מרכז המשחקים

Derech HaAtsma'ut, 39, Haifa, Haifa District, Israel