הוראות נסיעה

מגדל שלום

השחר, 2, תל אביב - יפו, Israel