הוראות נסיעה

קניון ביג פאשן

יהודה הלוי, 1, טבריה, Israel
Review summary
4.3
ישי יהושע כהן צמח
לפני שנה
מומלץ גם לקפוץ לקברו של המוהרא"ש בסמוך, שכן כך כתב הצדיק מיבנאל בצוואתו: "לא אנוח ולא אשקוט עד שיהיה למי שבא לקברי להתפלל וללמוד ישועה שלימה מן השמים. ובפרט בחור ובחורה שצריכים למצוא את זיווגם ויאמרו את כל ספר התהלים בלי להפסיק - אני מבטיח שימצאו את זיווגם מן השמים. ואני חזק בזה מאוד." נוסח דומה נחקק על קברו לבקשתו.