הוראות נסיעה

Mitspe LaShalom

Review summary
4.9
Manuel AbuAli
4 months ago
Incredible view to the Sea of Galilee, you can see the whole Sea of Galilee from his location.