הוראות נסיעה

ראול ולנברג, 24, תל אביב - יפו, Israel