OTTO

Cardalda-San Miguel de Deiro, Vilanova de Arousa, Galicia