תנאי השימוש של Waze Carpool

עודכן לאחרונה: 26 בספטמבר 2019

ברוך הבא ל-Waze Carpool!

השירות

Waze Carpool היא פלטפורמה לנסיעות שיתופיות המוצעת במסגרת השרותים של Waze (להלן “Waze”) ובהם אפליקצייתWaze Carpool ואפליקציית Waze. מטרת הפלטפורמה היא לחבר בין משתמשי Waze המחפשים נסיעה (״נוסעים״) לבין משתמשי Waze שייתכן ונוסעים לאותו המקום (״נהגים״).

Waze Carpool מסופקת על ידי:

 1. Google LLC., שמשרדיה מצויים בכתובת 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, אם אתה משתמש בשירות בארצות הברית או בברזיל, או
 2. Google Ireland Limited, שמשרדיה מצויים בכתובת Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, אם אתה משתמש בשירות בישראל (“Google”).

כל מידע אישי המופיע ב-Waze Carpool נתון לפיקוח ולעיבוד על ידי החברה השותפה של Google, Waze Mobile Ltd. (להלן “Waze Ltd.”) בהתאם תנאים אלה ומדיניות הפרטיות של Waze המפורטת במדיניות הפרטיות (“מדיניות הפרטיות של Waze”).

כל אזכור ל”תנאי השימוש” במדיניות הפרטיות של Waze יכלול את תנאים אלה, וכל אזכור ל”שירותים” ול”אפליקציה” יכלול את Waze Carpool והאפליקציה הסלולרית של Waze Carpool.

בעצם השימוש בשירות Waze Carpool, הנך מביע הסכמתך:

 1. לתנאים אלה, לרבות תנאים ומדיניות אחרים הנזכרים בתנאים אלה (“תנאי השימוש של Waze Carpool”) ו-
 2. מדיניות הפרטיות של Waze

(להלן יחד: “התנאים”).

הודעה חשובה

Waze Carpool היא פלטפורמת שירות המקשרת בין נוסעים ונהגים, וכל הסכמי ההסעות המתבצעים באמצעות Waze Carpool הם בין הנוסעים והנהגים. Google אינה מהווה כל צד שהוא להסכמי ההסעות. Google אינה מייצגת או מאשרת ולא תהא אחראית על:

 1. הפעולות, השגיאות או המחדלים של משתמשי Waze Carpool באשר הם;
 2. האמיתות או הדיוק של כל מידע שהוא הנמסר על ידי משתמשי Waze Carpool; או
 3. עמידה של משתמש Waze Carpool בתנאים או בהוראות כל דין חל. Google מסירה מעצמה כל אחריות לפעולות, שגיאות או מחדלים של משתמשי Waze Carpool.

השימוש ב-Waze Carpool

מידע כללי

ניתן להשתמש ב-Waze Carpool אך ורק לקביעת נסיעה משותפת להסעה פיזית של נוסע על ידי נהג (“הנסיעה”). לא ניתן להשתמש ב-Waze Carpool כדי לספק או לרכוש כל שירות אחר (כגון שירותי משלוחים).

דרישות נוספות

דרישות נוספות (לרבות דרישות גיל) מופיעות במרכז העזרה. עליך לעמוד בדרישות אלה על מנת להשתמש ב-Waze Carpool.

שימוש בלתי הולם ב-Waze Carpool

ניתן להשתמש ב-Waze Carpool באופן המותר על פי הדין בלבד, לרבות החוקים והתקנות החלים על ייצוא וייצוא מחדש. אין להשתמש ב-Waze Carpool לרעה. למשל:

 1. אין לשבש את פעילות Waze Carpool או לנסות להשיג אליה גישה בכל דרך שהיא מלבד הממשק וההוראות המסופקים על ידינו; ו-
 2. יש לכבד את הפרטיות של המשתמשים האחרים. באופן פרטני, אין לעשות שימוש במידע אישי של הנוסעים או הנהגים שיתכן ונתקלת בו בעת השימוש בשירות.

אנו רשאים להשהות או להפסיק לספק לך את השירות של Waze Carpool במקרה ואינך עומד בתנאים או במדיניות שלנו או במקרה של חקירה בעקבות חשד לשימוש לא הולם.

קניין רוחני

השימוש ב-Waze Carpool אינו מקנה לך בעלות על כל זכויות קניין רוחני ב-Waze Carpool או על התכנים שאתה נחשף אליהם. אין להשתמש בתוכן מתוך Waze Carpool ללא קבלת רשות מהבעלים או בהתאם למותר בחוק. תנאים אלה לא מעניקים לך זכות להשתמש בכל מיתוג או לוגו שהם המופיעים ב-Waze Carpool. אין להסיר, לטשטש, או לשנות כל הודעה חוקית המוצגת בתוך או לצד Waze Carpool.

