בריקים במדבר | מפעל לייצור בריקים לחיפוי מבטון

Haruvit St, 25, Ma'ale Adumim