוממה

ירמיהו, 19, ירושלים, Israel