תוכן צד שלישי

Waze Carpool עשויה להציג תכנים שלא שייכים לנו. תוכן זה הנו באחריותה הבלעדית של הישות שמספקת אותו. אנו רשאים לבחון את התוכן כדי לקבוע אם מדובר בתוכן בלתי חוקי או תוכן המפר את המדיניות שלנו, ואנו רשאים להסיר או לסרב להציג תוכן שאנו סבורים שמפר את המדיניות שלנו או את החוק. אך אין הדבר אומר שאנו בוחנים תוכן, ולכן אין להניח שאנו עושים זאת.

תקשורת

בהקשר של השימוש שלך ב-Waze Carpool, אנו עשויים לשלוח לך התראות, הודעות שירות (לרבות הודעות על בקשות נסיעה ממשתמשים אחרים), הודעות אדמיניסטרטיביות, תוכן פירסומי ומידע אחר, באמצעות דואר אלקטרוני (אי-מייל), הודעת SMS, או ערוצים אחרים. אתה רשאי לבחור שלא לקבל מסרים אלו או חלק מהם (למעט מסרים חשובים הנוגעים לחשבון שלך או לאישורים) בכל עת.

שימוש בטוח בשירות.

Waze Carpool זמינה לשימוש במכשירים ניידים. אין להשתמש ב-Waze Carpool באופן המסיח את דעתך או מונע ממך מלציית לחוקי התנועה והבטיחות.

קביעת נסיעה

אנא נהג בהתחשבות בעת השימוש ב-Waze Carpool. כשאתה קובע נסיעה עם משתמש אחר ב-Waze Carpool, אתה מתחייב לפגוש את אותו משתמש במיקום ובשעה מוגדרים ולהסכים לחלוק נסיעה עם אותו משתמש, ולכן עליך לוודא שאתה מעוניין לחלוק את הנסיעה לפני שביקשת או הסכמת לנסיעה, ולעשות כל מאמץ אפשרי כדי להגיע לנקודת המפגש בזמן.

ביטול נסיעה

ניתן לבטל נסיעה, אך הדבר עלול להשפיע על היכולת שלך לבקש או לקבל נסיעות בעתיד.

תנאים לנהגים

קריטריונים לנהגים

אם אתה נהג וברצונך לספק נסיעות באמצעות Waze Carpool, עליך:

 • להחזיק ברישיון נהיגה בתוקף באזור שבו אתה נוהג;
 • לנהוג באופן בטוח ובהתאם לכל כללי וחוקי התעבורה הרלוונטיים;
 • לוודא שהרכב שלך ראוי לנסיעה, וכי יש לךאת כל האישורים הנדרשים בחוק;
 • לוודא שברשותך כיסוי ביטוחי מתאים עבור כל הנסיעות וכל תאונה שעלולה לקרות במהלך נסיעה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביטוח נגד נזקי גוף כנדרש בחוק בגבולות כיסוי שלא יפחתו מהמינימום הנדרש על-פי חוק;
 • לספק נסיעות באופן פרטי בלבד ולא במסגרת עסק או לשם מטרות מסחריות;
 • לא להשתמש ב-Waze Carpool למטרות רווח; ו-
 • לא להשתמש ב-Waze Carpool לנסיעות על גב אופנועים.

נסיעות

אתה מסכים שלא לסלף בכל דרך שהיא, בין אם מדובר בפרט שולי או אחר, כל היבט של זהותך, הרקע שלך, ההסמכות שלך, הסטאטוס שלך או מעמדך המקצועי בעת השימוש ב-Waze Carpool. אתה מסכים לציית לכל החוקים והתקנות התקפים בתחומי השיפוט בהם אתה מספק או מציע לספק נסיעות. אם יש צורך ברישיון או אישור רגולטור אחר כדי להציע או לספק הסעה, עליך ראשית להשיג את הרישיון או האישור המדובר ולשלם את כל האגרות והעמלות הנדרשות לפני שאתה מציע או מספק את ההסעה.

Google אינה מחויבת להציג את הנסיעות שאתה מציע ושומרת את הזכות להציג את הנסיעות שאתה מציע למשתמשי Waze Carpool לפי שיקול דעתה.

שיתוף מידע עם הנוסעים

פרטי המידע הבאים עשויים להיות גלויים למשתמשים אחרים ב-Waze כדי לסייע לך למצוא נוסעים מתאימים:

 • שמך ותמונת הפרופיל שלך ב-Waze Carpool;
 • מקום העבודה שלך כפי שהוא מופיע בכתובת המייל של העבודה שלך, אם סיפקת אותה;
 • היצרן, הדגם, הצבע ומספר הרישום (לוחית הרישוי) של רכבך;
 • כמה זמן אתה משתמש ב-Waze;
 • כמה זמן אתה משתמש ב-Waze Carpool;
 • כמות הנסיעות שהשלמת בתור נוסע ובתור נהג; ו-
 • מספר הפעמים שקיבלת תודה ממשתמשי Waze Carpool לאחר נסיעה.
 • מתי היית פעיל לאחרונה ב-Waze Carpool.
 • מידע מהרשתות החברתיות שלך, ככל שבחרת לחבר את החשבון שלך עם רשתות חברתיות, לרבות על ידי הירשמות לחשבון Waze באמצעות הרשתות החברתיות שלך.
 • מידע נוסף שהוספת לפרופיל או שמוצג בפרופיל שלך

כמו כן, כשאתה בדרך לאסוף נוסע ולמשך כל נסיעה, Waze Carpool תשתף את המיקום הנוכחי שלך ואת זמן ההגעה המשוער שלך לנקודת האיסוף עם הנוסע הרלוונטי.

