קניון מלחה

חניה - קניון ירושלים מלחה, ירושלים, Israel