בניין אישפוז ראשי ומרפאות

הדסה עין כרם, ירושלים, Israel