תנאים לנוסעים

אימות פרטי הנהג

על אף ש- Google עשויה במקרים מסוימים לאמת מידע מסוים הניתן על ידי הנהגים, Google אינה מחויבת בשום אופן לעשות זאת ואינה אחראית לדיוק של אימות שכזה. האחריות על אימות הזהות, ההסמכות והסטאטוס של הנהג מוטלת עליך בלבד.

שיתוף מידע עם הנהגים או הנוסעים

פרטי המידע הבאים עשויים להיות גלויים למשתמשים אחרים ב-Waze כדי לסייע לך למצוא נהגים מתאימים או נוסעים אחרים:

 • הנסיעה שביקשת;
 • שמך ותמונת הפרופיל שלך ב-Waze Carpool;
 • מקום העבודה שלך כפי שהוא מופיע בכתובת המייל של העבודה שלך, אם סיפקת אותה;
 • כמה זמן אתה משתמש ב-Waze;
 • כמה זמן אתה משתמש ב-Waze Carpool;
 • כמות הנסיעות שהשלמת בתור נוסע ובתור נהג; ו-
 • כמות התודות שקיבלת על נסיעה ממשתמשי Waze Carpool אחרים.
 • מתי היית פעיל לאחרונה ב-Waze Carpool.
 • מידע מהרשתות החברתיות שלך, ככל שבחרת לחבר את החשבון שלך עם רשתות חברתיות, לרבות על ידי הירשמות לחשבון Waze באמצעות הרשתות החברתיות שלך.
 • מידע נוסף שהוספת לפרופיל או שמוצג בפרופיל שלך.

תמחור ותשלומים

נסיעות בחינם

הנהגים רשאים להחליט לספק נסיעה בחינם. כל התנאים והכללים החלים על נסיעות בתשלום יחולו על נסיעות בחינם, למעט אלה הנוגעים לעניינים הקשורים לתשלום.

תמחור

אם הנהג בוחר שלא לספק נסיעה בחינם, יתכן והנוסע יידרש להשתתף בהוצאות הדלק של הנהג וירידה בערך הרכב בהקשר של אותה נסיעה (“סכום ההשתתפות”), ועל הנהג והנוסע להסכים על סכום ההשתתפות אשר ישולם לנהג לפני אישור הנסיעה.

אם לנהג ישנם מספיק מושבים פנויים, הנהג יכול לאסוף מספר נוסעים וכל אחד מהם יכול להשתתף בכיסוי עלויות הנהג. המחיר אשר נקבע בין כל נוסע לבין הנהג, עשוי להשתנות בהתאם להצטרפות או עזיבה של נוסעים אחרים לנסיעה השיתופית. כתוצאה מכך, המחיר עבור כל נוסע עשוי לרדת באם נוסעים אחרים מצטרפים לנסיעה השיתופית, או להתייקר באם נוסעים אחרים עוזבים את הנסיעה השיתופית, ולפיכך גם הסכום שיועבר לנהג עשוי להשתנות כתוצאה מכך. כל שינוי במחיר ניתן לעיון ולצפייה באפליקציית Waze Carpool בכל עת.

כל תשלום של סכום השתתפות כאמור (לרבות בקשות לתשלום והעברות) יבוצע דרך הפלטפורמה של Waze Carpool באופן בלעדי.

העמלה של Google

הנהגים מסכימים ש-Google רשאית לנכות עמלה מסכום ההשתתפות. הסכום שהנהג יקבל בפועל עבור הנסיעה (סכום ההשתתפות בניכוי העמלה של Google) יקרא להלן “החזר ההוצאות”.

נסיעות שהסתיימו

הנוסעים מחויבים לשלם את סכום ההשתתפות לנהגים לאחר סיום הנסיעה. הנסיעה תסתיים לאחר שהנהג יוריד את הנוסע בנקודת ההורדה הרצויה, באמצעות Waze, ולאחר שהנהג והנוסע שניהם שלחו משוב על הנסיעה.

