הוראות נסיעה
קרית אדמון ספרא
עמק איילון, שוהם, Israel