הוראות נסיעה

מוסך אבי זליג, סניף גבעת שאול

בית הדפוס, 6, ירושלים, מחוז ירושלים, IL