הפניות

זכאות: ייתכן שניתן לך הזדמנות להפנות אנשים שמתאימים לכך להצטרף לשירות קארפול של Waze כנהגים או כנוסעים. כדי להיות זכאי להשתתף בתוכנית ההפניות כגורם מפנה, עליך:

 1. להיות תושב חוקי במדינה שלך;
 2. להיחשב לבגיר בהתאם לחוקי מדינת התושבות שלך; ו-
 3. להחזיק בחשבון תקף ותקין בשירות קארפול של Waze. כל הפרה מצידך של התנאים וההגבלות תגרום להשעיה או לסיום הזכאות שלך להשתתף בתוכנית ההפניות ב-Waze.

קודים של הזמנה, הפניה או מבצעים: ייתכן שנספק לך קוד ייחודי להפצה בקרב נהגים או נוסעים פוטנציאליים חדשים בשירות קארפול של Waze. הקודים האלה הם בבעלות Waze. Waze עשויה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, (א) להגביל את מספר הקודים שיהיו זמינים עבורך, או (ב) לדרוש את הקודים חזרה, להשבית אותם, לבטל את התקפות שלהם או לסיים אותם.

איך מפנים נהגים ונוסעים: כדי להפנות נהגים או נוסעים, יש לוודא כי האדם המופנה:

 1. מעולם לא היה נהג או נוסע בשירות קארפול של Waze;
 2. עומד בכל דרישות הזכאות להשתתף בשירות קארפול של Waze כנהג או כנוסע; ו-
 3. עומד בכל הדרישות הנוספות לגבי הזמנה, הפניה או מבצעים, ככל שתהיינה. 4.

ניתן להפנות באופן הבא:

 1. שליחת קוד דרך אפליקציית קארפול של Waze: מערכת Waze יכולה להפיק נוסח הזמנה אשר אתה רשאי לבחור לשלוח אותה כהודעה או כאימייל אל האדם שברצונך להפנות, באמצעות שירותים של צדדים שלישיים (כגון שירות אימייל או רשת חברתית). תשומת לבך, שההזמנה תשלח על ידך ולא על ידי Waze. אם המוזמן לוחץ על הקישור שבהודעה או האימייל ששלחת, הקוד יוחל באופן אוטומטי בחשבון של המשתמש החדש. אתה מצהיר בזאת כי קיבלת מהאדם המופנה את הסכמתו הנדרשת על מנת לשלוח אליו את הקוד.
 2. לשלוח קוד באופן ישיר: אתה עשוי לקבל גישה לקוד באמצעות אפליקציית קארפול של Waze, ובאפשרותך להנחות את המוזמנים להזין ידנית את הקוד ישירות באפליקציית קארפול של Waze במכשיר שלהם. אם אדם לא מזין את הקוד באפליקציית קארפול של Waze במכשיר שלו, לא תקבל קרדיט הפניה או בונוס.

קרדיטים או בונוסים: הקרדיט או הבונוס שתקבל כתוצאה מהפניית נהגים או נוסעים, או כחלק מתוכניות קידום מכירות אחרות, עשויות להתעדכן בהתאם לתנאים הבאים:

 1. החשבון שבו אתה משתמש כדי להפנות את המשתמש החדש (לדוגמה, אם אתה מפנה מחשבון הנהג שלך בשירות קארפול של Waze או מחשבון הנוסע שלך);
 2. האזור שבו אתה מתגורר; ו-
 3. תנאים נוספים בהתאם שיקול דעתה הבלעדי של Waze.

שים לב:

 • יש לנצל קרדיטים לנסיעה בחינם בתוך 60 יום ממועד קבלת הקרדיט. ייתכן שלבונוסים יהיו תאריכי תפוגה שונים והגבלות שונות.
 • במקרה שאתה מפנה אדם במדינה או בטריטוריה אחרת משלך, משתמש זה יקבל קרדיט או בונוס בהתאם למטבע המקומי שלו. ייתכן שיחולו גם מגבלות שימוש גיאוגרפיות נוספות על קרדיטים או בונוסים.
 • קרדיטים לנסיעות עתידיות לא ניתנים להעברה או להמרה לתשלום במזומן.
 • בונוסים לנהגים יתווספו לחשבונך וישולמו במחזור התשלומים הבא, יחד עם תשלומים שיגיעו לך בגין נסיעות שהשלמת. במקרה בו מספר אנשים דורשים קרדיט על הפניה של אותו אדם, Waze תקבע מי יהיה זכאי לקרדיט או לבונוס (לפי העניין), על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • Waze עשויה להגביל את מספר הקרדיטים או הבונוסים שיוענקו לאדם אחד, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

התנהלות אסורה: Waze עשויה לעכב או לקזז קרדיטים או בונוסים שהתקבלו דרך תוכנית ההפניות או המבצעים של Waze, אם Waze סבורה כי הקרדיט או הבונוס הוענקו בטעות, בדרך של מרמה, באופן לא חוקי או תוך הפרה של התנאים וההגבלות האלה. אתה מסכים לתנאים הבאים:

 • אי-הפצת ספאם (דואר זבל): אתה לא תטריד אף אדם אחר באמצעות שליחת דואר זבל הכולל קודי הזמנות, ובכל זמן נתון תציית לדין החל. אי-מכירת קודים: בשום פנים ואופן לא תמכור קודי הזמנות, תסחר בהם או תציע אותם בעסקת סחר חליפין.
 • אי-פרסום קודים: לא תפרסם את קודי ההזמנות שלך (לדוגמה, דרך Google, Twitter, Craigslist).
 • אי-עיסוק בפעילות של מרמה: לא תרמה או תנצל לרעה (או תנסה לעשות כן) את Waze, תנאים והגבלות אלו או את האנשים שאתה מפנה באמצעות תכנית ההפניות.

