הוראות נסיעה

הקריה האקדמית אונו - קמפוס מרכזי

צה"ל, 104, קריית אונו, Israel