הוראות נסיעה

מגדל קונקורד

בר כוכבא, 21, ב"ב, מחוז תל אביב, IL