Google Payments

התשלומים יעובדו על ידי Google Payment Corporation או אישיות Google Payment מקבילה, בהתאם למדינה שלך. על מנת לשלם את המחיר (אם אתה נוסע) או לקבל את התשלום (אם אתה נהג), עליך להירשם לחשבון Google Payment ולהסכים לתנאי התשלום המופיעים בחשבון ה-Google Payment שלך. אנא קרא תנאים אלה בקפידה לפני אישורם ולפני ביצוע כל רכישה.

שיטות עיבוד תשלום

Google רשאית להציע לך מגוון שיטות לעיבוד התשלום על מנת לאפשר את התשלומים המיוחסים ל-Waze Carpool. עליך לעמוד בכל התנאים והכללים הרלוונטיים או כל הסכם משפטי אחר, בין אם מול Google, Google Payment Corporation, או מול צד שלישי, החלים על השימוש בשיטת עיבוד התשלום המדוברת. Google רשאית להוסיף או להסיר שיטות עיבוד תשלום לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מראש. אם אתה נוסע, עם סיום הנסיעה, Google או מעבד התשלומים של Google יהיו רשאים לחייב את כרטיס האשראי שלך או כל צורת תשלום אחרת שציינת עבור התשלום על הנסיעה, לצד כל סכום נוסף לתשלום (לרבות מסים, אם נדרשים). האחריות הבלעדית על תשלום כול המיסים, הזכויות, תשלומי ההשתתפות וסכומים אחרים המיוחסים לנסיעות שהשגת דרך Waze Carpool מוטלת עליך בלבד.

תשלומים שלא שולמו

אם אתה נוסע, אתה מסכים לשלם ואתה אחראי באופן בלעדי על כל הסכומים לתשלום עבור הנסיעות; לא תוכל להשתמש שוב בפלטפורמה של Waze Carpool עד שכל הסכומים ישולמו לנהגים.

תנאי תשלום

אם אתה נהג, סכומי החזר ההוצאות שנצברו לזכותך ישולמו לך פעם בחודש או בתדירות גבוהה יותר בהתאם למה שהפלטפורמה של Waze Carpool מאפשרת. אתה צריך להירשם לחשבון Google Payment על מנת לקבל את התשלום. על מנת להבטיח את התשלום כראוי, אתה אחראי על מתן ושמירה של פרטי קשר ופרטי תשלום מדויקים בחשבונך.

מבלי לגרוע מהאמור, Google או מעבד התשלומים של Google הרלוונטי, לא יהיו אחראים להסדיר את התשלומים עבורך: (א) בגין נסיעות אשר עבורן Google לא קיבלה את סכום החזר ההוצאות המלא מהנוסע, או (ב) אם היתרה שצברת במועד התשלום או ההעברה הינה פחותה מסכום התשלום המינימלי, כמפורט המינימלי, כמפורט במרכז העזרה של Waze Carpool לתשלומים.

Google רשאית לשנות את סכום התשלום המינימלי מעת לעת. Google לא תעמיד אשראי מכל סוג שהוא לנהגים.

מגבלות העסקה

ישנן מגבלות וסכומים מכסימליים לעסקאות הנוגעות לתשלומים הקשורים ל- Waze Carpool. נא לעיין במרכז העזרה לתשלומים לקבלת מידע אודות מגבלות אלו.

רכוש ללא דורש

אם Google מחזיקה בכספים שמגיעים לך בהתאם לתנאים אלו ו-Google אינה מצליחה ליצור איתך קשר וכבר כמה שנים שאין לה רישום שמראה שאתה משתמש בשירות, ייתכן ש-Google תדרש על פי הדין החל לדווח על כספים אלה בתור רכוש שאין לו דורש. במקרה כזה, Google תנסה לאתר אותך בכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה אצלה, אבל אם היא לא תצליח לאתר אותך, ייתכן ש-Google תדרש להעביר כספים אלה למדינה הרלוונטית בתור רכוש שאין לו דורש. Google שומרת לעצמה את הזכות לנכות עמלת חוסר פעילות (dormancy) או חיובים מינהליים אחרים מכספים שלא נדרשו, כפי שמתיר הדין החל.

