دبیرستان خواجه نصیرالدین طوسی

مشهد, استان خراسان رضوی, Iran