הוראות נסיעה

גן לאומי תל באר שבע

ב"ש, מחוז הדרום, IL