ציות לחוקי המס

עליך לציית לכל חוקי המס הרלוונטיים, לרבות דיווח ותשלום כל מס הנובע מהשימוש ב-Waze Carpool או מהתשלומים המתבצעים באמצעות Waze Carpool. האחריות על דיווח ותשלום כל מס רלוונטי מוטלת עליך בלבד.

מסים

הנהגים אחראים לקבוע אם סכום ההשתתפות חייבים במס, ולהעביר את המס לרשות המסים המתאימה. הנוסעים נדרשים לשלם עבור הנסיעות ללא כל ניכוי מס. המונח “מסים” משמעו כל עמלה, היטל או מס (למעט מס הכנסה) המיוחסים למתן הנסיעות, לרבות כל קנס או ריבית.

תשלומים והחזרים

Google לא תהא אחראית לכל שימוש במרמה ב-Waze Carpool או לכל החזר, ביטול עסקה או כל מחדל אחר של הנוסע לשלם על הנסיעה. במקרה שהנוסע דורש החזר או מבטל את העסקה בכל דרך שהיא, הנהגים מסכימים להחזיר כל סכום שכבר שולם על ידי Waze Carpool. Waze Carpool רשאית לקזז כל סכום המגיע לנהגים מול כל סכום שהנהג חייב בו (למשל, כתוצאה מהחזרים או ביטולים).

לפרטים נוספים על תשלומים, יש לעיין במרכז העזרה.

מחלוקות

כל מחלוקת בנוגע לנסיעות ולהסכמי ההסעות היא בין הנוסעים והנהגים. Google אינה מחויבת לפתור מחלוקות בין משתמשי Waze Carpool בשום דרך שהיא. במקרה שהנוסע והנהג הכריעו מחלוקת לטובת הנוסע, Google תהא רשאית לנכות את שווי סכום ההשתתפות העודף ששולם מסכומי השתתפות עתידיים המגיעים לנהג.

פרטיות

פרטי חשבון

על מנת להשתמש ב-Waze Carpool, יתכן ותידרש לספק פרטים אודותיך, לרבות שם, מספר טלפון וכתובת מייל. אם אתה נהג, יהיה עליך גם לספק את פרטי הרכב שלך, והינך מסכים לאפשר ל-Google לקלוט את כל הפרטים מהפרופיל שלך ב-Waze. אתה מסכים בזאת שכל מידע שתספק בהקשר של Waze Carpool יהיה תמיד מדויק, נכון ועדכני.

כמו כן, על מנת לבצע או לקבל תשלומים באמצעות Waze Carpool, יתכן ותידרש לספק ל-Waze Ltd. פרטי תשלום אם אתה נוסע (כגון מספר כרטיס אשראי ותאריך תפוגה) ופרטי חשבון בנק אם אתה נהג. על מנת להגן על פרטיותך, פרטי התשלום וחשבון הבנק שלך לא יאוחסנו במערכות של Waze Ltd. אלא על ידי שירות תשלום מקוון מצד שלישי המסייע ל-Waze Ltd. בתהליך האימות, האישור, החיוב והתחזוקה של פרטי התשלום וחשבון הבנק שלך. זאת בתנאי שאותו שירות כפוף לתקנים ולתקנות הרלוונטיים לאחסון מידע אישי ועיבוד תשלומים מקוונים.

חשבון ב-Google

יש צורך בחשבון Google כדי להשתמש ב-Waze Carpool, ו-Waze Carpool משתמשת במידע מהחשבון שלך ב-Google. למשל, Waze Carpool עשויה מדי פעם לבדוק את דפוסי הנסיעה שלך והמיקום המדווח האחרון בהיסטוריית המיקומים של החשבון שלך ב-Google ולהשתמש במידע זה כדי:

 • להציע נקודות איסוף והורדה לנוסעים; ו-
 • לקשר בין בקשות נסיעה לבין נהגים.

אתה מסכים בזאת שהמידע בחשבון שלך ב-Google יועבר ל-Waze Ltd. ושייעשה בו שימוש בהקשר של Waze Carpool, ומידע זה המועבר ל-Waze Ltd. יהיה מפוקח ומעובד על ידי Waze Ltd. בהתאם לתנאים של Waze Carpool ולמדיניות הפרטיות של Waze. כמו כן, Waze Ltd. רשאית להוסיף אירועים של Waze Carpool לנסיעות מתוכננות ללוח השנה שלך ב-Google.

נתוני מיקום

חלק מהיכולות של Waze Carpool משתמשות בפרטי המיקום ובמידע על מסלולים, למשל באמצעות אותות GPS ומידע אחר הנשלח על ידי המכשיר הסלולרי באמצעותו אתה משתמש ב-Waze Carpool. לא ניתן לספק את היכולות הללו ללא הטכנולוגיה המדוברת.

