הוראות נסיעה

בית ספר צמרת שובו חדרה

העצמאות, 25, חדרה, מחוז חיפה, IL