המרכז הרפואי שערי צדק

שמואל בייט, 12, ירושלים, Israel