Duck Zhen

258號 Wufu 4th Road, Kaohsiung City, Taiwan