הגנה על זכויות יוצרים

אנו מגיבים להודעות על הפרת זכויות יוצרים לכאורה וסוגרים חשבונות של משתמשים המפרים זכויות באופן חוזר ונשנה בהתאם לנוהל שנקבע בחוק זכויות היוצרים הדיגיטליות בארה”ב (U.S. Digital Millennium Copyright Act). אנו מציעים מידע המסייע לבעלי זכויות יוצרים לנהל את הקניין הרוחני שלהם ברשת.

אם לדעתך מישהו מפר את זכויות היוצרים שלך ב-Waze Carpool, ניתן לשלוח התרעה על כך ל-Waze Ltd. ניתן למצוא מידע על הגשת התרעות ועל המדיניות של Waze Ltd. בנוגע לטיפול בהתרעות שכאלו במדיניות זכויות היוצרים של Waze Ltd

התוכן שלך ב-Waze Carpool

Waze Carpool מאפשרת לך להעלות, להגיש, לאחסן, לשלוח או לקבל תוכן. אתה שומר על כל זכויות היוצרים שלך החלות על אותו תוכן. בקצרה, מה ששייך לך נשאר שלך.

כשאתה מעלה, מגיש, מאחסן, שולח או מקבל תוכן אל או באמצעות Waze Carpool, אתה מעניק לנו (ולכל מי שעובד אותנו) רישיון בינלאומי להשתמש, לארח, לאחסן, לשכפל, לשנות, ליצור נגזרות (למשל כתוצאה מתרגום, אדפטציה או שינויים שאנו מבצעים על מנת להתאים את התוכן שלך ל-Waze Carpool), להעביר, לפרסם, לבצע בציבור, להציג בציבור ולהפיץ תוכן זה. הזכויות שאתה מעניק ברישיון זה מוגבלות להפעלה, קידום ושיפור של Waze Carpool, ולפיתוח שירותים חדשים. הרישיון ימשיך להתקיים גם לאחר שהפסקת להשתמש ב-Waze Carpool. עליך לוודא שאתה מחזיק בזכויות הנדרשות כדי להעניק לנו רישיון זה עבור כל תוכן שאתה מעלה ל-Waze Carpool.

אודות התוכנה של Waze Carpool

האפליקציה הסלולרית של Waze Carpool עשויה להתעדכן באופן אוטומטי במכשיר שלך ברגע שגרסה או תוכנה חדשה יהיו זמינות.

Google מעניקה לך רישיון אישי, בינלאומי, ללא זכות לתמלוגים, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי להשתמש בתוכנה הניתנת לך על ידינו כחלק מ-Waze Carpool. רישיון זה נועד אך ורק כדי לאפשר לך להשתמש בשירות שמסופק באמצעות Waze Carpool וכדי ליהנות מיתרונותיו, באופן המותר על ידי תנאים אלה. אין להעתיק, לשנות, להפיץ, למכור, או להשכיר כל חלק מ-Waze Carpool או התוכנה שהיא כוללת, ואין לבצע הנדסה הפוכה או לנסות לחלץ את קוד המקור של התוכנה, אלא אם החוק אוסר על מגבלות אלו, או אם קיבלת מאיתנו הסכמה בכתב.

אנו מאמינים בתוכנה בקוד פתוח. ייתכן שנעמיד לרשותך חלק מהתוכנות המשמשות ב- Waze Carpool תחת רישיון קוד פתוח. ברישיון קוד הפתוח ייתכנו תנאים העוקפים במפורש חלק מן התנאים המפורטים כאן.

האחריות וכתב הוויתור שלנו

אנו מספקים את Waze Carpool באמצעות רמות מיומנות ושירות מספקות מבחינה מסחרית ומקווים שתהנה מהשימוש בה. אך יש דברים מסוימים שאנחנו לא מסוגלים להבטיח בנוגע ל-Waze Carpool. למעט מה שנאמר באופן מפורש בתנאים אלה, Google אינה מתחייבת לשום דבר באופן ספציפי בנוגע ל-Waze Carpool. למשל, אין לנו כל התחייבות בנוגע לתכנים המופיעים ב-Waze Carpool, התכונות הספציפיות של Waze Carpool, או מהימנותה, זמינותה או יכולתה לספק את צרכיך. Waze Carpool מסופקת “כמות שהיא”.

תחומי שיפוט מסוימים מציעים הוראות אחריות מסוימות, כגון אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. בהתאם למידה האפשרית על פי דין, אנו מסירים מעצמנו כל אחריות שכזו.

כל הסכמי ההסעות המתבצעים באמצעות Waze Carpool הם בין הנוסעים והנהגים. באספקת פלטפורמתWaze Carpool , Google פועלת כמתווכת בלבד ואינה מתערבת בהסכמי ההסעות עצמם. Google לא בודקת את המשתמשים של Waze Carpool.

האחריות בגין Waze Carpool

בהתאם למותר על פי דין, Google והספקים או המפיצים של Google לא יהיו אחראיים בגין אובדן רווחים, הכנסות או נתונים, הפסדים פיננסיים או נזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, התראתיים או עונשיים.

