Metro by T-Mobile

3930 Stockton Hill Rd, Kingman, Arizona, United States