Google לא תהיה אחראית על: (א) הפעולות, השגיאות או המחדלים של משתמשי Waze Carpool באשר הם; (ב) האמיתות או הדיוק של כל מידע שהוא הנמסר על ידי משתמשי Waze Carpool; או (ג) עמידה של משתמשWaze Carpool בתנאים או בהוראות כל דין חל.

בהתאם למותר על פי דין האחריות הכוללת של Google,ספקיה ומפיציה בגין כל תביעה מכוח תנאים אלה, לרבות תביעה בגין אחריות מרומזת, מוגבלת לסכום של מאה דולר ארה״ב.

בכל מקרה, Google,ספקיה ומפיציה לא יהיו אחראיים בגין אובדן או נזק אשר אינם צפויים באופן סביר.

אנו מודעים לכך שבמדינות מסוימות, עשויות להיות לך זכויות חוקיות מסוימות כצרכן. אם אתה משתמש ב-Waze Carpool לצרכים אישיים, אף חלק מתנאים אלה או מכל תנאים נוספים רלוונטיים לא יגביל את זכויות צרכניות אשר בהתאם לדין - לא ניתן לוותר עליהן באמצעות הסכם.

אודות תנאים אלה של Waze Carpool

אנו רשאים לשנות כל תנאי החל על Waze Carpool, על מנת, למשל, להביא לידי ביטוי שינויים בחוק או שינויים בשירותים שלנו. עליך לבדוק תנאים אלה כדרך קבע. אנו נפרסם הודעה על השינויים בתנאים של Waze Carpool בעמוד זה. אנו נפרסם הודעה על תנאים נוספים ששונו באמצעות השירות המתאים. השינויים לא יחולו באופן רטרואקטיבי והם ייכנסו לתוקף תוך ארבעה עשר יום לפחות ממועד פרסומם. עם זאת, שינויים המתייחסים לתכונה חדשה או שינויים עקב סיבות משפטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי. אם אינך מסכים לתנאים ששונו עבור השירות, עליך להפסיק להשתמש ב-Waze Carpool.

במידה וקיימת סתירה בין התנאים של Waze Carpool לבין תנאים נוספים כלשהם, הוראות התנאים הנוספים יגברו.

תנאים אלה עוסקים במערכת היחסים בין Google לבינך. אין בכוחם ליצור כל זכויות לטובת צד שלישי.

אין לפרש תנאים אלה או את השימוש שלך ב-Waze Carpool כהיווצרות כל מערכת יחסים, שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, סוכנות, או יחסי חברה מזכה-זכיין בשום אופן ומכל סוג בינך לבין Google.

אנו משנים ומשפרים את Waze Carpool באופן קבוע. אנו עשויים להוסיף או להסיר פונקציות או תכונות, ועשויים אף להשהות או להפסיק את שירות Waze Carpool באופן מוחלט.

אם לא תציית לתנאים אלה, ולא נקטנו בפעולה מיידית, אין זה אומר שוויתרנו על זכויות כלשהן העומדות לרשותנו (כמו, למשל, הזכות לנקוט בצעדים בעתיד).

אם יתברר כי תנאי מסוים אינו בר אכיפה, לא יהיה בכך כדי להשפיע על תנאים אחרים כלשהם.

החוקים של מדינת קליפורניה, ארה”ב, למעט כללי ברירת הדין של קליפורניה, יחולו על כל מחלוקת שתתעורר כתוצאה או ביחס לתנאים או לשירותים. כל תביעה בגין או בקשר עם התנאים או לשירותים תתברר באופן בלעדי בבתי המשפט הפדרליים או של המדינתיים במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, ארה”ב, ואתה ו-Google מסכימים לשיפוט אישי בבתי משפט אלה.

מבלי לגרוע מהאמור, אנו מבינים כי במדינות מסוימות, חוקי מדינת קליפורניה לא יחולו על מחלוקות מסוגים מסוימים. אם אתה מתגורר באחת ממדינות אלו, הרי שבאותם מקרים בהם חוקי מדינת קליפורניה לא ניתנים להחלה, יחולו דיני מדינת מגוריך בכל הקשור למחלוקות ( חוזיות או אחרות) הנוגעות לתנאים אלו או לשירות או הנובעות מהם. כמו כן, אם בתי המשפט במדינת מגוריך אינם מתירים לך להסכים לסמכות השיפוט או למקום הדיון של בתי המשפט במחוז סנטה קלרה בקליפורניה, ארה“ב, סמכות השיפוט ומקום הדיון של מדינת מגוריך יחולו על מחלוקות כאמור.

כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לפנות לכל בית משפט שהוא בבקשה לצו מניעתי או לכל סעד אחר לשם הגנה על זכויות הקניין הרוחני שלו.

לפרטים בנוגע ליצירת קשר עם Google, אנא בקר בעמוד יצירת הקשר שלנו.